Gå til hovedinnhold
Gutt og jente går på en skulptur ute

Foto: Anne-Grethe Ellingsen

Se opp, se ned – se hit og dit! Byvandring med barn og unge i front

Å bruke byrommet eller nærmiljøet som ressurs i skolen er en selvfølge for oss som jobber i skolen. Og det gjør vi jo, hele tiden. Det gjelder å ta i bruk det som ligger rett utenfor stuedøra- eller skoleporten. Motsatt av når vi besøker galleri- eller museumsrom finner vi stedsbasert kunst og arkitektur over alt i det offentlige rommet. Den oppsøker oss enten vi vil det eller ikke og krever litt kunnskap for å kunne oppleves på beste måte for liten og stor.

Byens kunst og arkitektur

Bodø, som andre byer og tettsteder har mye spennende kunst i det offentlige rommet. På torg og i parker; i skoler og sykehus, kirker, lufthavn og ved kaikanten. Kunstverk og arkitektur i åpne rom som vi alle har tilgang til kan skape trivsel, identitet og også debatt. Men ser vi den egentlig der vi haster forbi til våre gjøremål?

Vi har nok alle en tendens til å løpe forbi både spennende skulpturer, innholdsrike kumlokk og særegen arkitektur i nærmiljøet uansett hvor vi bor i landet. Gjennom Den kulturelle skolesekken har jeg tidligere laget plakater og læremidler til bruk i skolen om byens skulpturer, dører, arkitektur og kumlokk. Med dette som bakgrunn har jeg tatt ideen om å legge bedre merke til byens kunst og arkitektur videre ved å lage en byvandringsbok som jeg har kalt Byvandringsguide BODØ: Se opp, se ned- se hit og dit!

Her vil to av elevene ved Østbyen skole i Bodø åpne øynene våre og være byguider. Ei jente med norsk bakgrunn- og en kurdisk gutt: Mille og Rasti – to fine ungdommer som er blitt ekstra glad i byen sin etter å ha vært med i dette prosjektet.

Med barnas blikk, undring og kommentarer blir vi tatt med rundt om i sentrum på jakt etter gatekunst og annen kunst; spennende arkitektur og historiske spor fra byens 200-årige historie. Kanskje finner vi et og annet vi ikke har lagt merke til før? Her kikker vi blant annet på kumlokk, lyktestolper som egentlig er kunstverk, arker, buer og tårn i arkitekturen rundt- og kulehull fra krigens dager. Det gjelder nemlig å se opp og ned- og hit og dit!

Gutt og jente finner et kumlokk og tar på en rød vegg

Foto: Anne-Grethe Ellingsen

Vi har også fokus på spesiell arkitektur i bybildet, og både Toldboden og byggene langs Sjøgata i Bodø har fått Mille og Rastis oppmerksomhet. Det samme har små, historiske spor som det er artig å legge merke til for øyet som vil se. Gateskilt med kulehull og granatsplinter i hotellspeil fanger interessen i tillegg til gatekunst på vegger. Spennende, synes våre to byguider! Det er dialogen mellom de to barna og det de legger merke til som er kjernen i boka, og faktabokser utdyper temaene vi møter.

Gutt og jente peker opp på byvåpen på rådhuset. Gutt og jente sitter på en trapp

Foto: Anne-Grethe Ellingsen

Overføringsverdi til hele landet

Bokas idé om å få barn og unge til å legge merke til og bruke lokal kunst og arkitektur der de bor har en klar overføringsverdi til hele landet; til både byer og mindre tettsteder.

Referansene til læreplanen Kunnskapsløftet er mange, både i generell del, Læringsplakaten samt i kompetansemål for flere fag. Både samfunnsfag, norsk, matematikk og kunst og håndverk har mange kompetansemål som legitimerer bruk av lokal kunst og kultur i opplæringen.

