Gå til hovedinnhold

Å lese i musikk

Å kunne lese innebærer blant annet å kunne avkode en rekke symboler, bokstaver og å gi mening til et abstrakt uttrykk. Hva betyr det? Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk varierte lesemetoder i undervisningen.

 

Kunnskapsløftet 06:
”Å kunne lese i musikk dreier seg om å kunne tolke og forstå ulike musikalske
uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon. Evne til å konsentrere seg over tid
er en viktig forutsetning for lesing. Gjennom lytting, musisering og tolkning av
musikalske uttrykk og symboler gir musikkfaget viktige bidrag til dette. Lesing
av tekster vil være av betydning som grunnlag både for ens egen komponering og som en kilde til refleksjon.”

Å lese en bok innebærer å avkode en rekke symboler – bokstavene – og å gi mening til et abstrakt uttrykk. Begrepet innebærer å følge bokstavrekken
med øynene, avkode, tolke og gjerne forstå meningen bak. En liknende
avkoding foregår også når vi lytter til musikk. Vi mottar den som et abstrakt
uttrykk og opplever gjennom en bevisst eller intuitiv tolkning. I denne prosessen vil vi ubevisst forsøke å organisere det vi hører i meningsfulle helheter, vi leter etter ting vi kjenner fra før og vi forholder oss til det ukjente. Lesing av tekst og lytting til musikk har altså det til felles at vi mottar, organiserer og gir mening til et abstrakt uttrykk og på den måten kan lytting til musikk innebære en form for lesing i utvidet forstand. I en del sammenhenger kan altså lytting til musikk likne det på å lese en tekst. Det samme skjer når elevene leser besifring eller grafisk og tradisjonell notasjon.

Evnen til å konsentrere seg over tid er en forutsetning for å utvikle leseferdighet. Konsentrasjon over tid kan også utvikles gjennom konsentrert lytting og musikalsk samspill. Dette gir en supplerende innfallsvinkel til å oppøve konsentrasjonsevnen vi trenger som en del av leseferdighetene. På dette perspektivet ville det være en misforståelse å tro at lesing av fagtekster
er den eneste måten musikkfaget kan bidra til å utvikle grunnleggende leseferdigheter. Men lesing av bokstaver kan likevel også ha sin plass i et utøvende musikkfag, for eksempel under innlæring av sanger og i sammenheng med emner som musikkhistorie, refleksjoner om bruk av musikk osv.

En musikklærer som kjenner grunnleggende trekk i leseopplæringen vil lettere vite hvordan undervisningen kan legges opp slik at elever på alle nivåer kan
jobbe med teksten, enten det er for å tilegne seg kunnskap eller skape et
musikalsk uttrykk.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.