Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Se filter

Nullstill | Viser 84 ressurser

Lefsebakst som levende kulturarv

Gjennom praktiske oppgaver får elevene gjennom dette undervisningsopplegget i valgfaget levande kulturarv kjennskap til mattradisjonen lefsebakst. Arbeid med lokale tradisjoner og overføring av kunnskap fra eldre til yngre, er et sentralt tema i opplegget som Roverud skole ved Bjørn Ivar Lien har utarbeidet i samarbeid med Kunst og kultursenteret

Danny og den store fasanjakten – et tverrfaglig undervisningsopplegg for elever med spredt funksjonsnivå

Den estetiske dimensjonen står sentralt i barns og unges hverdag og utgjør et grunnlag for deres valg og ytringer. Utvikling av fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag fra det enkle til det mer avanserte er viktige dimensjoner i faget og forutsetter tid til utprøving og fordypning. Dette gir den enkelte mulighet...

 • Barnehage 0-3 år (26)
 • Barnehage 3-6 år (26)
 • Hefter og rapporter (7)
 • Språk og litteratur (6)
 • Litteratur (2)
 • Prosjekter barnehage (20)
 • 5.-7. trinn (15)
 • 8.-10. trinn (17)
 • Artikler (17)
 • Kunst og håndverk (10)
 • Musikk (5)
 • Samisk (5)
 • Musikk (6)
 • Kulturarv (tidligere levende kulturarv) (2)
 • Produksjon for scene (tidligere sal og scene) (2)
 • Dans (2)
 • Undervisningsopplegg (40)
 • Drama (4)
 • 8 skoletimer eller mer (29)
 • Filmer (1)
 • Lydfiler (3)
 • Lærerutdanning (6)
 • Barnehage (9)
 • 1.-4. trinn (14)
 • Videregående skole (30)
 • Estetiske læringsprosesser (6)
 • Spesialundervisning (3)
 • Tilpasset opplæring (5)
 • Foto og grafikk (5)
 • Nivå (26)
 • Fag (25)
 • Type ressurs (25)
 • Valgfrie programfag (8)
 • VGO - KDA (26)
 • Drama (3)
 • Demokrati og medborgerskap (3)
 • Folkehelse og livsmestring (2)
 • Kulturskole (3)
 • Produksjon (9)
 • 1-3 skoletimer (4)
 • 4-8 skoletimer (4)
 • Tidsbruk (13)
 • VGO - DH (16)
 • Design og bærekraft (2)
 • Bærekraftig utvikling (5)
 • Kvalitet og dokumentasjon (4)
 • Tema (4)
 • Andre (4)
 • Kunst og håndverk (12)
 • Grunnskole (3)
 • Valgfag (2)
 • VGO - MDD (5)
 • Kreativitet (5)
 • Design og arkitektur (3)
 • Kunst og visuelle virkemidler (6)
 • Design og redesign (4)
 • Musikk, dans og drama (2)
 • Drama og samfunn (1)
 • Teater i perspektiv (1)
 • Teaterproduksjon (1)
 • Musikk i perspektiv (1)
 • Dans i perspektiv (1)
 • Musikk (1)
 • Den kulturelle skolesekken (2)
 • Tverrfaglige tema (6)
 • Vurdering (2)
 • Arkitektur og samfunn (3)
 • Grunnleggende ferdigheter (1)
 • Kunst og skapende arbeid (1)
 • Vektlage områder (1)
 • VGO - HDP (1)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.