Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Foto: Olga Subach fra Unsplash

Musikkens rolle i konflikter

Sang og musikk spiller en viktig rolle i menneskers liv, både gjennom kulturarv og som ledd i identitetsutvikling. Musikk har til alle tider vært brukt til å uttrykke meninger og til å skape og kommunisere identiteter. Musikken har en potensiell kraft til å kommentere konflikter og til å bearbeide følelser.

Tekst: Tove Oppegård Flæsen, KKS

Krigen i Ukraina preger nyhetsbildet, sosiale medier og hverdagen til mange mennesker. Musikk spiller og har spilt en viktig rolle i den ukrainsk-russiske konflikten. Folketonen Plyve kacha po Tysyni ble brukt som en sørgesang for alle demonstrantene som ble drept under revolusjonen i 2014. Sangen har blitt delt og sunget mye under den pågående konflikten. Vi har laget et undervisningsopplegg hvor elevene får bli kjent med denne folketonen. Opplegget gir også elevene mulighet til å uttrykke sine tanker og følelser til krigen i Ukraina.

Førlesning: Vi anbefaler at du leser artikkelen «Når kulturarv trues» i tilknytning til denne teksten.

Musikk setter i gang sterke følelser

Læreplanen for musikk har flere kjerneelementer der opplevelse er sentralt. I dette ligger at elever får erfaring i å lytte aktivt og sansende. På den måten kan man åpne opp for emosjonelle erfaringer. Disse erfaringen kan hentes fra hverdagen og til eksistensielle møter med musikk. Estetiske opplevelser og skapende arbeid i musikk kan berøre, gi innsikt i og forståelse for betydningen av kulturarv. I møte med musikk må vi også gi elevene anledning til å gi uttrykk for sine musikalske erfaringer, tanker og følelser om et vanskelig og aktuelt tema; i denne sammenhengen krigen i Ukraina. Å møte ulike kulturelle uttrykk kan bidra til å løfte fram nye perspektiver og har betydning for vår personlige utvikling.

Historisk bakteppe for sangen Plyve kacha po Tysini

Ukraina ble uavhengig i 1991. Det var blant annet valget mellom tilknytningen til EU/Vesten eller Russland som skapte krisen i Ukraina.  Dette innledet store demonstrasjoner på Maidan-plassen i Kyiv fra november 2013. Regjeringens harde reaksjon mot demonstrasjonene førte til voldelige sammenstøt. Plyve kacha po Tysyni ble en sørgesang for alle demonstrantene som ble drept. Mens åpne kister ble båret over plassen sang de denne sangen. I februar 2014 ble president Janukovitsj fjernet fra makten. Under den pågående konflikten, nå i 2022, legges det ut youtube-videoer med bilder av ødeleggelsene, samtidig som sangen spilles av.

Kilder

FN-sambandet. (2022. 28. februar). Land. Ukraina. https://www.fn.no/Land/ukraina

FN-sambandet. (2022, 4. mars). Konflikter. Ukraina.  https://www.fn.no/Konflikter/ukraina

Hansen, A., Rogatchevski, A., Steinholt, Y., Wickström, D., & Troitsky, A. (2019). War of Songs (Soviet and Post-Soviet Politics and Society). La Vergne: Ibidem Verlag.

Kunnskapsdepartementet. (2019). Læreplan i musikk (MUS01-02). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/mus01-02

Kunnskapsdepartementet. (2019). Læreplan i kunst og håndverk (KVI01-02). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/khv01-02

Kunnskapsdepartementet. (2019). Læreplan i norsk (NOR01-06). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/khv01-02

1. Presenter sangen for elevene

La elevene lytte til denne innspillingen av folketonen, uten å gi noe informasjon om sangen i det hele tatt. Ikke vis bildet fra avspillingen.

  • Hvilke tanker, assosiasjoner og følelser vekkes i elevene?
  • Hva liker de, evt liker de ikke av sangen?

2. Presenter et historisk bakteppe for sangen

Gi elevene et historisk bakteppe for sangen og hvordan den har blitt brukt i konflikten.

