Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Lys og geometri – utforske tredimensjonal form for å produsere en lampe

Dette undervisningsopplegget viser en måte å jobbe kreativt med tredimensjonal form. Utgangspunktet for arbeidet er å produsere en form som skal fungere som en lampe. Det er valgt begrensede materialer i tre og papir/papp for at elevene skal ha fokus på arbeidet med formen og det å jobbe romlig. Under tilleggsressurser finner du også to tilleggsoppgaver

Oppgaven består i å lage en bordlampe med utgangspunkt i en tredimensjonal, geometrisk form. Den er et utdrag fra et sentersamarbeid mellom Kunst og kultursenteret, Naturfagssenteret og Matematikksentret som vil bli ferdigstilt oktober 2015 som har fokus på lampen som system. Delen av opplegget som er trukket ut her har fokus på det formale og estetiske innen faget kunst og håndverk. Opplegget i sin helhelt kan dere finne ved å trykke på denne lenken. 

Tredimensjonal form er en sentral del av det visuelle språket. Å jobbe tredimensjonalt krever en annen tilnærming, og kunnskap enn å jobbe med todimensjonale uttrykk. Denne oppgaven gir elevene erfaring med å jobbe romlig og ta i bruk formale virkemidler, som bl.a. flate, romlig komposisjon, tekstur, overlapping, linjer, negativ og positiv rom.

Å arbeide med form vil kunne gi elevene erfaring i å jobbe med de tredimensjonale virkemidlene i en kreativ prosess. Ved å sette lys i formen vil formen bli levende, og materialene vil ha ulik grad av gjennomskinnelighet. Samtidig vil den kunne appellere til elevens sanselighet og fantasi.

De viktige fasene i opplegget er:

eksperimentering, vurdering og praktisk gjennomføring.

Målsetting

Undervisningsopplegget har som mål at eleven skal lære å jobbe med tredimensjonalt uttrykk, og lære seg å tenke tredimensjonalt i arbeidsprosessen. Det er derfor tenkt at elevene ikke skal tegne ordinære skisser på papir før de begynner å jobbe.

Eleven skal utforske tredimensjonal form og hvordan denne kan bearbeides med vekt på flate, linje, dynamikk og materialer.

Det er et mål med oppgaven at eleven skal lære å arbeide med tredimensjonale modeller/skisser som utgangspunkt for arbeid. I denne oppgaven bør elevene oppfordres til å jobbe mest mulig tredimensjonalt i prosessen fremfor tegnede skisser. Ved å tenke og jobbe tredimensjonalt fra begynnelsen vil eleven jobbe direkte med formen istedenfor å overføre den fra en todimensjonal tegning. Denne arbeidsformen vil kunne gi eleven økt bevissthet rundt dimensjonenes virkning til hverandre og den romlige, skapende prosessen.

Eleven skal velge seg en tredimensjonal, geometrisk form, som bygges i en modell i papp/kartong. Ved å ta utgangspunkt i en geometrisk form som kube, rombe, sylinder, rektangel, rombe, parallellogram og lignenede har eleven en nøytral form å jobbe ut ifra til bearbeidelsen. Modellen skal bygges i målestokk 1:2. Eleven velger selv om han vil bygge med linjer (lister av kapa eller tre) eller fokusere mer flater og mellomrom underveis i prosessen. Det er en fordel om utprøvingen og modellering benytter ulike former for papp, papir og kartong for å gi eleven en minimal palett med materialer å jobbe ut ifra. Dette bidrar til at det formmessige får fokus i arbeidet.

I bildet under er det bygget en kube ved hjelp av remser med kapa papp. I modellfasen er det en hjelp om elevene bruker knappenåler o.l. istedenfor lim for å lettere kunne endre formen underveis uten å måtte lage en ny modell fra bunnen av. Det er positivt om prosessen blir dokumentert med bilder som en del av vurderingen.

Eleven bearbeider modellen til de har oppnådd en form de er fornøyd med. Under bearbeidingen er det viktig at eleven bruker egen fantasi og kreativitet. Eleven kan for eksempel endre vinkler og lengder eller ta bort deler av den tredimensjonale figuren.

