Gå til hovedinnhold

Å skrive i kunst og håndverk

Det tradisjonelle skriftspråket med bokstaver finner du også i kunst og håndverks-undervisningen. Men er det alt som skal til for å kunne skrive i dette faget? Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk varierte skrivemetoder i undervisningen.

Kunnskapsløftet 06:
Å kunne uttrykke seg skriftlig i kunst og håndverk innebærer blant annet å uttrykke seg visuelt ved hjelp av tegn og symboler. Utvikling av skriftlig og visuell kompetanse skjer ved å omsette fakta, ideer og holdninger til tegn. For å opprettholde den visuelle ferdigheten parallelt med utviklingen av skriveferdigheten er bevisst og allsidig arbeid med tegning like viktig på
alle trinn (2006).

De første skoleårene bør det en del mengdetrening til for å øve opp både skrive‐ og tegneferdigheter. Både skriving og tegning handler om motorikk, nøyaktighet og hvordan en holder blyanten. Det går også på mer indirekte faktorer som å ha riktig sittestilling når en arbeider. Skriving i kunst og håndverk er å kunne  kommunisere visuelt, uttrykke seg og å kunne feste egne ideer til papir. Skriftlige ferdigheter refererer her til både tekst, tegn og symboler.

De kompetansemålene som i størst grad favner denne ferdigheten finnes  under hovedområdet visuell kommunikasjon. Fra de første skoleårene der elevene skal uttrykke egne opplevelser gjennom tegning, til etter 4. årstrinn der de skal kunne visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker, utvikles elevenes kompetanse i å omsette mening og tanker til et visuelt språk. Senere er mer formalestetiske kompetansemål viktige for å utvikle elevenes forståelse av hvordan formelementer kan brukes for å oppnå en bestemt retorikk eller ulike stemninger, effekter og illusjoner.

Skriving og lesing er to ferdigheter som overlapper flere steder, ikke minst når det kommer til visuell kommunikasjon. Etter 10.trinn skal elevene kunne «stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer» (Udir, 2006). Dette kan ses i sammenheng med målet om å «vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet […]» (2006), som er et mål direkte relevant for lesing i kunst og håndverk. Forståelse for visuell kommunikasjon kan utvikles gjennom en slik vekselvirkning mellom skriving og lesing. Informasjonsgrafikk, eller infografikk, er et eksempel på hvordan kompleks informasjon, tall og fakta kan forvandles til lett lesbare og oversiktlige representasjoner. Det kan være et tema som kan kombinere flere fag på en smidig og inspirerende måte.

Et sentralt ferdighetsområde knyttet til det å kunne skrive i kunst og håndverk er å kommunisere.

I det å omsette meninger og innhold til tegn, symboler og skrift ligger det også et behov for å ta hensyn til en mottaker, altså være bevisst på en hvilken målgruppe en skal forholde seg til. Det er også kulturelt betinget hvordan visuell informasjon kan nå fram til en mottaker. Elevene har sine egne lokale koder for kommunikasjon i hvordan de bruker tekst i sosiale medier, med bestemte forkortelser, tegn og symboler. For å bidra til at elevene får kompetanse i å sette ting i sammenheng kan de bli minnet på at dette også er en del av bevisst kommunikasjon og skriving i kunst og håndverk.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.