Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Elever ligger på gulvet og lytter rundt et rede av ull

På kunstutstilling. Elever ved Hjalmar Johansen vgs

I Monets hage – blomsterprosjekt med toving

Dette er et tverrfaglig undervisningsopplegg for en gruppe elever med ulike kognitive utfordringer og variert funksjonsnivå.

Tekst og foto: Laila Askheim Hjørnevik, Hjalmar Johansen videregående skole, Skien

Tre av elevene har et forståelig muntlig språk, mens en uttrykker seg gjennom kroppsspråk. To av elevene leser mekanisk og har relativt gode skriveferdigheter. En elev er meget svaksynt og tre har relativt dårlige finmotoriske ferdigheter. Felles for alle elevene er at de har behov for tydelig og langsom progresjon. De sosiale ferdighetene innad i gruppa er variable.

Formålet med prosjektet er å lede elevene gjennom en prosess hvor toving er hovedaktiviteten.

Undervisningsopplegget er gjennomført og utviklet av avdelingsleder Laila Askheim Hjørnevik og kontaktlærer Ragni Hjelmtvedt ved Hjalmar Johansen videregående skole, Skien.

Forberedelser

Prosjektet ble planlagt og lagt inn i årsplanen. Litteratur og hjelpemidler ble anskaffet i god tid.

Prosjektarbeid ble valgt for å gi elevene en helhetlig læring. Elevene ble fra starten bevisstgjort på at sluttproduktet skulle bli til et felles kunstverk som andre skulle se.

Naturen som inspirasjonskilde

For å sette i gang prosessen og gi inspirasjon brukte vi konkreter som ga ulike sanselige opplevelser. Vi så på blomster i naturen og bilder av maleren Claude Monet. Vi kjente på og opplevde forskjellige dufter. Vi benyttet oss av naturen for å få til en helhetslæring i forhold til utvalgte mål i prosjektet.
Som inspirasjon ga vi elevene en felles sanselig opplevelse gjennom lukt, form og farge og berøring. Vi ledet dem inn i en tekst ved høytlesing fra boken «Linnea i malerens hage».

Møter med naturen ble brukt bevisst ved å bruke råvarer og tilberede enkle måltider ute. Vi spiste lunsjer med ulike tema, for eksempel ute i vår egen lille «Monet`s Hage». Prosjektet ble planlagt om våren og som en forsterkning sådde vi lin som vi på høsten kunne se i blomst og senere høste inn. Vi var på kunstutstilling (med lyd) og ekskursjon på en bondegård med sauer og besøkte blomsterparker.

Gule og rosa blomster plukket og ordnet i vase

Samhandling

Vi arbeidet bevisst med kommunikasjon og identifisering parallelt med toveprosessen. Utvikling av motorikk og kreativitet i samhandling med medelever var viktig.

Toveprosessen

Toveprosessen var delt inn i ulike faser med utprøving og produksjon av eget blomsterbilde. Elevene presenterte sitt bilde for de andre i gruppa. Det ble laget en skisse for hvordan de ønsket at det felles bilde skulle se ut. Elevene satte i gang med å lage hvert sitt kronblad til blomsten. Kronbladene ble så tovet sammen til en felles blomst.

Hender som jobber med ull, jobber sammen, ruller ulla

Montering av kunstverk

Elevene brukte sin egen fantasi til utvikling av bildet. Blomsten ble montert og hengt opp i felles oppholdsrom. Under montering av bildet hadde hver elev ansvar for sitt selvlagede kronblad og plassering av dette. Dette krevde en stor grad av kommunikasjon og samhandling.

Blomsterdikt

En av elevene skrev et eget blomsterdikt i forbindelse med det ferdige kunstverket – se vedlegg.

Fagstoff

”Linnea i malerens hage” Tekst av Christina Bjørk og illustrasjoner ved Lena Andersson, Aschehoug, 1987.
Boka er utsolgt, men finnes i bibliotekene. Den kan også leses som eBok
i Nasjonalbibliotekets database NBdigital. Finnes også som film med
forslag til oppgaver i et filmstudieark.

Referanser

Andersson, L. (1987). Linnea i malerens hage. Aschehoug

Refleksjon

Prosjektet var viktig for elevene på flere måter:
I denne gruppen tar arbeids- og samarbeidsprosessen ekstra lang tid. Det er viktig å være lydhør for – og også se den enkelte elev hele tiden. Veien frem til et felles mål er både lang og krevende for lærer og elev. Denne veien kan til tider være en tålmodighetsprøve for alle i gruppa, men prosjektarbeidet ga

  • grunnlag for gruppedynamikk.
  • eierforhold og stolthet til det ferdige resultatet
  • læring, både individuelt og som gruppe
  • forståelse av at å motivere for engasjement var nødvendig

Ut fra denne modellen har vi også arbeidet tverrfaglig og systematisk med andre elevgrupper og deres IOP‘er. For å holde tråden og samtidig ha et godt læringstrykk er det nødvendig å holde kontinuerlig fokus på motivasjon og inspirasjon.

Litterær tekst i lesestund har blitt brukt videre i et musisk uttrykk, rollespill og inspirasjon til estetiske fag og mat og helse. Prosess og metode er også brukt i et opplegg med stofftrykk på gardiner, hvor også matretter og naturkunnskap inngår.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.