Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Sirkus og intuitiv pedagogikk som verktøy for estetisk mestring

Gutt med fargerike klær på ball

Kerang på ball. Foto: Sirkus Sibylla

I denne artikkelen beskriver Ivanir Sibylla Hasson hvordan sirkus kan fungere som et verktøy for mestring i det estetiske feltet.

Tekst: Ivanir Sibylla Hasson

Sirkus er et pedagogisk verktøy artikkelforfatteren har utviklet gjennom tjueåtte års praksis fra en ambulerende sirkusskole. Hun beskriver hvordan sirkus kan fungere som et verktøy for mestring i det estetiske feltet, og hevder at det kan forvandle destruktive betente mønster og skape selvtillit blant barn.

Dette er spesielt relevant når man arbeider med barn med spesielle behov, som i dette tilfellet også refererer til barn av asylsøkere. For disse barna, så vel som andre som har spesielle behov, hevder hun at arbeid med sirkus fremmer personlig vekst og skaper en følelse av tilhørighet.

Alle er like viktige

Siden Cirkus Sibylla hadde sin første sirkusskole i 1992 har de, ved å prøve og feile, kontinuerlig utviklet en estetisk pedagogikk, som spesielt retter seg mot barn. Sirkus representerer en blanding av estetiske og kulturelle uttrykk. Det er lett å identifisere seg med de ulike rollene som er fint balansert mellom det feminine og maskuline, sirkusakrobatene, linedanseren, klovnen eller de som rigger inn og ut av ringen.

Det faktum at alle er like viktige er helheten og styrken i sirkuset. Aksept og tillit er grunnleggende, for eksempel i pyramiden hvor samarbeid er en forutsetning; de store og sterke barna må være på bunnen for å holde oppe de minste barna på toppen.

Sirkus kan være en vei til å bygge broer mellom mennesker og styrke den kollektive tilhørigheten på tvers av kultur – alder og kjønn, og ikke minst bringer det latter og glede inn i barnas liv. Ikke minst de som på en eller annen måte har spesielle behov.

Lek, glede og mestring

Vår ambulerende sirkusskole er et verksted hvor barn gjennom lek, glede og mestring tilegner seg ulike sirkus teknikker fra profesjonelle kunstnere. Målgruppen er barn mellom syv og femten. Sirkusskolen gir instruksjoner inkludert akrobatikk, sjongleringsteknikker, klovn, balansekunst og ulike kroppsuttrykk (teater, dans og bevegelse). I større prosjekter inkluderer vi også luftakrobatikk. Kurset varer fra to dager til en uke, avhengig av antall deltakere, og ender opp med en sirkusfremvisning. I tillegg til utstyr og kostymer til deltakerne, har vi med sceneteppe, lys og lydutstyr til forestillingen.

Infrastruktur

Vi må ha et trygt treningsrom med nok plass til at hver deltaker kan utfolde seg og hvor alle blir hørt og sett – vi foretrekker gymsal eller andre rom med høye tak. Så begynner vi med å samle deltagerne i en sirkel (sirkus betyr sirkel) presenterer oss og varmer opp kroppen, etterpå introduserer vi sirkusutstyret i et lite sirkusshow. Det er viktig at dette showet er imponerende, aktiverende og morsomt. En demonstrasjon av tekniske ferdigheter, inkludert sikkerhetsinstruksjoner, er nødvendig for å møte hvordan noen barn elsker å utfordre og ta risiko. Sirkus gir dem full mulighet til å utforske disse områdene i et trygt miljø.

Fri lek

Fri lek er en forutsetning for læring og utvikling av ferdigheter. Vi ser at barn elsker å leke fritt med utstyret og oppfordrer dem til å prøve forskjellige ting og eksperimentere. Selv om dette kan se veldig kaotisk ut, ser vi at det er nettopp her elevene kommer i flyt og at det gir dem et nødvendig rom for kreativ utfoldelse. Når de finner den disiplinen de vil fordype seg i, hjelper vi dem gradvis til å finne partnere og å lage sirkusnummer. Vi jobber ofte med utformingen av hvert enkelt sirkusnummer foran de andre deltakerne, og inviterer dem til å bidra med input. På den måten observerer elevene mer aktivt og de ser hvordan nummeret utvikler seg og kan implementere kunnskapen de får ved å utvikle sine egne show. I denne prosessen ser vi også hvordan deltakerne danner nye forbindelser med hverandre.