Når modellen er ferdig gjør eleven en vurdering av hvordan han vil jobbe videre med å bearbeide sidene til lampen. Sidene kan enten være helt åpne, eller dekkes helt eller delvis med materialer. Denne prosessen er med på å forsterke formmessige kvalitetene i objektet. Eleven eksperimentere med gjennomskinnsgraden til materialene og kan bruke virkemidler som overlapping, flate, linjer og negativ og positiv rom. Dersom eleven velger å ikke dekke til sidene, er det formens positiv og negativ rom som er sentralt i arbeidet.
Bildeserien under viser et eksempel med kapa papp og kalkerpapir.

Når eleven er ferdig med modellen skal denne overføres i ønsket størrelse i materialene som er tenkt benyttet i den ferdige lampen. Kapa pappen vil her byttes ut med annen papp eller papir eller balsatre/andre trelister. Læreren velger på forhånd hvilken målestokk elevene skal modellen i. I beskrivelsen er 1:2 valgt, men elevene kan både forstørre/forminske.

Den ferdige modellen med lys:

Læringsmål: Elevene skal lære og erfare gjennom tredimensjonal arbeid i en estetisk dimensjon. Eleven skal lære å tenke tredimensjonalt og arbeide direkte med modeller fremfor tegnedeskisser. Eleven skal eksperimentere med ulike materialers gjennomskinnelighet.

Kjennetegn på høy måloppnåelse:

Eleven viser en god forståelse av geometriske former, og har bearbeidet formen vesentlig. Det er benyttet formale virkemidler som linje, flate, tekstur, negativ og positiv rom og overlapping bevisst.

Helhetlig problemløsningsmodell

Gjenkjenne og beskrive

Elevene må kunne gjenkjenne hvordan de skal bruke målestokk til å finne riktige mål på modell og ferdig lampe. I tillegg er det her viktig å velge de tredimensjonale formene som gir de gode muligheter til å være kreative.

Bruke og bearbeide

Elevene må her regne med målestokk for å finne de riktige målene på modell og ferdig lampe. Målestokk 1 : 2 skal være greit å regne med, men samtidig krever det at elevene forstår begrepet målestokk. I denne fasen er det også sentralt at elevene skal bearbeide den geometriske formen sin ved hjelp av egen fantasi.

Reflektere og vurdere

I denne fasen må elevene først og fremst vurdere om de har oppnådd riktig forhold mellom modell og ferdig lampe. I tillegg kan de reflektere over om formen kunne vært bearbeidet på andre og mer kreative måter.

Kommunikasjon

Elevene bruker modellen til å kommunisere til medelever og lærer hvordan resultatet skal bli. Gjennom sin forklaring, og eventuelt presentasjon av ferdig produkt, må elvene også argumentere for blant annet valg av geometrisk form og på hvilken måte de anvender kreativitet.

RESSURSER OG STØTTEMATERIELL

Eksempler på eksperimentering med papir og form kan hentes bl.a. på RISD –Rhode Island School of Design.

Molo designs lampeserie urchin

Fordypningsoppgave

Fordypningsoppgaver 1:

eksperimentere med å bygge lampen i ulike materialer, og hvordan det endrer uttrykket på formen. F.eks ulike tresorter som f.eks. bjørk, eik eller gran, ulike papirsorter som akvarellpapir, tykt tegnepapir, papp, kartong, plast osv.

Beskriv hvordan de ulike materialene påvirker formens uttrykk.
Hvilke materialer får best frem formen du ønsket?

Fordypningsoppgave 2:

Tegn lampen med vekt på topunkts perspektiv. Tegn formen i to versjoner, en der lampen er slått av og i dagslys, med vekt på selve linjer og flater som dannes av konstruksjonen. Dette kan gjøres med blyant av ulike hardhetsgrader på vanlig tegnepapir.

Den andre tegningen viser konstruksjonen når den er skrudd på, og vektlegger valører. Denne tegningen gjøres med kull og knettgummi. Kullet brukes på bredsiden til å mørklegge hele tegnearket. (minimum A3) Knettgummien fungerer som tegneverktøy og brukes til å jobbe frem valørene og flatene i formen. Det er viktig i ikke bruke hvitt kritt til denne teknikken.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.