Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Forside hefte

Kunst og håndverk – inspirasjonshefte til grunnskolen

Dette heftet er utviklet for å gi inspirasjon og veiledning i faget kunst og håndverk til lærere i grunnskolen. Heftet omfatter temaene formidling av visuell kunst, tegning og teknologi og design. I tillegg har vi en artikkel om hvordan man kan jobbe i kunst og håndverk for å styrke de grunnleggende ferdighetene som er definert i Kunnskapsløftet.

Faget kunst og håndverk bærer i seg ulike tradisjoner, fra håndverkernes solide materialkunnskap og reproduserende arbeidsprosesser via designerens ideutvikling og problemløsning til kunstnernes fritt skapende arbeid (læreplanverket for grunnskolen, Pedlex).

Kunst- og håndverksfaget er viktig som en del av elevenes kulturelle dannelse. Arbeidet i faget utvikler elevenes kreative, skapende og kritiske ferdigheter. Kunst og håndverk består av fire hovedområder: Visuell kommunikasjon, kunst, design og arkitektur. Visuell kommunikasjon handler om praktisk todimensjonalt arbeid og forståelse av de visuelle kodene i samfunnet. Kunst legger vekt på arbeid innen bilde og skulptur med inspirasjon fra kunsthistorie eller kunstbilder fra samtiden. Design viderefører håndverks- og produksjonsdelen av faget, mens arkitektur omhandler det fysiske nærmiljøet og bygningskulturen.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.