Gå til hovedinnhold

Å regne i kunst og håndverk

Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne handler ikke bare om å kunne behandle tall. Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk ulike metoder i den praktiske undervisningen.

Kunnskapsløftet 06:

Å kunne regne i kunst og håndverk innebærer blant annet å arbeide med
proporsjoner, dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer. Tegning
innebærer vurdering av proporsjoner og to‐  og tredimensjonale  presentasjoner. Sammenhengen mellom estetikk og geometri er også et vesentlig aspekt i arbeidet med dekor og arkitektur. Regneferdighet kreves også i arbeid med ulike materialer og teknikker (Udir, 2006).

Å kunne regne i kunst og håndverk handler om å anvende regning i de deler av kunst‐ og håndverksfaget der det er hensiktsmessig. Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne inngår naturlig i mange kompetansemål i kunst‐ og
håndverksfaget, og kan være proporsjoner, dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer.

I sin enkleste form handler det blant annet om form, størrelse, mål og mengde. Dette er viktige begreper som anvendes i arbeidsprosesser og ferdigstilling av modeller og produkter. Det er også viktig for forståelsen av selve verktøyene og materialene som brukes i kunst‐ og håndverksfag.

Det er for eksempel relevant å forstå mål og proporsjoner når en lærer at et A4‐ark har de samme proporsjonene som et A3‐ ark, men at A3‐arket er nøyaktig dobbelt så stort. I noen oppgaver kan det være nødvendig å måle nøyaktig i centimeter eller millimeter, og andre ganger skal eleven forholde seg til volum, vinkler, grader og areal.  Arkitektur er et hovedområde som har tydelige koblinger til regning som grunnleggende ferdighet. Her handler det om målestokk og størrelsesforhold, perspektivtegning og bærende konstruksjoner. I et kompetansemål etter 4. årstrinn skal eleven kunne «tegne hus og rom rett ovenfra, rett forfra og rett fra siden» (2006). I dette kompetansemålet, som er en videreføring av et lignende mål etter 2. årstrinn, kan man legge føringer om at elevene skal tegne etter gitte størrelser og/eller proporsjoner. Huset som skal tegnes forfra kan være utgangspunkt for de andre tegningene. Hvor stort er huset? Hvor høyt er vinduene plassert? Eleven kan måle med linjal, gradeskive eller tegne hjelpelinjer.

Å kunne bruke regning i kunst og håndverk handler om at elevene bruker regning for å løse problemer og for å utvikle gode arbeider i kunst‐ og håndverkstimene. Det er ikke et poeng å tvinge regningen inn i kompetansemål der det ikke går, men det må være tydelig at regningen er en forutsetning for å nå det aktuelle kompetansemålet.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.