Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Elevarbeid ved Ener ungdomsskole

Metallteppe inspirert av El Anatsui

I 2015 ble den ghanesiske kunstneren El Anatsui hedret med gulløve på Veneziabiennalen. I verkstedet hans i Nigeria gjøres tusenvis av flaskekorker om til silkeaktige tepper med hammer og kobbertråd – og El Anatsui til en superstjerne i kunstverden. Han gjør søppelet til noe vakkert, storslagent og verdifullt. Der publikum kanskje tenker på forbruk og forsøpling når de står foran teppene, er kunstneren selv opptatt av håp: «det finnes ingen ensom flaskekork eller menneske» – alle kan bli sett og få en unik rolle som del av en større helhet. Elevene skal i denne gruppeoppgaven transformere metallavfall til et relieff på minimum 350 cm². Relieffet skal fylle et felt i et stort felles metallteppe.
Gruppa skal samarbeide om å binde alt sammen til en helhet både visuelt og teknisk.

Undervisningsopplegget er utarbeidet av Eva Lutnæs i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Dette skal leveres:

 • Minst fire materialskisser
 • Muntlig vurdering av medelevs materialskisser
 • Arbeidstegning
 • Relieff som dekker minimum 350 cm²
 • Deltakelse i gruppediskusjon om hvordan relieffene skal kombineres til et felles teppe
 • Felles teppe

Inspirasjon og oppstart (tidsbruk 2 timer)

1) Elevene ser videoen: El Anatsui: Studio Process produsert av Art2.

2) Elevene gjør seg kjent med arbeidene til El Anatsui gjennom søk på nettet.

3) Elevene søker seg frem til nærbilder av metallteppene. De får i oppdrag å undersøke hvordan flaskekapslene er bearbeidet – hvordan er formen, overflaten, fargesammensetningene? Hvordan er metallformene skjøtet sammen?

Elevarbeid ved Ener ungdomsskole

Materialskisser (tidsbruk 4 timer)

1) Elevene lager fire raske skisser av metallavfallet hvor de legger vekt på å få til så stor variasjon i utprøvningen som mulig! Brett, vri, bank og krønsj. Elevene prøver ut hvordan formene kan transformeres til det ugjenkjennelige. Hva slags effekter kan lages ved å bearbeide metallet med ulike redskaper? Hvordan kan eventuelle logoer i metallavfallet skjules?

2) Arbeid med mønster – Hvordan kan hver av de fire materialskissene bygges ut videre til et mønster? Eventuelt kan elevene ta et bilde av hver materialskisse og multiplisere i et bildebehandlingsprogram. Oppfordre elevene til å kombinere ulike mønstre og former.

3) Elevene sitter to og to vurderer hverandres materialskisser. De diskuterer hva som bør føres videre til sluttproduktet. Elevene presenterer sin medelevs utprøvning for resten av klassen der de legger vekt på det positive og kommer med forslag til hvordan materialskissene kan videreutvikles.

Gravity and Grace Monumental Works by El Anatsui, Brooklyn Museum. Foto: Eva Blue

Arbeid med eget relieff (tidsbruk 6 timer)

1) Elevene tar utgangspunkt i medelevvurderingen og lager en arbeidstegning over eget relieff med stikkord og hvordan materialskissene skal kombineres til en større flate.

2) Elevene lager sitt eget relieff. Her må de passe på solide sammenføyninger og at metallet tåler belastning.

3) Lærer og elever diskuterer muligheter som oppstår underveis i prosessen. Det er lov til å endre kurs dersom elevene oppdager noe nytt og spennende i arbeidet med metallet.

Elevarbeid ved Ener ungdomsskole

Arbeid med felles relieff (tidsbruk 4 timer)

1) Klassen går på befaring og studerer stedet der teppet skal henge. Hvilken hovedform ber veggflaten om? Skal teppet være smalt og avlangt, sirkelformet eller tilnærmet kvadratisk – eller kanskje forme en figur eller et symbol? Elevene diskuter løsninger innad i gruppa.

2) Elevene sprer alle relieffene utover på en stor gulvflate, gjerne foran den veggen der teppet skal henge. Elevene får i oppdrag å se etter hvilke relieff er i «slekt» med hverandre og hvilke danner kontraster? Hvordan kan de kombineres til en visuell helhet? Elevene flytter rundt på formene og tar bilder underveis for å kunne vurdere og gjenskape gode løsninger.

3) Klassen må bli enige om hvordan relieffene skal sammenføyes. Skal det være en felles metode for sammenføyning? Skal overgangene mellom hvert relieff fremheves visuelt ved å lage skjøter av et kontrasterende materiale eller skal de gli over i hverandre? Skal alle festes til en hønsenetting? Hvilken opphengsteknikk er hensiktsmessig å bruke for teppet som helhet?

Elevarbeid ved Ener ungdomsskole

Tilpasset opplæring

Lærer må hjelpe elevene med valg av materialer slik at de klarer å fylle flaten hvert relieff skal dekke. Metall fra brusbokser dekker større flater enn kaffekapsler. Elevene kan bearbeide metallet svært forskjellig. For noen vil det være mest appellerende å legge mye flid i detaljer, mens andre kan skape røffere flater.

Elevarbeid ved Ener ungdomsskole
 • Relieff
 • Materialskisser
 • Flate

Vurdering i undervisningsperioden

 • Vurdering av medelevs materialskisser og presentasjon av muligheter for klassen.
 • Fagsamtale med lærer for godkjennelse av arbeidstegning.
 • Egenvurdering ved hjelp av kompetanseprofil
 • Lærers sluttvurdering med karakter, kompetanseprofil og fremovermelding

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.