Gå til hovedinnhold

Filmen tar for seg både kunst og håndverk og musikk

Digitale ferdigheter i kunst og håndverk

Hva innebærer det å ha digitale ferdigheter i et fag som musikk eller kunst og håndverk?  Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk ulike virkemidler i den praktiske undervisningen.

Kunnskapsløftet 06:

Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video. I denne sammenheng inngår holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett. Multimedier inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon (Udir, 2006).

 

Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk innebærer forståelse innen et bredt spekter av temaer. Eleven skal mestre det tekniske, være bevisst på etiske dilemmaer, og kunne kommunisere visuelt. Kunst og håndverk er et sentralt
fag for digitale verktøy i og med alle nettsteder kommuniserer visuelt. Digitalt
arbeid i kunst og håndverk er nært knyttet opp til visuell bildeproduksjon der både foto, illustrasjon, tekst og layout, lyd, video og animasjon er relevante
uttrykksformer.

Lærestoff finnes digitalt på nett i form av ulike ressurser, og elever kan også selv
publisere egne arbeider på nett, for eksempel på en blogg der læreren er
redaktør. Om elevene skal benytte seg av bildemateriale funnet på nett trenger de
en forståelse for hva de har og ikke har rett til å bruke når det kommer til regler
om opphavsrett. Lærerne bør derfor selv være gode forbilder og bruke bilder med
lisens som tillater gjenbruk dersom de selv skal benytte seg av bilder fra internett.
Når man publiserer noe på nett kommer også etikken inn i bildet. Et av ferdighetsområdene i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter heter digital
dømmekraft. Det å publisere noe i en digital offentlighet krever at eleven har
forståelse for personvern og riktig adferd av hensyn til seg selv, medelever og andre mennesker.

I flere av kompetansemålene er digitalt arbeid nevnt eksplisitt mens i andre mål
kan det være naturlig å trekke inn ferdigheten avhengig av hvordan
oppgaven og de lokale læringsmålene er bestemt. For eksempel i tilfellene der
elevene skal i en planleggingsfase og trenger å innhente informasjon eller
utvikle tankekart. Mange slike arbeidsformer kan jo gjøres digitalt dersom det er bedre eller enklere, for eksempel med nettbrett der skolene har tilgang til slikt utstyr.

Målene som omhandler digitalt arbeid er knyttet til redigering av bilder og opptak, samt vurdering av ulike budskap (blant annet nettsteder), og er stort sett å finne under hovedområdet Visuell kommunikasjon. I tillegg er det et mål
knyttet til Arkitektur etter 4. trinn: «[…] planlegge og bygge modeller av hus og
rom ved hjelp av digitale verktøy […]». Her kan gratisprogrammet SketchUp Make
være en fin løsning. Med dette kan man tegne tredimensjonale former og
modeller. Programmet kan brukes på ulike måter, fra å tegne helt enkle grunnformer til å designe egne bygninger med detaljert eksteriør og interiør.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.