Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Diverse naturmatrialer satt sammen i gress.

Alle foto: Kathrine Pedersen (KKS)

Bærekraftig LandArt

Plast og øvrig søppel i naturen er i ferd med å bli et av våre største miljøproblemer. I dette undervisningsopplegget viser vi en måte å øke bevisstheten rundt dette ved å jobbe tverrfaglig med naturfag, matematikk, samfunnsfag og kunst og håndverk. Barna fikk utforske kunstformen LandArt i skolens nærområde i dette arbeidet.

Målsettingen for opplegget er å gjøre elevene mer bevisst på graden av forsøpling som skjer daglig i verden og hvordan dette påvirker verden vi lever i. I Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, står det at skapende læringsprosesser ses på som en forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling. I dette opplegget ønsket vi å legge vekt på sanselige erfaringer og estetiske læringsprosesser i arbeidet med det tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling ny Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen.

Utviklet av Ørjan Olsen og Kathrine Pedersen ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Opplegget ble utprøvd ved Skjerstad Oppvekstsenter i september 2019. Skjerstad Oppvekstsenter er en fådelt skole i Bodø kommune, og opplegget ble gjennomført med hele elevgruppen samlet (1.-10. trinn).

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.