Lærerens kompetanse

Som lærere må vi være i bevegelse og tilpasse oss enhver situasjon. Vi må holde vår integritet, samtidig være åpne og operere fra hjertenivå for å møte eleven. For å kunne gi en utviklingsbasert struktur for undervisning av sirkus, må sirkuslærerne ha forskjellige typer kunnskaper: Først må de ha et grunnleggende nivå av tekniske og kunstneriske ferdigheter på tvers av sirkusdisipliner og scenekunst. For det andre må de vite hvordan de skal undervise og inspirere på en kreativ måte og hvordan å stimulere kreativitet i andre. For det tredje må de vite hvordan man skal ta vare på fysisk og følelsesmessig trygghet både i gruppen og for den enkelte. For det fjerde må de kunne føle tilstedeværelsen av den kollektive energien i rommet og regulere energien med forskjellige leker og øvelser.

Intuitiv pedagogikk

Vi har utviklet en metode som vi kaller intuitiv pedagogikk, jeg knytter denne metoden til Martin Bubers verk, Jeg og du, et verk hvor han beskriver kvaliteten på selve møtet mellom to mennesker.

Jeg mener at det er selve møtet mellom lærer og elev som danner grunnlag i den intuitive pedagogikken. Og at det å bli sett og hørt er det viktigste vi kan oppleve som mennesker.

I det autentiske møtet kan vi gå forbi masken og få et glimt av hvem den andre (i dette tilfelle eleven) virkelig er, bak masken. På den måten skaper vi et rom med tillit og legger til rette for att destruktive mønster kan brytes og læringen kan finne sted.

Jeg har valgt begrepet intuitivt for å prøve å fange en pedagogikk der alt ikke er planlagt, men med fokus på å lytte, prøve å høre hva barnet egentlig sier eller gjør og svare på dette ut ifra intuisjon, og til og med improvisere. Dette er grunnlagt i en forståelse av at vårt primære liv skjer her og nå, snarere enn å være orientert mot effektivitet og funksjonalitet. Barn er naturlig i denne tilstanden; aksepterer hva som er uten å dømme. På den måten kan vi åpne opp for en dypere lytting. Selv om vi har utviklet en tidsplan som vi jobber etter, og følger, prøver vi å være fullt klar over hva som skjer og å fange opp energiene som oppstår i rommet. Dette krever nærvær og åpenhet for å lytte til hva som trengs i hvert øyeblikk.

Møte med eleven

Som ambulerende sirkus har vi fordelen av å komme fra utsiden, vi har ingen historie med deltakerne, noe som betyr at vi bare kan møte dem i et nåtidsperspektiv.

«Jeg ser masken din ja, men hvem er du egentlig, bak masken?» Dette er spørsmål jeg spør stille inni meg selv hver gang jeg møter en ny elev.

Det er nesten som å gå på skattejakt noen ganger; du må gå gjennom en rekke hindringer for å komme fram. Det kan vise seg å være verdt å ta seg den tiden.

Gjennom årene har vi lært å stole på impulser vi får innenfra, stole på og følge impulser fra våre kolleger selv om vi ikke alltid forstår hva de gjør. Vi beveger oss i en vekselstrøm av ro og kaos, og det er opp til oss, instruktørene, å balansere energiene slik at de alltid er optimale. Hvis energien i rommet blir for kaotisk, kan det være forvirrende og farlig. Da samler vi elevene i en sirkel og beroliger dem med en historie eller viser dem et sirkusnummer. Hvis energien tvert imot faller, mister elevene konsentrasjon og kan støte på motløshet; da samler vi deltakerne og leker for å få energien opp igjen.

Humor og improvisasjon er våre beste følgesvenner på denne reisen – og noen ganger kan det hende vi trenger en fruktpause…

Dame som sjonglerer
Ivanir Sibylla Hasson. Foto: Svein-Arnt Eriksen, Nord universitet

Ivanir Sibylla Hasson er kunstnerisk leder i Cirkus Sibylla og har blant annet bakgrunn fra Christianias politiske gateteater i København og nysirkusmiljøet i Europa. Siden 2010 har Cirkus Sibylla gjennomført ca. 68 sirkusskoler for barn mellom 7–15 år og 142 klovne, musikk og teaterforestillinger for barn fra 0–15 år i asylmottak. Arbeidet har fått støtte fra: Extrastiftelsen, Norsk Folkehjelp, UDI, Norsk kulturråd, FFUK, Fond for lyd og bilde, Folkeakademiet og andre.

Ivanir Sibylla Hasson bidro med abstract og en workshop på konferansen Muligheter – opplevelse, mestring og inkludering i regi av  senteret i april 2019.

Referanser

Buber, M. (1992). Jeg og du. Oslo: Cappelen.

Hasson, Ivanir Sibylla (2018). Circus : intuitive pedagogy as a tool to aesthetic mastery. I Haugen, T., & Skjerdingstad, K. (2018). Children and young people, aesthetics and special needs : An interdisciplinary approach. Oslo: Vidarforlaget

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.