Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Foto: Mira Sandtrøen Rosenquist

Slampoesi – Min mening er viktig!

Denne oppgaven er et gruppearbeid hvor elevene skal jobbe tverrfaglig i norsk og musikk. Elevene skal skrive en rap eller slampoesi, samt programmere en rytme eller beat til teksten sin. De to delene skal så settes sammen via et vokalopptak, til et endelig produkt.

Utarbeidet av Mira Sandtrøen Rosenquist og Jon Sørbøe m.fl. ved Mæla Ungdomsskole

Om oppgaven

Oppgaven kan brukes som vurderingspunkt i begge fag, og vi kopler det opp mot det tverrfaglige temaet «demokrati og medborgerskap», på 8.- og 9. trinn.

Engelsk kan enkelt dras inn som et tredje fag, ved at teksten oversettes på en måte som gjør at budskapet ikke forandres.

Mæla ungdomsskole brukte oppgaven som et vurderingspunkt, etter at temaet var gjennomført i norskundervisningen. Elevene ble gjort kjent med virkemidler innen ulike sjangere for å ytre sin mening. Oppgavetekst, kompetansemål og vurderingskriterier for høy måloppnåelse, samt gruppeinndeling, ble presentert for elevene ved oppstart.

Rap og slampoesi er musikalske sjangre som ofte tar for seg samfunnskritiske temaer og passer godt i sammenhenger hvor man skal uttrykke en mening. I denne oppgaven skal elevene bruke ytringsfriheten sin gjennom å skrive en rap eller slampoesi, om et tema som engasjerer dem.

Oppgaven baseres på en del av norskundervisningen på 8.- og 9. trinn, hvor vi jobber med ytringsfrihet og retoriske appellformer.

Musikkfaget bidrar med innføring og opplæring i GarageBand på Ipad, hvor elevene lærer å bruke «Apple Loops» til å programmere en rytme eller beat. Dette gjøres også i forkant av den tverrfaglige oppgaven.

Formål og forankring i læreplanen

Undervisningsopplegget er tverrfaglig innenfor fagene norsk og musikk.

Formålet er at elevene skal bruke ytringsfriheten sin til å formidle et budskap om – eller en mening om et tema de er engasjert i. De skal fokusere på å bruke retoriske virkemidler for å overbevise lytteren/publikum. I tillegg skal de programmere en rytme eller beat som forsterker budskapet i formidlingen.

Forberedende del, både i norsk og musikk

I forkant av den tverrfaglige oppgaven innledes det med en forberedende del i norskfaget og i musikkfaget.

Norsk:

 • Undervisning i temaet ytringsfrihet med elementer som argumentasjon, leserinnlegg, «min stemme er viktig» og sammensatt tekst (8.trinn) og retorikk, appell, reklame og påvirkning (9.trinn).
 • Repetisjon av lyrikk: språklige virkemidler, rim, strofe og vers

Musikk:

 • Forelesning med innføring – og opplæring i bruk av GarageBand, med fokus på følgende:
   • Grunninnstillinger som takt, taktart, antall takter og tempo.
   • Bruk av funksjonen «Apple Loops», med søkefunksjon og hvordan man legger elementer inn i prosjektet, samt legger flere spor oppå hverandre.
   • Innspilling av vokal/lyd.
   • Redigering av lydbilde ved bruk av blant annet EQ.

Gjennomføring av oppgaven

Klassen får en introduksjon av oppgaven, med eksempler på slampoesi/rap, oppgavetekst, rammer, kompetansemål og vurderingskriterier.

Klassen deles inn i grupper og jobber med tekstproduksjon ut fra et selvvalgt tema. Eksempler på tema kan være: rasisme, mobbing, sosiale medier, klima og miljø, kroppspress, kjønn og seksualitet, likestilling, ytringsfrihet, urettferdighet, kjærlighet og flukt.

I gruppene jobber de sammen med å lage en beat til teksten de har skrevet i norsktimene. Elevene skal bruke GarageBand til å programmere en rytme. Rapen/slampoesien skal øves inn og spilles inn som egen lydfil i GarageBand. Elevene kan legge til melodi eller akkorder, dersom de ønsker det.

Presentasjon

Det ferdige produktet vises for klassen, og brukes som vurderingsgrunnlag i musikk og norsk.

Under kan man høre et utdrag fra noen elever ved Mæla ungdomsskole sitt arbeid:

Etterarbeid

I etterkant av oppgaven får elevene et egenvurderingsskjema som skal leveres individuelt. Målet med egenvurderingen er at elevene skal reflektere over egen læring og arbeidsinnsats. Forslag til utforming av skjemaet ligger som vedlegg.

Elevene får samlet vurdering for begge fag, og vurderes ut ifra disse kriteriene:

Norsk:

 • Gruppen bruker flyt, rytme og rim som virkemidler for å kommunisere budskapet sitt.
 • Tekstens budskap kommer tydelig fram.
 • Gruppen bruker retoriske virkemidler på en mottakerbevisst måte.

Musikk:

 • Gruppen velger rytmer som understreker budskapet på en hensiktsmessig måte.
 • Gruppen bruker redigeringsverktøyet for å få et balansert lydbilde.
 • Gruppen viser god innlevelse i formidlingen.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.