Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Hva gjemmer seg i dingsen / Miljøvåpen – Design og redesign

Hva gjemmer seg inni dingsen er et undervisningsopplegg der elevene skal lage en skulptur av et fanasivesen, eller et fiktivt miljøvåpen av gjenbruks-materialer. Hele opplegget tar utgangspunkt i komponentene de finner i et teknisk produkt.

Eleven skal få erfaring med å:

 • Bruke verktøy til å demontere og feste sammen teknisk utstyr/deler
 • Bli kjent med,  sortere og se muligheter i gjenbruksmaterialer
 • Gå gjennom en design/kreativ prosess fra idé, skisser, bearbeiding, utprøving i materialer
 • Vurdere estetiske løsninger og eget arbeid
 • Presentere sitt arbeid muntlig
 • Lage en helhetlig utstilling som formidler både prosess og produkt i samarbeid med lærer og medelever

Oppgave 1:

Når du åpner din utvalgte dings, skal du være på utkikk etter det vesenet som bor på innsiden eller hvilket miljøvåpen som befinner seg i akkurat denne tingen. Kanskje finner du bare en liten del av det, men det blir starten og inspirasjonen til å lage ditt helt eget vesen som ingen har sett før.

Oppgave 2:

Bruk «dingsen» til å lage ditt helt eget ”miljøvåpen” som kan være med å redde planeten vår (våpen eller en teknisk innretning som kan brukes i bekjempelsen av miljøproblemer).

1. økt (90 min)

 • lærer presenterer oppgaven med inspirerende bilder
 • innføring i verktøy/materialkunnskap/systematis ering og miljøproblematikk
 • elevene velger seg/går på leting etter en teknisk innretning

1) Velg deg en teknisk innretning som du har lyst å skru fra hverandre – det kan for eksempel være en ødelagt kaffetrakter, skrivemaskin, datamaskin, lampe, høyttaler, telefonapparat, stereoanlegg, hårføner, tastatur osv.)

 2. økt (90 min.)

 • fotografering, demontering, sortering
 • lek med sammensetning av materialer – idéarbeid

1) Sorter materialene i kategorier – plast, metall, skruer, osv.
Let og finn andre materialer du trenger; på skolen, i skogen, hjemme, i garasjen, på loppis, i fjæra osv. (spør om lov, hvis noen eier tingene. Til og med trærne…)
Når du har bestemt deg for hvilke deler du trenger, samler du disse, resten kan samles i kategoriene ovenfor slik at andre kan bruke dem

2) Fotografér ”dingsen” – nært uten å beskjære, med nøytral bakgrunn, godt lys -­‐ det skal lages før-­‐og etterbilder.

3) Skru/demonter delene fra hverandre uten å ødelegge delene i størst mulig grad. Ta forbehold om miljøgifter etc. hvis noen gjenstander inneholder rester etter batterisyre eller andre stoffer som kan være ubehagelige eller skadelige.

4)Lek med å legge delene sammen på forskjellige måter for å få ideer –kanskje finner du fort noen deler du liker og som gir deg idéer, og da kan du prøve å sette dem sammen med ting og tang i mange rare kombinasjoner. Idéer kommer ofte gjennom lek.

5) Tegn og skriv ned ideer du får underveis, uansett hvor små eller rare de er.

3.økt (90 min)

 • lærer formidler kunnskap om hvilke estetiske virkemidler elevene kan ta i bruk
 • elevene får praktisk erfaring med de forskjellige estetiske virkemidlene
 • lek med idéer – arbeid med idéskisser/løsninger/materialskisser
 • innhenting av informasjon – som inspirasjon:

Oppgave 1:  Fakta fra dyreriket til vesenet
Oppgave 2:  Kartlegging av miljøutfordringer og bilder av våpen/design

1) Lag enkle, men informative skisser av dine ideer, prøv ut flere løsninger, minst fire – dette kan også gjøres som materialskisser og gjennom å fotografere disse utprøvingene Lærer formidler kunnskap om hvilke estetiske virkemidler elevene kan ta i bruk og elevene får praktisk erfaring med de forskjellige estetiske virkemidlene

2) Lærer formidler kunnskap om hvilke estetiske virkemidler elevene kan ta i bruk og elevene får praktisk erfaring med de forskjellige estetiske virkemidlene

