Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Jente som spiller fiolin foran et notestativ med noter.

Foto: Kim Roger Asphaug

Talentlab’en

Samlingsbasert tilbud for kulturskoleelever, som ønsker mer enn ordinær undervisning i sitt fag.

Talentlab’en i Fosen og nabokommunene er et tilbud til elever som ønsker mer enn den ordinære undervisningen i kulturskolen, både praktisk og teoretisk. Talentlab’en er en arena hvor motiverte og interesserte ungdommer møtes og spiller under ledelse av kvalifiserte lærere. Prosjektet går over en periode på åtte måneder, med møter én lørdag hver måned. Talentlaben er organisert som en rekke samlinger, og kommunene stiller som teknisk arrangør når Talentlaben kommer dit. To av samlingene har form av åpne forestillinger hvor alle elevene deltar.

Bakgrunn for tilbudet

I 2007 ble det satt ned en gruppe som fikk som mandat å utrede mulighetene for et regionalt lørdagsskoletilbud i regi av Kulturskolen i Fosen og omegn. Prosjektet fikk navnet Talentlab’en, og gruppa landet på en modell hvor elevene skulle få individuell opplæring innen sin disiplin, og gruppeundervisning i teori, lytting, samspill og prosjektjobbing. Talentlab’en skulle være tverrfaglig og gi tilbud til elever i Fosen og omegn. Høsten 2010 fikk prosjektet tildelt støtte fra Utdanningsdirektoratet, og oppstart av prosjektet kunne planlegges. Fem av kommunene i regionen ønsket å delta: Rissa, Leksvik, Bjugn, Ørland og Åfjord. Høsten 2011 ble prosjektet satt i gang.

Målsetting

Talentlab’en skulle fungere som et tilbud til elever som ønsket mer undervisning enn den ordinære undervisningen i kulturskolen, både praktisk og teoretisk. Talentlab’en skulle være en inspirerende arena hvor motiverte og interesserte ungdommer møtes og spiller under ledelse av kvalifiserte lærere.

Beskrivelse av kulturskoletilbudet

Talentlab’en er organisert som en rekke samlinger som rullerer mellom de deltakende kommunene, slik at den aktuelle kommunen stiller som teknisk arrangør når Talentlab’en kommer dit.

Kommunene skal delta aktivt i fronting av Talentlab’en i egen kommune, samt delta ved forestillinger.

Fasiliteter og ressurser

Totalt 23 elever og 10 lærere fra kulturskolene deltok i prosjektet det første året, i tillegg til prosjektleder. Det ble undervist i vokal, gitar, piano, fiolin, slagverk, fløyte, dans og visuelle kunstfag.

Krav til kommunene som skulle delta i prosjektet var at de satte av 10 % stillingsressurs. I tillegg fordeltes reiseutgiftene. Talentlab’en er organisert som en rekke samlinger, og kommunene stiller som teknisk arrangør når Talentlab’en kommer dit. Kommunene skulle også delta aktivt i fronting av Talentlab’en i egen kommune, samt delta ved forestillinger.

Krav som ble stilt til lærerne ved Talentlab’en var at de skulle ha en sterk kompetanse innen sitt fagområde. De måtte ha et engasjement innen talentutvikling, og forplikte seg til å følge opp elevene mellom samlingene.

Gjennomføring

Det var ikke opptaksprøve for å bli med i Talentlab’en, men det ble stilt krav om at elevene måtte ha en sterk interesse og engasjement innen sitt fagfelt. Oppmøte på alle samlinger var obligatorisk. Hver elev måtte betale en kontingent på 700 kr pr semester.

Elevene ble rekruttert på to måter:
• Alle aktuelle kulturskoleelever fikk informasjon om Talentlab’en, og kunne søke om plass.
• Kulturskolelærerne nominerte elever de mente kunne passe inn.

Hver kulturskole hadde i utgangspunktet 4 elevplasser. Til gruppeundervisning i dans og visuelle kunstfag ble det tatt inn flere elever, samt at man valgte å ta inn flere elever for å fylle timeplanene til lærerne. Totalt ble det i 2012-2013 tatt opp 22 elever. Samlingene ble gjennomført én lørdag i måneden, til sammen 8 ganger. På to av samlingene ble det holdt konsert.

Samling

Hver samlingsdag startet med et halvtimes langt lærermøte, etterfulgt av fellesmøte og informasjon for alle elever og lærere. For musikk- elevene vekslet undervisningen resten av dagen mellom talentutvikling, teori, gruppeundervisning og ensemble. Elever i dans og visuelle kunstfag fikk teori og gruppeundervisning. Hver økt var på 45 minutter, med en felles lunsjpause midt på dagen. Hver dag ble avsluttet med oppsummering og evaluering for lærerne.

Konsert

I forbindelse med to av samlingene ble det gjennomført større forestillinger hvor alle elevene i Talentlab’en deltok. Forestillingene var åpne og ble annonsert i lokalavisa. Det ble også hengt opp plakater laget av elevene på Visuelle kunstfag høsten 2012. På den første forestillinga ble elevene i hovedsak akkompagnert av lærerne. Frem mot den siste forestillinga i mai jobbet man mot en målsetning om at elevene i hovedsak skulle akkompagnere hverandre.

I tillegg ble det øvd inn et fellesnummer med alle elever og lærere, noe som ga en flott avslutning for Talentlab 2012-2013.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.