Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Barn som er med i et kor.

Foto: Per Flåthe

Teaterfabrikken

Teaterfabrikken tilbyr en prosjektbasert, tverrfaglig undervisning som kan tilpasses alle klassetrinn.

Teaterfabrikken er et prosjektbasert, tverrfaglig undervisningsopplegg som resulterer i en forestilling. For en periode erstatter arbeidet med prosjektetordinær undervisning i deler av skoletida.Det er et mål at elevene selv skal ha mye innflytelse på alle sider ved produksjonen av forestillingen. De er delaktige i alle prosesser, fra å finne fram til tema og handling, til scenografi, kulisser og kostymer, skuespill, musikk og dans. I tillegg har de ansvar for markedsføring og økonomi. Elevene får kyndig veiledning av dyktige lærere og kunstnere fra kulturskolen. Også eksterne institusjoner involveres som veiledere underveis.

Dette er et av de 12 kulturskoleprosjektene som i 2011 ble valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var et ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Bakgrunn og målsetting for tilbudet

Teaterfabrikken er et samarbeid mellom Larvik kulturskole og forskjellige barne- og ungdomsskoler i kommunen. Målet var gjennom et tverrfaglig prosjekt, å gi elevene nye måter å lære fag på, samtidig som de får kunnskap om hvordan en profesjonell forestilling blir til.

Beskrivelse av kulturskoletilbudet

Teaterfabrikken er et prosjektbasert, tverrfaglig undervisningsopplegg som resulterer i en forestilling. For en periode erstatter arbeidet med prosjektet ordinær undervisning i deler av skoletida. Det er et mål at elevene selv skal ha mye innflytelse på alle sider ved produksjonen av forestillingen. De er delaktige i alle prosesser, fra å finne fram til tema og handling, til scenografi, kulisser og kostymer, skuespill, musikk og dans. I tillegg har de ansvar for markedsføring og økonomi. Elevene får kyndig veiledning av dyktige lærere og kunstnere fra kulturskolen. Også eksterne institusjoner er involvert.

Gjennom prosjektet har kulturskolen samarbeidet med flere skoler i Larvik. Tematikk og form på ferdig forestilling, samt hvilke samarbeidspartnere som har vært involvert, har variert fra skole til skole. Felles for alle prosjektene er at de blir tett fulgt opp av kyndig personale fra kulturskolen gjennom hele prosessen.

Fasiliteter og ressurser

Klasselærer på hvert trinn hadde hovedansvar for undervisningen, mens Larvik kulturskole bidro med faglig kompetent personale som veiledet elevene gjennom prosessen. De ulike skolene har også fått god hjelp av blant annet, Bølgen kulturhus i Larvik og Teater Ibsen i Skien, der elevene har fått komme på besøk og fått lære om ulike sider ved det å sette opp en forestilling og drive et scenehus. Elevgrupper har også fått veiledning og informasjon om lys, lyd og teknikk, og om drift og administrasjon av et kulturhus.

Gjennomføring

To eksempler på prosjekter gjennomført av Teaterfabrikken:

Jordet Skole, 320 elever fra 1.-7.trinn

Dette var den første skolen som deltok i prosjektet. Forestillingen med tittelen ”Tusen gode ord”, hadde utgangspunkt i et formingsprosjekt med den samme navn fra mai 2010. Hver elev hadde funnet fram til tre utvalgte, positive ord som ble utarbeidet i fysiske materialer og stilt ut i skolens inngangshall. Ordene og uttrykkene som ble samlet inn gjennom prosjektet viste seg å være et fint utgangspunkt for videre arbeid mot en forestilling. De ble grunnlaget for tekst til åtte sanger og ett teatermanus. Hvert trinn ved skolen konsentrerte seg om utarbeiding og framføring av én sang hver. Til forestillingen laget elevene stomp -en musikkform som produseres ved å lage rytmer ved hjelp av ting og tang, som for eksempel søppelkasser, kroppen og hva som helst annet.

