Gå til hovedinnhold
Innsiden av en datamaskin.

Foto: @fancycrave

Vi åpner laptoper!

Dette undervisningsopplegget i valgfaget design og redesign viser hvordan elevene ved Gosen skole demonterer laptoper og videre bruker delene til å designe og lage nye produkter. Delene bukes enten til å lage en figur/statue eller et smykke (armbånd, brosje, halssmykke, øredobbe osv).

Valgfaget design og redesign skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdige produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.

Gjennomføring

Elevene skriver loggskjema for hver økt:

 • Hva har jeg gjort i dag?
 • Hvilke utfordringer møtte jeg på, og hvordan løste jeg disse?
 • Hva skal jeg gjøre neste økt?

Gjennomføring:

 1. Læreren gjennomgår i fellesskap den kreative arbeidsmodellen (hentet fra boka Kunst, håndverk, teknologi og design, 2013).
 2. Kameraer legges fram, og elevene fotograferer laptop’en. Det bør fotograferes nært, uten å beskjære og med nøytral bakgrunn.
 3. Så demonteres laptop’en uten å ødelegge de enkelte delene i størst mulig grad. Ta forbehold om miljøgifter, etc. Batterier leveres til læreren.
 4. Materialene sorteres i kategorier – plast, metall, osv.
 5. Oppfordre elevene til å leke seg litt og utforske hvordan de kan legge delene sammen på forskjellige måter. Kanskje finner den enkelte elev fort noen deler han/hun liker og som inspirerer til å tenke nytt! Kombiner delene på mange ulike måter. Nye tanker og ideer kommer ofte gjennom lek!
 6. Underveis tegner og skriver elevene ned de ideene de får, uansett hvor små eller rare de er.
 7. Så kommer utvelgelsesfasen. Hver elev velger tre ideer og skriver et idepitch-skjema for hver av dem, se prosjekthåndboka.no/. Dette presenteres for læreren og resten av gruppen slik at hver elev får konstruktive tilbakemeldinger på sitt arbeide så langt.
 8. Når eleven har bestemt seg for hvilke deler han/hun trenger, samles disse. Resten tas vare på slik at andre kan bruke dem. Videre lages noen enkle og informative ideskisser. Oppfordre elevene til å fotografere underveis. Før selve produksjonen lages det en liste over materialer og fremgangsmåte.
 9. Så er det tid får å realisere den skulpturen/figuren eller smykket man har tenkt seg! De enkelte delene festes sammen med metalltråd fra ledninger, skruer eller lim. Underveis vurderer elevene fortløpende hvilke materialer som trengs for at de skal få ferdigstilt sitt kunstprodukt så nært opp mot hva de har forestilt seg som mulig. Oppfordre hver enkelt elev til å reflektere over hva som vil gjøre han/henne fornøyd.
 10. Det ferdige arbeidet fotograferes mot samme nøytrale bakgrunn som ved oppstart.
 11. Så skal elevene beskrive figuren/smykket de har skapt.
 12. Avslutningsvis kan gruppen lage en utstilling som viser:
  a. Foto av utgangspunktet.
  b. Kort skriftlig beskrivelse av produkt.
  c. Foto av det ferdige produktet.

 

Vurdering

Lav måloppnåelse

Finner og henter ut informasjon

 • Bruker ulike gjenbruksmaterialer.
 • Bruker ulike verktøy og teknikker.
 • Tegner en skisse.
 • Gjengir eget arbeid med tenkeskriving.
 • Bruker den kreative arbeidsmodellen til å gjengi egen arbeidsprosess.

 

Middels måloppnåelse

Forstår og tolker

 • Bruker ulike gjenbruksmaterialer funksjonelt.
 • Bruker ulike verktøy og teknikker funksjonelt.
 • Tegner flere skisser.
 • Tolker eget arbeid med tenkeskriving.
 • Bruker den kreative arbeidsmodellen til å tolke egen arbeidsprosess.

 

Høy måloppnåelse

Analyserer og reflekterer

 • Bruker bevisst ulike gjenbruksmaterialer for å skape et funksjonelt og estetisk produkt.
 • Bruker bevisst ulike verktøy og teknikker for å skape et funksjonelt og estetisk produkt.
 • Tegner flere skisser som viser refleksjon over funksjonalitet og estetikk.
 • Reflekterer over eget arbeid med tenkeskriving.
 • Bruker den kreative arbeidsmodellen til å analysere egen arbeidsprosess.

Tilleggsressurser

Litteraturliste

Lepperød, J. Kallestad, T. & Gilje, Ø. (2013). Kunst, håndverk, teknologi og design. Oslo: Fagbokforlaget.

Aakre, J.D. & Scharning, H. S. (). Prosjekthåndboka. Hentet 26.09.16: http://www.prosjekthåndboka.no/

Utdanningsdirektoratet. Læreplan i valgfaget design og redesign (DOR1-01). Hentet 27.09.16

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.