iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
Illustrasjon to barn

Kunst- og kulturfag på vent?

Professor Anne Bamford kartla kunst- og kulturopplæringen i Norge i 2010/2011. På oppdrag fra KKS har Oxford Research nå gjennomført en ny kartlegging, som presenteres i rapporten Kunst og kulturfag på vent? Kartlegging og analyse av kunst- og kulturopplæring i grunnskolen i Norge 2022.

Tekst: Merete Hassel, seniorrådgiver, KKS, Nord universitet / Illustrasjon: Nora Thue-Prepsl

Bakgrunn

Etter å ha kartlagt kunst- og kulturopplæringen i Norge i 2010/2011, påpekte professor Anne
Bamford at skolen i større grad må vektlegge praktisk og kreativ læring. Samtidig understreket hun
betydningen av skoleledernes rolle for å realisere dette. Men hva har egentlig skjedd?

En læreplan senere, innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger og lærerutdanning for
praktiske og estetiske fag 1-13, samt politiske strategier for økt skaperglede, engasjement og
utforskertrang, erfarer Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen et uttalt behov for igjen å
undersøke situasjonen for kunst- og kulturopplæringen i grunnskolen.

Et nytt kunnskapsgrunnlag

Målet med undersøkelsen har vært å identifisere de viktigste utfordringene og mulighetene i kunst- og kulturopplæringen, og slik bidra med et kunnskapsgrunnlag som kan tilrettelegge for iverksettelse
av tiltak, videre forskning og konkretisering av sentrale satsingsområder. Med oppdatert kunnskap
kan lærere, lærerutdannere, forskere, kunstnere og andre som er opptatt av feltet bidra til å styrke
og utvikle arbeidet med kunst- og kulturfag i opplæringen.

Målet med kartleggingen er å bidra med et kunnskapsgrunnlag som kan konkretisere nødvendige satsingsområder, iverksette tiltak og initiere videre forskning.

Ann Karin Orset, senterleder, KKS

Problemstillinger

Oxford Research har operert med følgende tre hovedproblemstillinger:

  • Hva gjøres innenfor kunst- og kulturopplæringen i grunnskolen i Norge, og
    hvordan gjøres det?
  • Hvilke kvaliteter mener rektorer og lærere at kunst- og kulturfagene i norsk
    grunnskole har i dag?
  • Hvilke utfordringer og muligheter knytter rektorer og lærere til kunst- og
    kulturfagene i norsk grunnskole – i dag og i fremtiden?

Metode

Kartleggingen bygger på et kvantitativt og kvalitativt materiale.

I kartleggingen ble det sendt ut en spørreundersøkelse til rektorer ved alle grunnskolene i
Norge og gjennomført kvalitative intervjuer med lærere, rektor i grunnskolen og ansatte knyttet til kunstfag og lærerutdanning.

Funn og anbefalinger

Resultater fra kartleggingen og anbefalinger til videre forskning vil oppdateres etter lanseringen av rapporten 1.6.2023. Rapporten kan også lastes ned eller leses i sin helhet her på nettsiden.

Her kan du lese nyhetssaken fra lanseringen av rapporten Kunst- og kulturfag på vent? på Litteraturhuset i Oslo 1. juni 2023Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.