iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
Et stort tre. En hengebøk med grønt løv. Sola skinner gjennom løvet. Under greinene skapes et rom, der ligger det sitteputer.

Studiedag under hengebøken

I denne artikkelen får du et innblikk i Planetringen barnehage sitt arbeid med studiedager som viktige arenaer for utforsking og felles refleksjon i prosjektarbeidet.

Tekst: Kathrine Pedersen, Rådgiver, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Alle foto: Planetringen barnehage

Teksten stod først på trykk i Verktøykassa Nummer 1 2023 – 25.årgang

Undring, utforsking og felles prosessarbeid

«En studiedag står aldri alene, den ses bestandig i sammenheng med det vi holder på med. Den blir et viktig kollegialt treffpunkt i prosessarbeidet vårt», forteller styrer Else Mette Rostad.

Studiedagene i Planetringen barnehage planlegges og forberedes godt av pedagogene. På høsten, i oppstarten av nytt barnehageår og prosjektperiode, har studiedagene som mål å gi inspirasjon, motivasjon og lade personalet mot de prosessene de skal ta fatt på sammen med barna. Dagene starter med et anslag som setter personalet i en felles modus. Dette kan eksempelvis være iscenesettelse av rom og fysisk miljø eller å besøke et spesifikt sted. Høsten 2022 startet barnehagen med temaet «Trær vi møter»  med tegning og leire som verktøy, og den første studiedagen fant sted ved den gamle hengebøken på Midtsand gård.

Først fikk de fortalt historien om stedet, av en lokal guide, før de vandret sammen opp turstien til den store gamle hengebøken. Her kunne pedagogene sette seg ned under treet med en god kopp kaffe. På forhånd hadde styrer og en liten gruppe ansatte lagt fram sitteputer, lyslykter, tegneredskaper og forfriskninger. «Det gav en ro og tilstedeværelse litt som en meditasjon å være i dette rommet i treet», forteller pedagog Aina.

Det gav en ro og tilstedeværelse litt som en meditasjon å være i dette rommet i treet

Pedagog Aina
En gruppe mennesker sitter under et stort tre og tegner.

Utforsking og fordypning

I løpet av to studiedager ved oppstarten av barnehageåret, ble det gitt ulike utfordringer og oppgaver til den enkelte og i grupper. Målet var gå gi rom for utforsking og fordypning knyttet til temaet trær. I invitasjonen kunne vi lese « Dagene skal i hovedsak dreie seg om temaet vi har valgt for vårt prosessorienterte arbeid dette barnehageåret:

TRÆR er hovedtema og vi skal bruke leire og tegning som verktøy. Vi skal ha en empatisk, poetisk og estetisk inngang til dette prosessarbeidet»

Planetringen barnehage er inspirert av grunntankene i Reggio Emilia- filosofien, hvor blant annet hundrespråklighet står sentralt. Dette fikk personalet utforske selv gjennom følgende utfordring:

Vandre rundt i området. Du skal finne deg noe, et utsnitt, et område (skal ha en forbindelse til treet) som gir deg en følelse, rører deg, varmer, vekker noe i deg.

Vi skal ha med oss ordene: Empatisk, poetisk og estetisk.
Du skal transformere/overføre denne følelsen over til et språk/uttrykk. Språket du velger i dag er helt opp til deg. Mulig må du be en venn om hjelp (det er lov). Dere kan godt inspirere og motivere hverandre ved refleksjoner, lære av, be om råd osv. Det er også metodefri dokumentasjons måte. Dere skal også sette ord på dette skriftlig. 

I morgen skal vi jobbe videre med dette i tegning eller leire.
Arbeidet vårt deler vi med hverandre på arbeidsrommet.

Flere av pedagogene kunne fortelle at dagen under bøketreet hadde gitt dem en ny forståelse av materialet tre . Pedagog Zoi trakk fram at «det var spennende å jobbe med materialer som er både levende og døde, bevegelige og stille, myke og harde, stille og full av lyd». Styrer Else- Mette forteller at det å møtes slik er viktig for kollegiet, hver og en blir en aktør i det som skal skje. Pedagog Stine oppsummerer den første studiedagen på følgende måte «God stemning mellom kollegene, latter, refleksjoner og eget arbeid i utfordringen vi fikk, gjorde at dagen ble fylt av opplevelser, inntrykk , refleksjoner og fellesskap»

God stemning mellom kollegene, latter, refleksjoner og eget arbeid i utfordringen vi fikk, gjorde at dagen ble fylt av opplevelser, inntrykk , refleksjoner og fellesskap

Pedagog Stine

En gruppe vokne mennesker sitter på et gulv dekt med gråpapir. De tegner botanisk materiale.
Naturmaterialer samlet i ulike beholdere. Greiner, treklosser og kongler.

Trær, tegning og leire

Dagen etter at pedagogene hadde vært samlet under den store hengebøken, møttes de i barnehagen til videre arbeid med utgangspunkt i trær.  Her jobbet de med tegning og leire, samt med tilrettelegging av det fysiske miljøet og materialer i barnehagens rom.

I løpet av barnehageåret har personalmøter og øvrige studiedager blitt viktige stopp-punkt for pedagogene. «Det er viktig å organisere for gode og intelligente møteplasser for pedagogene som skaper og gir kunnskap, utvikling og læring, dette er en del av prosessarbeidet», forteller styrer Else Mette. Hun utdyper: «Ved å gå tilbake og se på den pedagogiske dokumentasjonen får vi større forståelse og vi finner veien videre». De kollegiale treffpunktene i løpet av året inneholder elementer av å se tilbake, se framover, gjøre noe praktisk og utforskende, samt felles refleksjon. For pedagogene i Planetringen er studiedagene en verdifull arena. «Å gjøre, lære av hverandre, lære og utvikle oss sammen, er utrolig viktig for oss», forteller Else Mette.

En gruppe mennesker sitter ved et bord og jobber med leire og plantemateriale.
Nærbilde. Hender som jobber med leire.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.