Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Elever setter opp trommesett og mikrofoner

Kulturskoleprosjekt – gode eksempler på samarbeid kulturskole og grunnskole

Dette heftet beskriver tolv prosjekter som gjennom samarbeid mellom kulturskole og grunnskole/SFO hadde som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

I oppfølgingen av Kulturløftet II, ble det i 2010 satt av 40 millioner i stimuleringsmidler til kulturtilbud for barn og unge over hele landet. Målsettingen med midlene var å utvikle et mangfoldig og kvalitativt bedre kulturtilbud til flere elever.

Under tildelingen av stimuleringsmidler i 2011 ble 13 kulturskoler valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot nye samarbeidsmodeller mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og er ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Dette heftet inneholder beskrivelser av tolv av disse prosjektene. Flere av prosjektene er utformet som egne ressurser, disse finner du lenke til under Relaterte ressurser.

 • Bergen kulturskole
 • Elverum kulturskole
 • Kristiansand kulturskole
 • Kulturskolen i Ås
 • Larvik kulturskole
 • Nesodden kulturskole
 • Sandnes kulturskole
 • Skien kulturskole
 • Time kulturskole
 • Bjugn, Leksvik, Rissa, Ørland og Åfjord kulturskole
 • Norsk kulturskoleråd, prosjektet Kor arti
 • Norsk kulturskoleråd, Møre og Romsdal

Relaterte ressurser

Filmadeus

Med film som verktøy, er dette en tverrfaglig og prosjektbasert undervisning for 8.-10. Trinn. Undervisning foregår hovedsaklig i skoletiden, men...

Sammen om søppel

Et tverrfaglig samarbeid mellom kulturskole, skole og SFO. For 3.-4. trinn. Samarbeidet inkluderer forskjellige kunstuttrykk, med temaet søppel som utgangspunkt.

Talentlab’en

Samlingsbasert tilbud for kulturskoleelever, som ønsker mer enn ordinær undervisning i sitt fag.

Teaterfabrikken

Teaterfabrikken tilbyr en prosjektbasert, tverrfaglig undervisning som kan tilpasses alle klassetrinn.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.