Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Teaterkostyme – et tverrfaglig samarbeid

Dette er en oppgave der elevene jobber med designprosessen med inspirasjon fra en tekst.

Finn et utdrag fra et dramastykke eller et eventyr. I denne oppgaven er Peer Gynt i Dovregubbens hall brukt som eksempel. Elevene skriver seg inn i teksten, med fokus på beskrivelser av antrekkene til aktørene.

Å lage et teaterkostyme kan være noe helt annet enn å lage et vanlig plagg. Det er viktig at elevene tenker på farger og materialer som skal passe på en scene, og som både skal vises og si noe om karakteren.

Det å lage et teaterkostyme kan være et samarbeidsprosjekt med norskfaget, hvor elevene kan ta utgangspunkt i et utdrag fra et teaterstykke eller et eventyr. I denne oppgaven er Peer Gynt i Dovregubbens hall brukt. Elevene skriver seg inn i teksten, med fokus på beskrivelser av antrekkene til aktørene. Å lage et teaterkostyme kan være noe helt annet enn å lage et vanlig plagg. Det er viktig at elevene tenker på farger og materialer som skal passe på en scene, og som både skal vises og si noe om karakteren. Målsetningen er at elevene skal oppleve mening og sammenheng i det de gjør, og at dette skal føre til dybdelæring.

  1. Les utdraget fra Peer Gynt i Dovregubbens hall høyt. Legg merke til beskrivelsene av personene.B. Skriv noen stikkord om hvordan du tror aktørene og omgivelsene ser ut. Lag et tankekart på tavla, der alle sier noe om hva de har skrevet ned. Hjelpesetninger kan være «I utdraget fra Peer Gynt så jeg for meg …» og «Jeg tror aktørene har på seg…».
  2. Skriv en kort scenebeskrivelse ut i fra de punktene du selv har skrevet ned og tankekartet på tavla. Ha fokus på hva aktørene har på seg.
  3. Tegn et av kostymene, og plukk ut en detalj du vil lage. Det kan være et erme, en lomme, tilbehør, hodeplagg osv.
  4. Lag produktet. Husk at det skal være et kostyme. Tenk på farger, materialer osv. som kan egne seg godt i en teateroppsetning.

I et tverrfaglig samarbeid er det naturlig at deler av Peer Gynt leses i norsktimene. Punkt A, B og C kan gjøres i løpet av en dobbelttime, men en kan selvfølgelig også bruke lang tid på å lese eller se dramaet. Punkt D og E, tegning og produksjon av produktet kan også ta kort eller lang tid, avhengig av hvilke produkt en velger å lage. Tre skoletimer er et minimum for å lage en detalj til et kostyme.

Produktet som skal vurderes, er et produkt i faget Design og redesign (evt. et fag i programområdet Design og Håndverk). Det vil likevel være naturlig at norsklærer og lærer i det praktiske faget begge lager vurderingskriterier sammen med elevene, ettersom produktet som skal lages, vil innebære tolkning av en litterær tekst.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.