Gå til hovedinnhold
Diverse naturmatrialer satt sammen i gress.

Alle foto: Kathrine Pedersen (KKS)

Bærekraftig LandArt

Plast og øvrig søppel i naturen er i ferd med å bli et av våre største miljøproblemer. I dette undervisningsopplegget viser vi en måte å øke bevisstheten rundt dette ved å jobbe tverrfaglig med naturfag, matematikk, samfunnsfag og kunst og håndverk. Barna fikk utforske kunstformen LandArt i skolens nærområde i dette arbeidet.

Målsettingen for opplegget er å gjøre elevene mer bevisst på graden av forsøpling som skjer daglig i verden og hvordan dette påvirker verden vi lever i. I Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, står det at skapende læringsprosesser ses på som en forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling. I dette opplegget ønsket vi å legge vekt på sanselige erfaringer og estetiske læringsprosesser i arbeidet med det tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling ny Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen.

Utviklet av Ørjan Olsen og Kathrine Pedersen ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Opplegget ble utprøvd ved Skjerstad Oppvekstsenter i september 2019. Skjerstad Oppvekstsenter er en fådelt skole i Bodø kommune, og opplegget ble gjennomført med hele elevgruppen samlet (1.-10. trinn).

Gjennomføring

Del 1: Introduksjon

Hva er LandArt?

Naturen er både materialet og kulissen for kunstverket. Mange tar utgangspunkt i geometriske former for sin Land art, eksempelvis sirkler og spiraler. Speiling med farger er også ganske vanlig. Noen lager til og med former som minner om enten dyr eller mennesker. Det er kun fantasien og materialene man har tilgjengelig som setter begrensinger. LandArt er flyktig grunnet omgivelsene de skapes i, og matrielet som brukes. Det er derfor vanlig å ta bilde av produktet for å bevare for ettertiden.

Elevene fikk også se bilder av eksempler på LandArt med elementene nevnt ovenfor.

Informasjonen er her tilpasset en variert elevgruppe, For utfyllende info om LandArt, se tilleggsressurser nederst på siden.

Ordet plast skrevet med trebiter

Elevarbeid

Søppel

Siden dette opplegget ble gjennomført for en stor gruppe med elever fra 1. -10. klasse brukte vi bilder og korte setninger for å presentere informasjonen om søppel. Etter dette presenterte vi relevansen i forhold til Overordnet del av læreplanverket, og øvrige fag som berøres av opplegget (matematikk og naturfag).

  • Hvert år havner 6 til 8 millioner tonn* søppel i verdens hav.
  • Mellom 70 og 80 prosent av dette er plast.

*Det er det samme som 153 846 skip på størrelse med Titanic, hvert år.

  • Kaster du en plastflaske, en isoporplate eller annen plast i naturen, brytes det ikke ned til jord. I stedet blir ditt avfall til tusenvis av små biter som fugler, fisker og andre dyr tror er mat.
  • Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet, og 80% av dette kommer fra land.
  • Fortsetter denne utviklingen vil det i 2050 være mer plast i havet enn fisk.

Det er også utallige tilgjengelige videoer om emnet som kan brukes i en slik sammenheng:

REN KYST – rydd en strand for miljøet

Del 2: Fordeling/gruppering

Elevene fordeles i grupper à 5-6 elever, og får tildelt et område de skal jobbe i. I vårt tilfelle lagde skolen gruppene og fordelte nærliggende områder til de enkelte gruppene.

Del 3: Skattejakt

Elevene skal bevege seg i området rundt skolen (skog, strand eller det som er tilgjengelig) og lete etter søppel. Der de finner søppel skal de ta bilde av søppelet og området rundt. Søppelet skal plukkes opp og byttes ut med LandArt.

En orange plastbit blandt grus

Elevene brukte ikke lang tid før de fant søppel i naturen.

Når elevene er fornøyd med kunstverket sitt tar de et nytt bilde av det de har skapt og leter videre.

LandArt på berg ved hav.

Et kunstverk som elevene kalte «Det gode og det onde». Forskjellige naturmaterialer ble brukt istedet for søpla som lå der.

Del 4: Kunstvandring

Etter lunsj begynte vi vandringen for å se på arbeidet elevene hadde skapt. Elevene på gruppa beskrev hva de hadde laget, hvilke materialer de hadde brukt, og hvilket søppel de fant på området.

Barn og voksne som går mot havet på berg.

Kunstvandring for å se på hva de enkelte gruppene hadde skapt.

Gutt peker på tre sammen med andre barn.

Ivrig kunstner (1. klassing) peker og forteller om kunstverket gruppen hadde lagd, og hvilken søppel som ble funnet på stedet.

Del 5: Etterarbeid

Ved endt dag kan dere veie hvor mye søppel dere har samlet inn og sammenligne hvor mye det utgjør av den totale forsøplingen per minutt. Før/etter bildene kan brukes til å lage enten en digital kunstutstilling på Ipad/Pc, eller publiseres på hjemmesiden til skolen slik at lokalsamfunnet kan få se kunsten elevene har skapt, og dermed øke bevisstgjøringen rundt en bærekraftig utvikling.

 

 

Tilleggsressurser

Søppel:

https://naturvernforbundet.no/plast/

https://www.wwf.no/dyr-og-natur/hav-og-fiske/plast-i-havet

LandArt:

https://www.gjerdrum.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/kultur-og-fritid/landart/

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.