Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Se filter

Nullstill | Viser 64 ressurser

KDA: Farge og fargedidaktikk

Jon Are Myhrer har satt farge og fargedidaktikk under lupen og sett på endringer i det nye læreplanverket. Han har også undersøkt hva lærere på KDA vektlegger i sin fargeundervisning og ser dette i lys av ny læreplan i faget kunst og visuelle virkemidler. Gjennom egen maleriprosess har han utviklet...

«Sense of place»

Ressursen er en av flere deler i kompetansepakken Å skape i natur Land art som kunstpraksis og kilde til bærekraft «I en tid der vårt forhold til natur blir mer fremmedartet, er Land art og Environmental art mer relevant enn noensinne.» Dette skriver billedkunstner Stuart Ian Frost, professor ved Universitetet...

Skaperglede

Hva karakteriserer skaperglede? Hvordan kan man tilrettelegge for skaperglede, og på hvilke måter kan skaperglede komme til uttrykk? Dette er spørsmål mange lærere stiller seg nå når det nye læreplanverket skal implementeres. Siri Hauge Solbakken har gjennom sitt masterprosjekt undersøkt ulike aspekter ved begrepet skaperglede. I denne artikkelen deler hun...

Dybdelæring og skapende arbeidsprosesser

Hvordan kan dybdelæring defineres i forhold til kunstfaglige arbeidsprosesser? Hvordan kan dybdelæring oppstå? Disse to spørsmålene er utgangspunktet for Cathrine Fuglestad når hun forsker på egne skapende prosesser. Artikkelen er basert på Fuglestads masteravhandling Med dyp involvering i skapende arbeidsprosesser. Vi får et spennende innblikk i hennes egne skapende arbeidsprosesser...

Skapergledens muligheter

– Kunst og håndverkslæreres forståelse og koblinger mot folkehelse og livsmestring Denne artikkelen bygger på Emma Blombergs masteravhandling der hun undersøker hvordan kunst og håndverkslærere forstår begrepet skaperglede. Hun utforsker særlig begrepene flow og skaperglede, og knytter disse til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Hennes praktisk-estetiske arbeid bygger på...

 • Design og arkitektur (15)
 • Kunst og visuelle virkemidler (20)
 • Undervisningsopplegg (37)
 • 8 skoletimer eller mer (28)
 • VGO - KDA (44)
 • Artikler (20)
 • Kunst og håndverk (13)
 • Design og bærekraft (4)
 • Tverrfaglige tema (5)
 • Bærekraftig utvikling (5)
 • Demokrati og medborgerskap (3)
 • Folkehelse og livsmestring (3)
 • 8.-10. trinn (26)
 • VGO - HDP (2)
 • Kulturskole (7)
 • Lærerutdanning (7)
 • Estetiske læringsprosesser (5)
 • Kreativitet (4)
 • 5.-7. trinn (15)
 • Videregående skole (39)
 • VGO - DH (26)
 • 1.-4. trinn (12)
 • Produksjon (17)
 • Kvalitet og dokumentasjon (8)
 • Yrkesfaglig fordypning (4)
 • Filmer (13)
 • Arkitektur og samfunn (4)
 • Musikk (6)
 • Design og redesign (2)
 • Produksjon for scene (tidligere sal og scene) (5)
 • Musikk, dans og drama (8)
 • Drama og samfunn (2)
 • Teater i perspektiv (2)
 • Teaterproduksjon (7)
 • Musikk i perspektiv (1)
 • Dans i perspektiv (1)
 • Musikk (1)
 • Dans (1)
 • Grunnskole (11)
 • Valgfag (2)
 • VGO - MDD (10)
 • Den kulturelle skolesekken (6)
 • Spesialundervisning (3)
 • Tilpasset opplæring (3)
 • Vurdering (6)
 • Nivå (28)
 • Fag (28)
 • Tema (4)
 • Type ressurs (28)
 • Vektlage områder (6)
 • Foto og grafikk (6)
 • Tidsbruk (14)
 • Valgfrie programfag (8)
 • Kunst og skapende arbeid (1)
 • Andre (2)
 • 1-3 skoletimer (1)
 • 4-8 skoletimer (4)
 • Grunnleggende ferdigheter (5)
 • Kunst og håndverk (1)
 • Musikk (1)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.