La elevene lytte til sangen igjen. De kan også se filmen som viser bilder fra Maidan-plassen i Kyiv februar 2014.

Læreren kan også lese teksten av folketonen før elevene lytter til sangen igjen.

Гей, пливе кача по Тисині,
Пливе кача по Тисині.
Мамко ж моя, не лай мені,
Мамко ж моя, не лай мені.
 
Гей, залаєш ми в злу годину,
Залаєш ми в злу годину.
Сам не знаю, де погину,
Сам не знаю, де погину.
 
Гей, погину я в чужім краю,
Погину я в чужім краю.
Хто ж ми буде брати яму?
Хто ж ми буде брати яму?
 
Гей, виберут ми чужі люди,
Виберут ми чужі люди.
Ци не жаль ти, мамко, буде?
Ци не жаль ти, мамко, буде?
 
Гей, якби ж мені, синку, не жаль?
Якби ж мені, синку, не жаль?
Ти ж на моїм серцю лежав,
Ти ж на моїм серцю лежав.
 
Гей, пливе кача по Тисині,
Пливе кача по Тисині…
Oh, there swims a duckling on the Tysa,
swims a duckling on the Tysa.
My dear Mum, don’t scold me,
My dear Mum, don’t scold me
 
Oh, you will scold me in the dark hour,
you will scold me in the dark hour.
I don’t know where I’ll die,
I don’t know where I’ll die.
 
Oh, I will die in a foreign land,
I will die in a foreign land.
Who will dig me a grave?
Who will dig me a grave?
 
Oh, foreign people will bury me,
Foreign people will bury me.
Will you not be sorry, my dear mom?
Will you not be sorry, my dear mom?
 
Oh, how could I, dear son, not be sorry?
How could I, dear son, not be sorry?
You were lying on my heart,
You were lying on my heart.
 
Oh, there swims a duckling on the Tysa,
Swims a duckling on the Tysa…
(Oversettelse gjengitt med tillatelse og hentet fra: Hansen, Rogatchevski, A., Steinholt, Y., Wickström, D.-E., & Troitsky, A., 2019:69)
  • Hvordan påvirker informasjonen elevenes opplevelse av sangen?
  • Vekker det andre følelser nå enn da de ikke hadde noen informasjon?

3. Fra inntrykk til uttrykk

Det er mange måter man kan jobbe videre med at elevene skal få uttrykke sine inntrykk. Dette kan gjøres tverrfaglig og kobles til flere dag. Her tenker vi spesielt på kunst og håndverk, engelsk og samfunnsfag. Her er noen forslag til hvordan man kan jobbe videre med sangen:

  • La elevene velge hvordan man vil uttrykke seg. Enten muntlig, gjennom tekst, lyd og/eller bilde.
  • Fortolke teksten og symbol-bruk i teksten. Hva symboliserer for eksempel anden?

Under har vi skissert forslag til kompetansemål fra ulike fag, som kan knyttes til arbeidet med folketonen:

  • «undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid» (Kompetansemål etter 10.trinn, kunst og håndverk).
  • «lese, tolke og reflektere over engelskspråklig skjønnlitteratur, inkludert ungdomslitteratur» (Kompetansemål etter 10. trinn, engelsk).
  • «reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst» *(Kompetansemål etter 10. trinn, samfunnsfag).
  • «informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium» (Kompetansemål etter 10. trinn, norsk).

Voitsekhovych, I. (2021, 22. mars). Top 10 Ukrainian folk songs. Ukrainian Lessons. https://www.ukrainianlessons.com/ukrainian-folk-songs/

Platou, J. (Programleder). (2022, 1. mars). Ukraina: Tik tok, musikk og litteraturen i krigen. [Audio podkast episode]. Arena. NRK. https://radio.nrk.no/serie/arena/MKAK27003422

Ukrainsk wikipedia. Informasjon om sangen Plyve kacha po Tysini. Kan oversettes til norsk.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.