Gå til hovedinnhold
Et barn balanserer på en benk mens hun får hjelp av et annet barn.

Sirkus bananas – temaarbeid med utgangspunkt i barns spontanitet og medvirkning

En sirkusforestilling var utgangspunktet for et års temaarbeid som endte opp i en kunstutstilling på det lokale museet. Vinner av den nasjonale barnehageprisen 2010!

Mål for prosjektet

  • Å få innsikt og erfaring med hva sirkus er og kan være
  • Jobbe tverrfaglig med de ulike fagområdene
  • La barnas inntrykk komme til uttrykk på ulike måter; motorikk, forming, musikk, drama
  • Utvide og utnytte personalets kompetanse og ressurser
  • Gi barna ulik inspirasjon fra sirkus for så å ta tak i det de blir opptatte av
  • Utvikle det fysiske miljøet med et sirkuspreg som inspirerer til lek og læring

Gjennomføring

Bakgrunn for prosjektet

Det hele startet med at en gjeng barn og voksne var i byen og så på en frisirkusforestilling i parken. Denne forestillinga ble filmet og vist til de barna som ikke var og så den. Det vi så da var at barnaprøvde ut utallige akrobatiske øvelser, både inne og ute i barnehagen. Denne utprøvinga som barna gjorde ble tatt bilde av og hengt opp på en vegg som inspirasjon for flere. Vi så at barn gikk bort til disse bildene og prøvde ut det de så der.

Lilleavdelinga hadde over en lang periode jobbet med balanse, noe som ga en fin inngang til sirkusjobbinga. Vi så barnas behov for motoriske utfordringer og det å få mulighet til å bruke kroppen sin, og sirkus med akrobatikk, balansering, sjonglering og samarbeid blant annet gjennom å bygge pyramider av mennesker ville gi dem mulighet til det.

Vi hadde god erfaring med å jobbe med felles tema i hele barnehagen. Felles tema skaper felles fokus og større engasjement, noe som igjen fører til større mulighet for felles refleksjon, og vi klarer i større grad å utnytte personalressursene på tvers av grupper og avdelinger.

To barn står på blå matte med et bein og en hånd i bakken.

Arbeidsmåte

Båsmobakken barnehage har to avdelinger. En avdeling med 19 plasser for barn mellom 0-3 og en avdeling med 45 plasser for barn mellom 3-6 år. Vi er opptatt av utvikling av kreativitet, og har de siste 5 årene jobba for å tilnærme oss de samme verdiene som det jobbes etter innenfor filosofien fra Reggio Emilia. Vi har blant annet fått bygd et eget atelier, og vi har også jobba bevisst for å utvikle det fysiske læringsmiljøet i barnehagen. Et fysisk læringsmiljø som skal inspirere barn til ulike uttrykk. Vi har i tillegg til atelieret et dramarom der vi har Black Box, instrumenter, speil og utkledningsklær. Vi har konstruksjonsrom med ulike byggematerialer – både tradisjonelt og utradisjonelt materiale – og vi har et forskerrom der barn i grupper kan jobbe og fordype seg i prosjektene sine.

I 2006 fikk vi ansatt kunstner i barnehagen. Hun jobber direkte med barn både individuelt og i grupper og hun er en stor inspirator og veileder for alle voksne i barnehagen i sin jobbing med dette fagområdet. I tillegg er to andre ansatte gjennom ei kursrekke med henne som pågår i 15 dager gjennom et helt år for å utvikle sin kompetanse. Når denne kursrekka er over planlegger vi at to nye ansatte skal gå gjennom samme opplegget. Vi ser stor utvikling i barnehagen fra de to som holder på med sin kursrekke nå.

Gjennomføring

Vi startet med masse ulike innfallsvinkler på sirkus for å gi barna mange og ulike typer inspirasjon. Vi så på film, hørte på musikk, leste bøker, «googlet» på internett, var på forestilling og så på bilder. Vi hadde også forestilling i barnehagen for alle barna med innleid profesjonell tryllekunstner. Underveis  i prosjektet har vi hver 14.dag hatt fellessamling der hver enkelt gruppe med barn presenterte, og viste det de hadde jobbet med siden sist. Dette både for inspirasjon og læring til hverandre, og ikke minst det å våge å stå fram og «eksponere» seg for både andre barn og voksne.

Etter hvert så vi at barna ble fascinert av akrobatikken, klovnene, dyrene- spesielt tigrer og elefanter. Det ble da jobbet med «kraft og flyt i bevegelser» – det å bli kjent med sin egen kropp- utfordre seg selv og andre motorisk, balansering, akrobatiske øvelser, sjonglering og pyramidebygging. Barna prøvde ut forskjellige ting, de utfordra hverandre, de ble inspirert av hverandre, og de lærte masse av hverandre. Noen sidespor underveis i prosjektet ble det også. For når barna ble opptatt av å hoppe høyere og lengre – hvordan i all verden kan man måle hvor langt man hopper? Og når det blir for tungt å bygge en stor pyramide med barn – hva gjør man da?

