Gå til hovedinnhold

Å regne i musikk

Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne handler ikke bare om å kunne behandle tall. Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk ulike metoder i den praktiske undervisningen.

 

Kunnskapsløftet 06:
”Å kunne regne i musikk innebærer å bli kjent med musikkens grunnelementer og ulike musikalske mønstre, variasjoner og former og å kunne beregne tid og rom i musikalske og kroppslige uttrykk. Gjennom gjenkjennelse og anvendelse av
musikkens grunnelementer utvikles forståelse for hvordan ulike mønstre og
strukturer preger kunstneriske og musikalske uttrykk”.

Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne handler ikke bare om å kunne  behandle tall. For eksempel er erfaringer med praktiske mønstre og strukturer,
former og figurer, deler og helheter med på å legge grunnlag for at elevene  utvikler ferdighetsområdene innen regning: gjenkjenne og beskrive, bruke og
bearbeide, reflektere og vurdere og kommunikasjon. Slike erfaringer kan også
tilegnes i kunstneriske uttrykksformer. Sammensetningen av musikalske
grunnelementer ”tegner” opp musikkens lydlige former og figurer. Gjentatte
erfaringer, og bevisstgjøring gjennom refleksjon og samtale, viser at musikk i
stor grad preges av mønstre og strukturer.

Eksempler på dette kan være:

  • form (ABA-form, AABA-form)
  • Utvikling av musikalske temaer gjennom for eksempel crescendo – høydepunkt – decrescendo, repetisjon og variasjon
  • oppbygging av besifring i akkordprogresjoner

Når erfaringene bevisstgjøres, omsettes de til kompetanse som anvendes i nye
situasjoner, for eksempel når elevene skal skape nye, egne kunstneriske uttrykk. I et slikt perspektiv vil regneferdighet i musikkfaget støtte opp om musikkfaglige
utfordringer, samtidig som musikalske erfaringer og refleksjoner også belyser og
legger grunnlag for at elevene utvikler den grunnleggende ferdigheten å kunne regne. Slike sammenhenger mellom musikk og regning fokuserer direkte på musikalske spørsmål i utøvende og skapende aktivitet, og kan være vel så relevant som å knytte regning opp mot musikkteori og notelære.

Musikkteori inneholder også regning i form av hvordan for eksempel to firedeler
tilsammen varer like lenge som en halvnote. Men denne formen for «musikalsk matematikk» kan lett føre til en teoretiserende avsporing som ikke er på musikkfagets premisser. Da er det viktigere å få gjentatte opplevelser av hvordan tid beregnes med kroppen i musikkutøvelse. Teorien og den praktiske erfaringen er ikke motsetninger, men en for stor vekt på teori er ikke i tråd med læreplanens intensjoner for musikkfaget.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.