Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Digital tegning av egendesignet sakral bygning i landskap.

"Killer Image" av Connie Nilsen, elev ved Charlottenlund videregående skole.

Sakrosankt

Sakrosankt  –  hellig og ukrenkelig.
Hvilke steder eller rom oppleves som hellige og ukrenkelige?  Spiller slike steder noen rolle for mennesker i vår tid? Eller er det sånn at nettopp når verden oppleves som usikker og i endring, så trenger vi steder for kontemplasjon og ro mer enn noensinne?

I denne oppgaven får elevene krysse landegrenser og reise hvor som helst i verden for å finne «sitt eget sted». Ved å utforske stedets ånd, genius loci, økes forståelsen for og evnen til å se hvilke kvaliteter og muligheter stedet innehar. Elevene utforsker hvilke arkitektoniske virkemidler som kan bidra til opplevelse av tidløshet, ro og åndelighet og skaper stedstilpasset arkitektur som kan oppleves som sakrosankt.

Opplegget er utviklet og prøvd ut av Martin Andre Vevatne, lektor ved KDA, Charlottenlund videregående skole.

Klikk «Read More» for å la deg inspirere av dette spennende og innholdsrike opplegget. Oppgaven ligger i sin helhet som vedlegg.

SAKROSANKT

Se vedlegget SAKROSANKT – gjennomføring og oppgaveformulering

Del 1 GENIUS LOCI
Vurdering: Høy – Middels – Lav

Vurderingskriterier:

 • Relevant analyse: er det som er beskrevet om stedet korrekt og interessant fakta med tanke på videre arbeid
 • Psykogeografisk kart:
  – Forteller illustrasjonen noe utover det målbare?
  – Lærer man noe nytt?
  – Får ,man ta del i en opplevelse gjennom det som visualiseres/beskrives?
 • Er krav til innlevering dekket? Format, layout, alle elementer

Del 2 SAKROSANKT
Vurdering: 1-6

Vurderingskriterier:

 • 5/6: Alle deler innlevert. Gjennomgående nøyaktig utførelse. Utforsker og eksperimenterer med ulike virkemiddel som er relevante for oppgaven og kompetansemålene. Har en tydelig utvikling gjennom arbeidet, og leverer et ryddig og oversiktlig prosesshefte som viser refleksjon og vurderingsevne. Gir
  en tydelig og gjennomtenkt presentasjon, og kan argumentere og diskutere gjennom bruk av Faguttrykk.
 • 3/4: Alle deler innlevert. Stort sett god utførelse, som er i samsvar med kompetansemål. Har prøvd litt ulike ting. Har et prosesshefte som viser utvikling. Presentasjon og innlevert materiale viser noe refleksjon og bruk av fagbegrep.
 • 1/2: Mangelfull innlevering. Lite gjennomført, fraværende prosess og lite utvikling gjennom arbeidet. Presentasjon uten vesentlig innhold.

Klima og miljødepartementet & Kommunal og moderniseringsdepartementet. (u.å.). Stedsutvikling. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/sub/stedsutvikling/id520595/

Møystad, O. (2017, 19. januar). Stedets ånd og det flerkulturelle samfunn. Arkitektur N. Hentet fra: https://arkitektur-n.no/artikler/stedets-aand-og-det-flerkulturelle-samfunnhttps://arkitektur-n.no/artikler/stedets-aand-og-det-flerkulturelle-samfunn

Nordberg-Schultz, Ch. (1980). Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli International Publications

Nordberg-Schultz, Ch. (1992). Mellom jord og himmel – en bok om steder og hus. Oslo: Pax

Olsen, H. (2020). Hellig sted.  Oslo: Efrem forlag.

Pérez-Gómez, A. (2017, 25. januar). Byen er ikke et postkort: Problemet med Genius Loci. Arkitektur N. Hentet fra: https://arkitektur-n.no/artikler/byen-er-ikke-et-postkort

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.