Sangene i musikalen ble akkompagnert av et band bestående av elever, foreldre og musikere. Scenografi var gjort i samarbeid med kunst- og håndverks-faget på skolen. Elevene laget kulisser og stillbilder, digitale bilder og film til sangene, og som overgang mellom sangene og tekstene. Koreografien til sangene var laget av elevene under veiledning av lærerne. Etter nærmere ett år med arbeid mot forestillingen ble ”Tusen gode ord” vist i Kulturhuset Bølgen i Larvik.

Brunla ungdomsskole, 300 elever fra 8.-10.trinn

Tittelen på skolens prosjekt ble ”Sweet child of time: En reise gjennom 60-, 70- og 80-tallet.” Forestillingen fant sted i Kulturhuset Bølgen i Larvik 9. februar 2012. Fram mot forestillingen konsentrerte hvert trinn seg om én av epokene i vår nære historie: 8.trinn jobbet med 1980-åra, 9.trinn med 1970-åra, og 10.trinn med 1960-åra.

Prosjektet startet høsten 2011 med at elevene ble delt inn i grupper utifra hva de ønsket å arbeide med. De ulike gruppene var:

• Skriving og manus
• Inspisienter
• Økonomi og billettsalg
• PR og reklame
• Teater
• Dans
• Musikk
• Scenografi
• Kostymer/kulisser/rekvisitter
• Animasjon/digitale bakgrunner
• Lyd og lys
• Sminke/hår
• Kafé på skolen

I løpet av høsten ble manuset ferdigstilt. Det ble holdt kurs i animasjon, musikkdata og lydbearbeiding. Økonomigruppa kom i gang med å skaffe sponsormidler og andre inntekter.

Mandag 9. januar var elever fra alle de ulike gruppene på besøk hos Teater Ibsen i Skien hvor de fikk et innblikk i teaterdrift og ulike funksjoner og roller ved et teater. I løpet av to og en halv uke i januar og februar jobbet elevene fram så og si hele den ferdige forestillingen. De hadde også noe ordinær undervisning tidlig på dagen, men hver ettermiddag gikk med til øvelser og andre forberedelser fram mot premieren.

I løpet av denne siste, intense arbeidsperioden hadde skolen gode samarbeidspartnere å spille på:

Kulturhuset Bølgen i Larvik

Elevene var på besøk her to ganger; én gang for å lære om økonomi, markedsføring og drift av kulturhus, og en annen gang for å bli bedre kjent med scenen og det tekniske anlegget på kulturhuset.

Teater Ibsen i Skien

Skolen hadde et tett samarbeid med henholdsvis en scenograf og en musiker/komponist ved teateret.

Sandnes Media

En animatør fra dette firmaet var veileder for animasjonen.

Kulturskolen og trinnlærere

I tillegg til ovennevnte hadde skolen god hjelp av lærere i henholdsvis teater, dans og regi fra kulturskolen.

Lærerne ved Brunla ungdomsskole gjorde også en svært god jobb med veiledning i prosjektet. Så å si alt som gjaldt manus, scenografi, regi, musikk, koreografi, animasjon osv ble gjort av elevene ved skolen. Lærerne og de andre ressurspersonene i prosjektet hadde rollen som veiledere.

Evaluering av gjennomføring

Gjennomgående for samarbeidene, er at skolene melder om økt samhold og bedre miljø på skolen i etterkant av arbeidet med forestillingene. Å jobbe i fellesskap mot en stor og ”ordentlig” produksjon som elevene har en felles eierskapsfølelse til, virker styrkende på forholdet elevene imellom såvel som samholdet mellom elever, lærere og foreldrene. Elevene får dessuten en enorm erfaring ved å være med på et slikt prosjekt, både ved å være med på øvinger og gjennomkjøringer, og ikke minst gjennom det å stå på en scene foran en fullsatt sal.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.