Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Hånd som fargelegger er erk med symboler, samt 3D-utgaver av noen av symbolene.

Symboler fra Nepal

I dette undervisningsopplegget jobbes det både analogt og digitalt med kulturelle og religiøse symboler i Nepal.  Ved hjelp av appen Quiver blir elevene kjent både med fakta knyttet til landet, og de får jobbe aktivt med ulike symboler, som f.eks. den endeløse knuten.

Opplegget er tverrfaglig og kan inkludere både KRLE og engelskfaget.

Tekst, foto og video: Kris Leslie Munthe / barnevakten.no

Nepal er et land som er rik på kultur og natur, blant annet kjent for å huse verdens høyeste fjell, Mount Everest. Samtidig er landet preget av en turbulent, politisk historie og ble rammet av et svært ødeleggende jordskjelv i 2015. Nepal er i dag et av verdens fattigste land. Norge har tette bånd med landet og har siden 1964 gitt bistand for å heve levekårene. Nepal har unik arkitektur blant annet med buddhistiske templer som er rike på symboler og kunst. Kilder: Store norske leksikon og FN-sambandet.

I dette undervisningsopplegget kan elevene jobbe med det nepalske flagget og tilhørende symboler, den endeløse knuten og andre religiøse symboler fra buddhismen og hinduismen. Her hører det til tre fargeleggingsark som har unike animasjoner. Fargeleggingsarkene finner du her.

Flagget: Nepals flagg har en unik utforming med en femkantet form. I flagget har man to symboler (solen og månen) som representerer ulike dynastier i Nepal. Flagget har en dyp, rød farge og en mørkeblå bord – begge populære farger innen Nepalsk kunst og dekorasjon.
Kilde: Store norske leksikon.

Den endeløse knuten og andre symboler: Tibet er Nepals naboland. Tibetansk buddhisme har flere viktige symboler. Den endeløse knuten representerer Buddhas endeløse visdom og empati. Kilde: Handbook of Tibetan Buddhist Symbols

Hvordan bruke appen?

  1. Det nepalske flagget: Med det første fargeleggingsarket jobber elevene med skravur av det nepalske flagget. Når elevene bruker appen, dukker en jordklode som viser hvor Nepal befinner seg, opp på skjermen.  Her vises også flagget, og man kan bytte mellom å se flagget som elevene har fargelagt eller en versjon av flagget som utviklerne har lagt inn. Det finnes en rekke bilder og fakta som elevene kan lytte til. Disse blir lest opp på engelsk.
  2. Den endeløse knuten: På det neste arket jobber elevene med Den endeløse knuten og lager en personlig beskjed. I appen dukker det nå opp et buddhistisk tempel og det symbolet som elevene har fargelagt,  eventuelt tekst som elevene har skrevet på plakaten. Her kan det tenkes at elevene skriver noen fakta om symbolet eller om Nepal.
  3. Ulike symboler: I det siste arket kan elevene fargelegge symboler. Animerte versjoner av figurene dukker opp på skjermen, med fargene som elevene har valgt. Her kan man forstørre eller se symbolene fra ulike vinkler.

Her er en kort instruksjonsvideo som viser prosessen:

Praktiske tips til bruk av appen Quiver

Selv om appen i utgangspunktet er enkel å bruke, er det noen grep som gir bedre forhold ved bruk av appen.

  1. Ha godt lys i rommet
  2. Bruk god tid på selve fargeleggingen for å få best mulig digitalt resultat
  3. Når elevene skal skanne fargeleggingsarkene, må de først skanne QR-koden for å aktivere arket
  4. Trykk på skjermen for å fokusere kameraet.

Underveisvurdering i kunst og håndverk etter 4. trinn.

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i kunst og håndverk på 3. og 4. trinn når de prøver ut håndverksteknikker, digitale verktøy og visuelle uttrykk og deltar i skapende prosesser. Videre viser og utvikler de kompetanse når de samtaler om hva kunst, gjenstander og bygninger forteller om menneskers tanker og behov.

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte praktiske oppgaver og ved at elevene får uttrykke tanker og meninger gjennom skapende prosesser. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i kunst og håndverk. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere, når det gjelder både prosess og produkt. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i idéutvikling, problemløsing i materialer, visuell formidling og samtale om håndverk og kulturuttrykk.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.