«Elevene skal møte kunst- og kulturformer som uttrykker både menneskers individualitet og fellesskap og som stimulerer deres kreativitet og nyskapende evner» sier læreplanen Kunnskapsløftet.

«For å utvikle elevens kulturelle kompetanse skal opplæringen legge til rette for at elever får kunnskap om forskjellige kulturelle uttrykksformer og bidra til utvikling av både selvinnsikt og identitet. Elevens kreativitet og skapende evner skal stimuleres.» (Fra Læringsplakaten/ Kulturell kompetanse i læreplanen Kunnskapsløftet.

Uterommet er en god arena for elevaktive og kreative læringsprosesser, og ved å bli kjent med og virkelig BRUKE nærmiljøets kunst og arkitektur gjøres opplæringen mer konkret og virkelighetsnær for elevene. Arbeidet med det kulturelle lærestoffet styrker mestring og læring i alle fag og barn og unge øker sin kulturelle kompetanse og styrker sin identitet ved å delta i kulturaktiviteter i lokalmiljøet. Det gir en rikere oppvekst og flere muligheter til mestring og trivsel.

«For å utvikle elevens kulturelle kompetanse skal opplæringen legge til rette for at elever får kunnskap om forskjellige kulturelle uttrykksformer og bidra til utvikling av både selvinnsikt og identitet. Elevens kreativitet og skapende evner skal stimuleres.» (Fra Læringsplakaten/ Kulturell kompetanse i læreplanen Kunnskapsløftet.

Boka er tilrettelagt for alle; ment for både barn og voksne, og prosjektet er støttet av Den kulturelle skolesekken og Bodø 2016. All inntekt av salg av boka går rett tilbake til Den kulturelle skolesekken og nye kunstprosjekter til barn og unge i Bodø kommune.

Boka er kommet i flere opplag og er oversatt til engelsk: City Tour Bodø: Look up, look down- look left and right! og har vært pensum på studiet Experience Pedagogy ved Nord universitet.

Se vedlegg for pedagogiske ideer for bruk av boka til lærere og andre interesserte. Se også referanse til Ellingsens masteroppgave Hva skal nå barn med kunst? om uterommet som læringsarena, side 80-81.

 

Dame med lyst hår og svart kåpe Anne Grethe Ellingsen
er lektor i grunnskolen og formidler i Den kulturelle skolesekken. Hun har laget læremidler om arkitektur og skulptur i Bodø gjennom Den kulturelle skolesekken. Ellingsen har deltatt i Bodøpiloten og har hatt flere oppdrag for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Referanser

Bodø kommune (2016). Se opp, se ned – se hit og dit! Hentet frahttp://bodo2016.no/prosjekter/se-opp-se-ned-se-hit-og-dit-article741-167.html

Ellingsen, A-G. (2009). Hva skal nå barn med kunst?: En casestudie om barns opplevelser og erfaringer med kunstformidling i skolen. (Mastergradsoppgave i tilpassa opplæring, Høgskolen i Bodø). Hentet fra  http://hdl.handle.net/11250/197872

Ellingsen, A-G. & Den Kulturelle skolesekken. (2016). Byvandringsguide Bodø: Se opp, se ned – se hit og dit! Bodø: Den kulturelle skolesekken, Bodø kommune

Gjennomføring

Ideer og veiledning til bruk av boka og byrommet – se vedlegg
Informasjonsskriv til skolene – se vedlegg

Tilleggsressurser

Ellingsen, A-G. (2018) Byvandringsguide BODØ: Se opp, se ned- se hit og dit! Bla-eksemplar på norsk. https://issuu.com/fjordartdesign/docs/byvandringsguide_pdf_bla

City Tour Bodø: Look up, look down – look left and right! Bla-eksemplar på engelsk.https://issuu.com/fjordartdesign/docs/byvandringsguide_bod__-_english__si

Ideer og veiledning til bruk av boka og byrommet – se vedlegg
Informasjonsskriv til skolene – se vedlegg

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.