Videre ble det jobbet med dyr. Hvordan ser tigrer ut? Hvordan beveger de seg? Hvilke lyder lager de? Hva bruker tigrer på sirkus å gjøre? Og ble du i tillegg malt som en tiger i ansiktet, da kunne du jo rett og slett leke tiger resten av dagen. Og det ble masse tigerlek i barnehagen. Elefantene var også interessante, og ble studert nøye slik at de både kunne tegne dem, male dem og lage steinelefantfigurer.

Blå gymmatter på et gulv, voksne og barn i lek.

Klovnene var også veldig interessante. Hvordan ser de ut? Hva bruker de å gjøre? Plutselig fikk vi besøk av en «ekte» klovn. Han snublet, hoppet og danset- og var en skikkelig «tulling» som barna sa. Mange ulike klovner ble studert, og det ble lagd gipsmasker, og malt og tegnet klovner både på papir og på stein.

En annen interesse som ble tatt tak i var musikken som finnes på sirkus. Det ble lagt til rette med instrumenter og musikk på CD for å skape rom for improvisasjon, samspill og musikkglede blant barna. Disse stundene ble filmet, og senere brukt for å se hvordan en kunne gå videre. Det ble lagt matter på gulvet med instrumenter rundt, og barna både danset og gjorde «sirkustriks» på matta til musikkens rytmer. Noen hadde erfaring med å spille trommer, så de lærte med glede bort rytmer og teknikker til sine kamerater. Trommevirvelen når noe «skummelt» skal utføres er veldig viktig! Barna lagde seg mikrofoner, diktet sanger og lagde rytmer til.

Utstilling av barnekunst på lerret på vegg.

Mye av inntrykkene barna har fått underveis har kommet til uttrykk via forming. En del av guttene har vært veldig opptatte av tigrene på sirkus – og det med klør og tenner har vært spesielt interessant. Jentene har vært mest opptatt av elefantene, og ballerinaer med masse glitter og stas. Vi har jobbet med barn både individuelt og med store samarbeidsprosjekter, og vi har jobbet med uttrykk over lang tid.

I august 2010 samlet vi materialet fra denne jobbinga og presenterte den på ei stor utstilling på Rana Museum. Her ble stort sett alt barna hadde gjort og lagd stilt ut. Vi hadde et eget rom der alt hadde «Sirkus bananas» som tema. Det var 922 barn og 575 voksne som besøkte utstillinga, og tilbakemeldingene sier at utstillinga nettopp ble den inspirasjon for andre som vi ønsket den skulle bli, samtidig som våre barns læring og ulike utrykk ble tatt på alvor og synliggjort.

Maleri av elefant og sirkusartister.

 

Juryens begrunnelse

Juryen lar seg imponere over en barnehage som viser stor vilje og entusiasme til å satse kvalitativt på kunst og kultur over mange år. Dette kommer til syne gjennom bevisst kompetanseheving av personalet, fokus på det fysiske læringsmiljøet og bruk av profesjonelle kunstnere i barnehagen.

I dette prosjektet tar personalet utgangspunkt i barnas begeistring for en fri-sirkus forestilling de besøker. Denne begeistringen videreføres ved at barnehagen selv starter opp et eget sirkusprosjekt. Fokus på motorikk, rytme, forming, musikk og drama preger prosjektet og det fysiske miljøet utvikles med et sirkuspreg som inspirerer til lek og læring. Barna leker tigre, øver på akrobatiske krumspring, det lages trommefanfarer og barna deltar ivrig i improviserte sirkusforestillinger. Personalet i denne barnehagen mestrer å kombinere faglig og målrettet innsats med barns spontanitet og medvirkning.

Juryen bemerker også at dette er tredje år på rad at en barnehage fra Mo i Rana går av med seieren i Den nasjonale barnehageprisen. Derfor: All honnør til Rana kommunes satsing på kunst og kultur i barnehagen!

Juryen for Barnehageprisen 2010 bestod av

Grethe Bekkevold
Utdannet førskolelærer og kunstpedagog. Hun har arbeidet i barnehager som styrer og pedagogisk leder siden 1983, der hun spesielt har arbeidet med kunstprosjekt med bøker, billedkunst og drama/teater. Grethe holder også kurs- og foredrag med fokus på kunstfagene, noe hun har gjort siden 1985, og fremdeles gjør. Bekkevold arbeider i dag som formidler ved KinoKino, Senter for kunst og film.

Cathrine Jenssen
Utdannet innenfor fagområdet pedagogikk og kulturfag med hovedfag i Sosialantropologi. Er rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen med ansvarsområde innen pedagogisk virksomhet, med særlig vekt på barnehage og grunnskole. Ansvarlig for Den nasjonale barnehageprisen. Tror at Barnehageprisen er med på å løfte frem og styrke arbeidet og kompetansen innenfor kunst, kultur og kreativtet i barnehagene.

Erik Duncan
Utdannet M.Sc. i henholdvis Utdanningsledelse og Offentlig administrasjon. Førskolelærer med spesialisering i kunst & håndverk, samt grunnfag i Kunsthistorie. Aktiv skribent og Italia-entusiast, som har skrevet masteroppgave om Cittaslow og er pådriver for human stedsutvikling gjennom Allgrønn Omgivelser. Barnehagefaglig rådgiver ved Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole. Initiativtaker til og koordinator for det kunstfaglige kompetansebarnehagenettverket tilknyttet Den Kulturelle Bæremeisen.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.