iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
Ung person sittende med sigarett i munnviken.

Høeg i gutteaktig fremtoning. Foto: Berg & Høeg/Preus museum. Lisens: Falt i det fri (Public domain)

Foto og iscenesettelse

Teksten Marie Høeg; en fargerik pioner gir en introduksjon til Marie Høegs betydning som kvinnesaksaktivist og fotograf rett før og etter 1900-tallet. I undervisningsopplegget som følger er det særlig hennes fotografiske iscenesettelser, visuelle fortellinger og budskap som står sentralt.

I vedlegget til høyre finner du et didaktisk opplegg for faget foto og grafikk 1 og 2, på utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur. Opplegget lar elevene bli kjent med noen sentrale iscenesettelser av Marie Høeg. Det legges opp til felles utforsking og refleksjon rundt Høegs foto, som var grensesprengende for sin tid.

I det praktiske arbeidet jobber elevene med foto og egen iscenesettelse, der det sentrale er å eksperimentere med ulike kjønnsidentiteter og få fram nyanser mellom det tradisjonelt kvinnelige og mannlige. Her er det viktig å holde fast på stikkord som også karakteriserer Marie Høegs arbeider, nemlig…

HUMOR  –  LEK  –  IRONI  –  OVERDRIVELSE

Lykke til med spennende timer!

Tekst: Hilde Hermansen, seniorrådgiver, KKS

Se vedlegget i høyre sidemeny. Der finner du flere ulike oppgaveforslag.

Undervegs- og standpunktvurdering i foto og grafikk 1
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i foto og grafikk 1. Elevane viser og utviklar kompetanse i faget når dei gjennom skapande prosessar arbeider med og formidlar eigne biletuttrykk. Vidare viser og utviklar elevane kompetanse når dei hentar inspirasjon frå kulturelle og samfunnsaktuelle kjelder og utforskar og vurderer medium og visuelle uttrykk.

Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom å utforme oppgåver som fremjar kreativitet, individuelt særpreg og skaparglede. Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira i foto og grafikk 1, og elevane skal få høve til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og reflektere over si eiga faglege utvikling. Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetanse innanfor eit breitt spekter av kunnskap og ferdigheiter i arbeidet med foto og grafiske uttrykk.

Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har ved avslutninga av opplæringa i foto og grafikk 1. Læraren skal planleggje og leggje til rette for at eleven får vist kompetansen sin på varierte måtar som inkluderer utføring, forståing, refleksjon og kritisk tenking, i ulike samanhengar. Læraren skal setje karakter i foto og grafikk 1 basert på kompetansen eleven har vist gjennom varierte praktiske og utforskande prosessar.

Underveis- og standpunktvurdering i foto og grafikk 2
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i foto og grafikk 2. Elevane viser og utviklar kompetanse i faget når dei gjennom skapande praktiske prosessar utviklar og formidlar eigne tankar og idear i ulike biletuttrykk. Dei viser og utviklar òg kompetanse når dei bruker fagspråk og presenterer, reflekterer over, vurderer og utforskar uttrykk, meining, teknikkar og materiale. Vidare viser og utviklar elevane kompetanse når dei arbeider med og ser samanhengen mellom innhald, uttrykk og kontekst i kunst, medium og visuelle uttrykk, og når dei bruker kulturelle og samfunnsaktuelle kjelder i eige arbeid.

Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom å utforme varierte oppgåver som fremjar kreativitet, individuelt særpreg og skaparglede. Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira i foto og grafikk 2, og elevane skal få høve til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og reflektere over si eiga faglege utvikling. Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetanse innanfor eit breitt spekter av kunnskap og ferdigheiter i arbeidet med foto og grafiske uttrykk.

Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har ved avslutninga av opplæringa i foto og grafikk 2. Læraren skal planleggje og leggje til rette for at eleven får vist kompetansen sin på varierte måtar som inkluderer utføring, forståing, refleksjon og kritisk tenking, i ulike samanhengar. Læraren skal setje karakter i foto og grafikk 2 basert på kompetansen eleven har vist gjennom varierte, praktiske og skapande prosessar og gjennom presentasjon og visuell formidling av eigne arbeid av foto og grafiske uttrykk

FORM: Kjønn og identitet i kunst og håndverk

Et knippe kunstnere som jobber med kjønnsidentitet og iscenesettelser:

Christopher Smith, Sør-Afrika

Carlee Fernandez, USA

Caleb Cole, USA

Finn Serck-Hanssen, Norge

Linda Bournane Engelberth, Norge

Marin Håskjold, Norge

Cindy Sherman, USA

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.