Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Filmen omhandler både musikk og kunst og håndverk.

Muntlige ferdigheter i musikk

Hvordan kan man ivareta muntlige ferdigheter i musikk og kunst og håndverk på en god måte? Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk varierte metoder i den praktiske undervisningen.

Teksten er utarbeidet i samarbeid med Eldar Skjørten.

Kunnskapsløftet 06:

”Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å
eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring. I tillegg dreier det seg om å kunne sette ord på hva en hører og selv ønsker å uttrykke og å formidle egne musikkopplevelser og refleksjoner om musikk som fenomen.”

Muntlig aktivitet har tradisjonelt stått sterkt i musikkfaget, ikke minst fordi sang
er en naturlig og grunnleggende del av barns musikkutøvelse. Å «eksperimentere
med stemmen» har kanskje vært mest aktuelt på lavere årstrinn, blant annet
gjennom rytmiske talekor, lek med lyse og mørke toner m.m. Dette er også fine
øvelser som skaper bevissthet om tonehøyde og legger grunnlaget for å
synge rent. Mange har også komponert med denne type stemme-eksperimenter,
noe flere lærebøker for småskolen gir eksempler på.

Den andre delen i læreplanens formulering handler om å sette ord på og
kommunisere om musikk. Også det er velkjente aktiviteter i musikkfaget. Som
pedagoger kan vi undervise og legge til rette for læring, men selve læringen skjer i elevene. Når de setter ord på kompetansen de tilegner seg, skapes også
en større bevissthet og forståelse forsterkes. Arbeid med muntlige ferdigheter fyller dermed flere funksjoner, – det gir elevene erfaringer i å uttrykke seg
muntlig, samtidig som det styrker den musikkfaglige læringen.

Musikkfaget inneholder i mange tilfeller muntlig aktivitet i en sammenheng som
elevene er godt motivert for, enten det er sang i store grupper, solistøving eller
utforskende og eksperimenterende stemmebruk i ulike varianter. Elever som
kommer i stemmeskiftet har svært godt av å bli bevisst hva som skjer med stemmen og fortsette å bruke den, under forutsetning om at nødvendige hensyn blir tatt. Arbeid med muntlige ferdigheter trenger neppe å oppleves som vanskelig i musikkundervisningen. Dette er en naturlig del av tradisjonell musikkdidaktikk og støtter opp om faglige mål.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.