iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold

Illustrasjon av Martine Eidissen Nymo

Fotografisk lek med stereotypier

Dette undervisningsopplegget (5.-7.årstrinn) legger opp til at elevene skal reflektere over og eksperimentere  med begrep som feminin, maskulin, androgyn og kjønnsstereotypier. Teksten Marie Høeg; en fargerik pioner, som du finner i vår ressursbase, har i all hovedsak vært inspirasjonskilden. Du finner også et utvalg referanser til populærkulturen i opplegget.

Tekst: Martine Eidissen Nymo, rådgiver grunnskole

Kulturelle uttrykk før og nå

Undervisningsopplegget er en introduksjon til Marie Høegs betydning som kvinnesaksaktivist og fotograf rett før og etter år 1900. Det er særlig Høegs fotografiske iscenesettelser, visuelle fortellinger og budskap som står sentralt. I tillegg finner du også referanser til populærkulturen, gjennom henvisninger til Billie Eilish, Harry Styles, David Bowie og TV-programmet «Mina og meg». Både Høegs historiske foto, som var grensesprengene for sin tid, og de nevnte samtidsprofilenes visuelle fremstillinger av seg selv utfordrer kjønnsstereotypier. Opplegget legger opp til felles utforsking og refleksjon rundt dette. 

Under vedlegg finner du et didaktisk opplegg for faget kunst og håndverk, med fokus på kjønnsstereotypier og fotografi.

Lek med kjønnsroller

I kunst og håndverk etter 7.årstrinn finner du kompetansemålet Undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotyper. Et spennende kompetansemål, som åpner opp for mange interessante refleksjoner og kunstuttrykk. I Power Pointen som du finner til høyre i margen kommer vi med forlag til en foto-oppgave som kan utføres med utgangspunkt i dette kompetansemålet.

Særlig når en jobber med tema som berører ens identitet skal en være bevisst på at dette kan være sårbart for enkelte.

Alle lysbildene har notater som er tiltenkt læreren. Notatfeltet er ment som pedagogisk støtte til presentasjonen. Du velger selv om du vil bruke PP’en som den er eller endre på den. Å oppleve kunst og det å skape kunstuttrykk kan trigge emosjoner en ikke visste at man hadde. I slike situasjoner er det viktig at du som lærer viser vei og trygger elevene. Særlig når en jobber med tema som berører ens identitet skal en være bevisst på at dette kan være sårbart for enkelte. Det vil være viktig at du som lærer, i samtale, refleksjon, lek og undring er oppmerksom på dette.  Derfor anbefaler vi også at du gjør nødvendige differensieringer i presentasjonen og oppgaven ut fra din elevgruppe.

Dybdelæring og tverrfaglighet

Vi oppfordrer til å tenke tverrfaglig når dere jobber med dette temaet, også med tanke på dybdelæring. Aktuell fag kan f.eks. være samfunnsfag og norsk. Dette vil kunne hjelpe elevene til å se sammenhenger på tvers av fag og fagområder.

Norskfaget

Ved å implementere tekst som en del av foto-oppgaven vil dere f.eks. kunne koble på kompetansemålet Utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster. 

Samfunnsfag

Enkelt kan også samfunnsfag kobles på, med kompetansemålet Drøfte hva likeverd og likestilling har å si for et demokrati, og utvikle forslag til hvordan en kan motarbeide fordommer, rasisme og diskriminering. Marie Høeg var en aktiv kvinnesaksaktivist og kjempet særlig for at kvinner skulle få stemmerett i Norge. Dette kan være noe å gå dypere inn i for samfunnsfaglæreren.

Lykke til!

…og husk disse tre begrepene når du setter i gang

LEK – HUMOR – OVERDRIVELSE 

Fagbegrepene/nøkkelordene kan fint stå på f.eks. arbeidsplanen og/eller henges opp i klasserommet i perioden elevene jobber med denne oppgaven.

KjønnStereotypisk
FemininMaskulin
RolleTypisk
PortrettPosere
IscenesettelseAndrogyn

Lenke til: Om underveisvurdering etter 7.årstrinn (UDIR)  

For å hjelpe elevene til å strukturere oppgaven, kan du gi dem en sjekkliste for hva du er ute etter underveis i prosessene og i det ferdige produktet.

Disse vurderingskriterier er aktuell for oppgaven som du finner i Power Pointen: 

  • Kan vise til minst tre utprøvinger der du har prøvd ut forskjellige ideer i form av f.eks. positurer/kroppsspråk, kameravinkel, bekledning, komposisjon, ansiktsuttrykk, bakgrunn mm.
  • Har bevisst brukt minst et komposisjons-prinsipp i løpet av prosessen
  • Bruker symbolikk som gir hint til kjønnsroller, f.eks. klær, rekvisitter, gestikulering, kroppsspråk, omgivelser.
  • Leverer et gjennomtenkt digitalt portrett, der eleven har arbeidet bevisst med bruk av virkemidler
  • Kan i presentasjonen av valgt portrett, gi begrunnelser for faglige valg.

Uavhengig av om du velge å presentere vurderingskriteriene for elevene eller ikke, kan du fint bruke denne listen som støtte i underveisvurderingen du gjør sammen med dem. Bruk listen i veiledende samtaler med elevene og hjelp til å drive frem prosessene i eget arbeid.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.