Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Illustrasjon

Temapakke: Samisk musikk

Å vite noe om joik kan kanskje bidra til å åpne opp et musikalsk univers du ikke visste fantes.» Dette skriver Frode Fjellheim i heftet Joik i grunnskolen. Fjellheim er professor i musikk ved Nord universitet, der han også har ansvar for sørsamisk språk og kultur.

I det nye læreplanverket er koblingen mellom samisk og norsk kulturarv tydeliggjort. I Læreplan i musikk (MUS01‑02) er et av fagets sentrale verdier at elever skal møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykk. Den samiske kulturen er en del av dette mangfoldet. Målet med denne temapakken er å gi lærere i grunn- og videregående skole inspirasjon og faglig påfyll for å møte de nye kravene i LK20, knyttet til samisk musikk og kultur.

PC: Før pekeren over de minste sirklene for å få mer informasjon om hver enkelt ressurs. Trykk for å låse lesefeltet, og trykk igjen for å lukke.

Telefon/tablet: Trykk på de minste sirklene for å åpne lesefeltet. Trykk på samme sirkel for å lukke lesefeltet.

Du finner også alle ressursene under «Relaterte ressurser» nederst på siden.

Modell som viser temapakkens innhold.
Joik i grunnskolen – et ressurshefte
Digitale noter til Joik i grunnskolen
Samiske musikere
Joik og stemmebruk
Oppvarmingsøvelser i sang
Bli kjent med joik

Forankring i LK20

Ulike kulturelle møter skal åpne dører til et større fellesskap «(..) og elevene skal få oppleve at folkemusikk og samisk musikkultur er viktige deler av vår felles kultur og kulturarv.» (Kunnskapsdepartementet, 2020:2). I møtet med den samiske musikken skal elevene både utøve musikk, lage musikk og oppleve musikk, noe  som igjen bidrar til kulturforståelse.

I fagets kompetansemål er dette tydelig definert. I musikkfaget skal elevene utøve og utforske et repertoar av sanger innenfor samisk musikkultur. Videre skal faget åpne opp for elevens refleksjon rundt utvikling av individer og gruppers identitet gjennom musikk. Elevene skal også reflektere over hvordan samiske musikktradisjoner kan bevares og fornyes.

Samisk og norsk – en del av vår kultur

Det er viktig at alle i Norge også har kunnskap om og forståelse for hva samisk kultur er og hvilken betydning den har for forståelsen av vår felles kulturarv. Gjennom å lære om joik og å joike kan elevene lære mye om hva samisk kultur er. Joiken blir en fin inngang til å oppleve kulturen og til å kunne forstå dens egenart og verdi.

Å lære om joik og å joike kan oppleves både utfordrende, skummelt og vanskelig. Slik er det med alt som er nytt og fremmed. Det viktigste er at man prøver.

«Og kanskje kan akkurat du bruke joik på en måte ingen har tenkt på før? Prøv da!» (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Frode Fjellheim/Vuelie forlag, 2018:7)

Om temapakken

Pakken inneholder seks del-elementer.

  • Heftet Joik i grunnskolen. Et hefte med en artikkel om joik og fire praktiske undervisningsopplegg. Dette heftet er laget før fagfornyelsen, men kan tilpasses til de nye kompetansemålene i LK20.
  • Digitale noter av joikene i heftet Joik i grunnskolen.
  • Intervju om Joik og stemmebruk med Grete Daling, førstelektor ved Nord universitet som forsker og underviser i joik og stemmebruk.
  • En lenkesamling av samiske musikere, både innenfor tradisjonell og fornyet samisk musikk.
  • Et undervisningsopplegg: Bli kjent med joik gjennom komponering.
  • En samling av ulike oppvarmingsøvelser i sang.

Vi håper at denne temapakken skal gi lærere inspirasjon og faglig støtte til å undervise i samisk musikkultur.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.