iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold

Arkitektur overalt – veiledning til pedagogisk arbeid med arkitektur i barnehagen

Forsiden av heftet Arkitektur overalt

Har du tenkt på hvilke materialer barnehagen du jobber i er bygget av? Har du tenkt på hva som får konstruksjonen til å tåle være og vind? Og hva er egentlig trykkrefter? Og hvordan kan du få barna interessert i dette? Dette og mye mer setter vi fokus på i det nye heftet «Arkitektur overalt» som er en veiledning for pedagogisk arbeid med arkitektur i barnehagen. Heftet er utviklet i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Arkitektur overalt er utviklet for å gi veiledning og ideer til pedagogisk arbeid med arkitektur i barnehagen. Gjennom heftet introduseres man for åtte tema som man kan fordype seg i når man skal jobbe med arkitektur med barnehagebarn. Temaene er satt i en rekkefølge som bygger på hverandre, men man kan også velge å gå inn i temaene slik man ønsker.

På lik linje med uttrykksformer som har lange tradisjoner i barnehagen, som billedkunst og kunsthåndverk, litteratur, dans, drama og musikk, er arkitektur en viktig del av fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Gjennom heftet setter vi søkelys på arkitekturens egenart, gir noen nye ideer og oppfordringer om å undre dere over arkitektur sammen med barna.

Samling og aktivitet under hvert tema gir rom for at pedagogen selv kan utforme innholdet, men gir samtidig konkrete tips til gjennomføring og fordypning. Aktivitetene kan gjennomføres i plenum eller med en liten gruppe, som en organisert aktivitet, som ikkeplanlagt aktivitet eller lek. Noen av aktivitetene egner seg best til å gjennomføre inne, mens andre kan fungere best ute. Under hvert tema er det konkrete forslag til aktiviteter med de yngste barna i barnehagen. Bak i heftet finnes en ordliste som forklarer noen nyttige ord og begreper. Her finner du også forslag til aktuelle spørsmål personalet kan diskutere vedrørende pedagogisk arbeid med arkitektur i barnehagen.

Nettressurser til arbeid med arkitektur i barnehagen

www.playce.org/
Konkrete forslag til aktiviteter med skolebarn. Sanselig tilnærming til arkitektur.

www.arksite.dk
Svært innholdsrikt nettsted om arkitektur for barn og lærere. Inneholder mye
informasjon, opplevelsessider og oppgaver

www.dac.dk
Dansk Arkitektur Center, arkitekturformidling for barn og voksne

www.arkitekturmuseet.se/arkitektur
Arkitekturmuseet i Sverige, arkitekturformidling for barn og voksne

www.archKIDecture.org
Morsomt nettsted for barn

www.vam.ac.uk/collections/architecture
Victoria and Albert Museum i London, informasjon og oppgaver

www.greatbuildings.com
Arkitektur fra hele verden og fra alle tidsepoker

www.archkidecture.org
Arkitekturformidling tilrettelagt for barn

www.barnetrakk.no
Digitalt verktøy og undervisningsopplegg om arkitektur og
byplanlegging. Barna kartlegger eget nærområde, kan være utgangspunkt for innspill til egen kommune.

www.pokerarkitektur.blogspot.no/
En blogg drevet av en arkitekt som har utviklet Pokerarkitektur, en produksjon for Den kulturelle skolesekken.

arkki.net/
Finsk arkitekturskole for barn og unge. Har inspirerende bilder fra prosjekter de
har gjennomført.

www.nasjonalmuseet.no
Nasjonalmuseet Arkitektur, formidlingsopplegg som bruker sansene til
å oppleve arkitekturen i museet.

www.google.com/earth
Fint verktøy for å få oversiktsbilder av nærområde eller byen man bor i.

Litteratur til arbeid med arkitektur i barnehagen

 • Clement, J., Holck, A. og Ulrich, M. (1996).
  Arkitektur med andre ord.
  København: Alinea.
 • Dufour, J. & Abildgaard, M. (2014).
  Byg, tegn og lær med alverdens arkitekter.
  Helsingør: ABC forlag
 • Kulturminesteriet. (2010).
  Børn, rum, form. Arkitektur og design for begyndere.
  København: Børnekulturens Netværk.
 • Mylesand, M. (2008).
  Bygg og konstruksjon i barnehagen.
  Oslo: Pedagogisk forum
 • Waterhouse, A. H. L. (2013).
  I materialenes verden. Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet.
  Bergen: Fagbokforlaget

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.