Gå til hovedinnhold

Foto: Liza Baltzersen Utheim

Inspirasjon i skandinavisk design – keramikkskål

Arbeid med plastiske materialer som leire er noe de fleste elever liker. I dette opplegget får elevene erfaring med plateteknikk. Oppgaven legger vekt på dokumentasjon av arbeidet. Oppgaven har fokus på prosessen samtidig som elevene opplever å få et ferdig produkt som de kan være stolte av.

Regning som grunnleggende ferdighet i faget står sentralt i denne oppgaven. Liza Baltzersen Utheim har prøvd ut opplegget i flere klasser, og oppgaven er utarbeidet over flere år med undervisning i 10. klasse ved Rognan ungdomsskole. Hennes erfaring er at elevene på dette alderstrinnet opplever stor mestring og er mottakelig for innføringen og forarbeidet som denne oppgaven krever.

Gjennomføring

Prosessbeskrivelse: (Økter på 90 min)

Økt 1-4:

Introduksjon av emnet:
Hva er skandinavisk/nordisk design?

 • Elevene får søke rundt på interentt for informasjon og inspirasjon
 • Elevene får skape sitt mønster
 • Elevene får lage mal og modell

Økt 5 (halv dag):

 • Kjevle ut en passe stor bit leire på et stykke fin bommulslerret.
 • Legge på malen og skjære ut, husk å beregne plass til bunn (se informasjon om mal lengre ned)
 • Fjern overflødig leire. Pass på å la nok leire til bunnen også ligge igjen sammen med den utskjærte biten som skal bli til skål.
 • Løft leira med duken forsiktig uten å bøye den, fjern duken.
 • Risp opp leira i limkanten, påfør slikker og fest godt.
 • Sett skåla på biten som skal bli bunn. Skjær til og fest godt. Legg inn tynne pølser i bunnen av skålen og glatt til. Gjør det samme på utsiden mellom skål og bunn.

Økt 6-7:

 • Bearbeiding av formen
 • Påfør mønsteret med passende redskap
 • Påfør begittningsfarger

Avsluttende arbeid:

 • Tørking
 • Brenning og glasering
 • Lag utstilling
 • Elevene presenterer sine produkt

Tips og triks for gjennomføringen: For å lykkes best mulig er det viktig å holde arbeidstrykket oppe samt at alle elevene følger arbeidstrinnene sammen. Da blir det enklere å få til felles gjennomganger og elevene blir ferdig på samme tidspunkt. Gi gjerne elevene hjemmearbeid i ide- og planleggingsfasen. Når elevene jobber med mønsterbygging kan man bruke vinduet som lysbord. I tillegg er det lurt å la elevene sitte i hestesko når det skal jobbes med leira. Lag en base i midten med utstyr. Da ser alle eleven godt hva lærer demonstrerer samt at det er enklere å ha oversikt over hver elev. 

Liza anbefaler å fotografere ofte.

Arbeid med mal og modell:

Her kan elevene eksperimentere med ulike mål. Ulike leirekvaliteter kan nok gi godt resultat også med spissere vinkler. Her kan det være lurt at du som lærer lager en prøve i forkant av opplegget.

 • Bruk A4 tegnepapir, ikke kopipapir (kopipapir blir fort ødelagt)
 • Bruk passer og lag en sirkel med en radius på 10 cm
 • Lag en sirkel med en radius på 4 cm i samme midtpunkt
 • Tegn opp diameteren gjennom begge sirklene
 • Tegn eller konstruer en vinkel ABC hvor B er sentrum av sirklene
 • Graden på vinkelen bør være mellom 100 og 135 grader
 • Tegn inn en limkant på modellen
 • Klipp ut sirkelsektoren og lim sammen
 • Gjenta for å lage malen, men uten limkant.

 

mal og skål

Tilpasset opplæring

Oppgaven lar seg lett tilpasse ulike elevers behov. Det er for eksempel ikke nødvendig å pushe alle elever gjennom et langt forarbeid. Det er fullt mulig å kort beskrive og vise hva skandinavisk design er, for så å gå rett på å lage en fast mal med varierende grad av hjelp. Noen elever har kanskje nok med å få en mal som lærer har lagd på forhånd. Det å lage mønster kan også lett tilpasses. Man trenger ikke å snakke om den mest utfordrende regningen, men heller vise eleven noen enklere alternativer.

Fordypningsoppgave

 • Krympeprosent: Hvor mye krymper skåla i tørkeprosessen? (ca 10-15 %)
 • Volum: utregning av volum av kjegler – hvordan regne ut volumet av skåla?
 • Vekt/prosent: veiing før og etter tørking. Hvor mye vann i prosent består leira av
 • Krav om mer avansert mønster-skaping
 • Eleven kan lage flere produkter, gjerne i flere størrelser. Eleven kan lage fat og/eller kopp i tillegg.

Eller kanskje eleven kan fordype seg i en skandinavisk designer?

Vurdering

Mål for undervisningen er at elevene skal kunne:

 •  Få erfaring med å arbeide med leire
 • Lære om skandinavisk og nordisk design
 • Anvende ulike regnearter knyttet til et praktisk arbeid
 • Lære om designprosessen
 • Prøve ut og utforske ulike løsninger


Vurderingsskjema: Skandinavisk design 

Tilleggsressurser

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.