Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Jente som har fledt seg ut med maske og ører.

Kulturlauget – den kulturaktive eleven

Kulturskolen tilbyr skolen verksteder, ledet av kulturskolelærere i skolens kjernetid.

Målet for dette prosjektet er å stimulere flere elever til å delta i kulturaktiviteter, skape større etterspørsel etter opplæring i form av verksteder fra kulturskolen, og utvikle nye samarbeidsmodeller mellom Den kulturelle skolesekken (DKS), Ungdommens kulturmønstring (UKM), kulturskolen og grunnskolen. En rekke ulike verksteder tilpasset de forskjellige alderstrinnene skal bruke fagkompetansen hos kulturskolens lærere og tilføre grunnskolen kompetanse skolen selv ikke besitter.

Dette er et av de 12 kulturskoleprosjektene som i 2011 ble valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var et ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Bakgrunn for tilbudet

”Kulturlauget – den kulturaktive eleven” startet opp skoleåret 2010/11 med utvikling av tilsammen 19 ulike verksteder/produksjoner fordelt på 11 kulturskoler. Prosjektet er treårig, og et ledd i satsingen på kulturskolen som ressurs- og kompetansesenter.

Målsetting

Målet er å stimulere fler elever til å delta i kulturaktiviteter, skape større etterspørsel etter opplæring i form av verksteder fra kulturskolen, og utvikle nye
samarbeidsmodeller mellom Den kulturelle skolesekken (DKS), Ungdommens kulturmønstring (UKM), kulturskolen og grunnskolen. En rekke ulike verksteder
tilpasset de forskjellige alderstrinnene skal bruke fagkompetansen hos kulturskolens lærere, og tilføre grunnskolen kompetanse skolen selv ikke besitter.

Beskrivelse av kulturskoletilbudet

Prosjektet ble igangsatt av Norsk kulturskoleråd i Møre og Romsdal i samarbeid
med Kultursekken, Ungdommens kulturmønstring (UKM) og utdanningsavdelingen. I forbindelse med satsingen på kulturskoler som ressurs- og kompetansesentre, skal 11 kulturskoler i fylket gi grunnskolene i sin kommune/nabokommuner tilbud om kulturverksteder i grunnskolens
kjernetid.

Fasiliteter og ressurser

Kulturskolene har arbeidsgiveransvaret for verkstedslederne. Noen av disse er allerede ansatt i kulturskoler i fylket, mens andre er rekruttert til prosjektet.

Møre og Romsdal fylkeskommune ved DKS bidrar med stillingsressurs og økonomisk tilskudd i utviklingsfasen av de ulike verkstedene i samarbeid med
Kulturskolerådet Møre og Romsdal. De bidrardessuten med kompetanse innen logistikken knyttet til turneringen av tilbudene, samt felles bestillingsordning til grunnskolene.

Grunnskolene legger til rette for å motta tilbudene på skolene i forhold til lokaliteter og praktisk hjelp. Klassens lærer deltar sammen med elevene.

Kulturskolerådet har gjennom en egen konsulent og prosjektkoordinator hatt
ansvaret for å følge opp planlegging, gjennomføring, evaluering og videreformidling nasjonalt.

Gjennomføring

23 produksjoner fra kulturskolene i Møre og Romsdal i prosjektets tredje år:

”Animasjonsfilm” – Kulturskolen på Indre Nordmøre
”Animasjonsverkstad” – Sula kulturskole
”Animert spenning” -Vestnes kulturskule
”Begynn å dans!” – Molde kulturskole
”Breakdance” – Eide kulturskole
”Det var ein gong – ein eventyrmusikal” – Ålesund kulturskole
”Filmlydstudio” – Vestnes kulturskule
”Gitarkurs for mellomtrinnet” – Sunndal kulturskole
”Historieskaping og lydsetting” – Vestnes kulturskule
”Kjiko Kjiko let felestrengjin” – Vestnes kulturskule
”Klasseorkester i ungdomsskolen”- Sunndal kulturskole
”Korverksted” – Molde kulturskole
”Liten? Jeg? Langt ifra” – Molde kulturskole
”Lys og skygge” – Eide kulturskole
”Låtskrivarverkstad på norsk” – Kulturskolen på Indre Nordmøre
”Mekke et show!” – Kristiansund kulturskole
”PULS” – Molde kulturskole
”Samspelkurs for mellomtrinnet” – Sunndal kulturskole
”Skap dans!” – Molde kulturskole
”Skyggeteater” – Eide kulturskole
”SPOR” – Eide kulturskole
”SSB” – sang, spill, bevegelse – Molde kulturskole
”Studiodag” – Molde kulturskole

Evaluering av gjennomføring

Evalueringer fra grunnskolene viser at de er svært godt fornøyd med de nye tilbudene de har fått tilgang til. Skolene evaluerer at de mener tilbudene passer målgruppene, at dette er tilbud som skolene trenger og at utøverne
som jobber med elevene representerer en kompetanse som skolen ikke har selv. Noen skoler har inngått fast avtale om kjøp av verksteder for utvalgte klassetrinn.

UKM-deltakelse

I noen kommuner har man sett konkret sammenheng mellom elevers
deltakelse på verksteder, og økt påmelding avegne produksjoner til UKM.

Kulturlauget arbeider dette året med å sette mer fokus på kulturskolenes mulighet til å fremskynde ungdommers egenaktivitet og utøvende virksomhet i kunst og kulturuttrykk, gjerne via UKM.

Plan for spredning av erfaringer

Kulturskolene i prosjektet jobber aktivt med videreføring av erfaringer med å drifte verksteder. Det er planlagt flere treff og workshops våren 2014. Verkstedene
presenteres på kulturtorget i samarbeid med DKS.

Jente som har fledt seg ut med maske og ører.
Røst sceneteppe person med maske
Molde kulturskole

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.