3). Hent inn informasjon fra dyreriket og fantasiverdenen, miljøsaker du vil kjempe for, dataspill og våpenindustrien – men etter at idéen har kommet, så det blir målrettet leting (skal du for eksempel lage et øgle-lignede vesen – finn foto og info om øgler som ligner – men hovedinspirasjonen er det du finner inni maskinen og dine egne idéer –kanskje trenger du bare å studere vinger, føtter, våpendeler eller andre tekniske innretninger som kan brukes i bekjempelsen av miljøproblemer osv)

4) Samle alle skisser og innhentet informasjon i perm

4. økt (90 min x 3)

 • selve prosessen med å lage vesenet eller miljøvåpenet kan påbegynnes
 • få tak i flere materialer, hvis nødvendig
 • gjøre klart til utstilling – fotografere, dikte historie/fakta

1) Fest delene sammen med
streng/skruer/tråd/tau

2) Gjør arbeidet ferdig, fest delene sammen og vurder underveis hvilke materialer du trenger for å lage ditt kunstprodukt så nært opp mot hva som vil gjøre deg fornøyd – ikke la være å gjennomføre gode idéer fordi det virker vanskelig – diskuter omfang med læreren

3) Fotografer det ferdige arbeidet-­‐samme nøytrale bakgrunn og godt lys som ”dingsen”

4) Beskriv vesenet/miljøvåpenet du har skapt:

Oppgave 1: 

 • Hva heter det?
 • Latinsk navn?
 • Tilhører hvilken art?
 • Størrelse?
 • Spesielle egenskaper?
 • Utrydningstruet?
 • Hva spiser det?
 • Hva holder det egentlig på med?
 • Hvor bor det? Okei, da – inni kaffetrakteren…men hvor kommer det fra?

Oppgave 2:

 • Hva heter det?
 • Hvilken type våpen er det? Størrelse?Aldersgrense for bruk?
 • Hvilken miljøutfordring skal det bekjempe?
 • Hvordan fungerer det?

5. økt (90 min)

 • Lag utstilling sammen med klassen der dere viser fram:

Foto av utgangspunktet
– og det ferdige arbeidet (samme, nøytrale bakgrunn og samme format)

En fin lapp med informasjonen/historien om ditt vesen/miljøvåpen (gi klassen en felles mal, så blir det helhetlig og fint) (se presentasjon av Jo Nesbys dyr fra Naturhistorisk Museum i Oslo

 • Alle elevene forteller om sitt arbeid
 • Foto fra prosessen – elevene kan selv ta bilder under prosessen, men lærer kan også gjøre dette, og stille disse ut samlet

Tips til eleven:

 • Ikke la være å gjennomføre gode idéer fordi det virker vanskelig – diskuter omfang med lærer
 • Ikke la deg påvirke for mye av hva andre sier – det er helt naturlig å bli usikker innimellom på hva man skal gjøre, men det er mye artigere å jobbe med egne idéer. Dess rarere, dess bedre…
 • lag noe du aldri har sett før – sett sammen deler i rare og overraskende kombinasjoner
 • det er naturlig å ta utgangspunkt i og la seg inspirere av noe som eksisterer fra før av, men ikke kopier – gjør det til ditt eget uttrykk
 • ikke le av eller kommentere andres idéer negativt -­‐ si ja til hverandre
Eget læringsmålLavMiddelsHøy
Lage en skulptur av et vesen eller et miljøvåpen av gjenbruks­‐materialer med utgangspunkt i det du finner i et teknisk produktbeskriver

refererer til

bruker
velger

løser

tilpasser

analyserer
vurderer

behersker

diskuterer

reflekterer
Bruk av verktøy til demontering og montering
Bruk av festemidler som estetisk virke-‐middel og uttrykk
Tegne skisser/ fotografere utprøv‐ninger i idéfasen som viser minst 4 forskjellige løsninger
Innhenting/ systematisering av valgt inspirasjon og informasjon
Fotografere før-­‐og etterbilder, evt. dokumentasjon
Kreativitet, humor og lekenhet i prosess og diktning av historie/fakta
Muntlig bruk av faguttrykk i presentasjonen av ditt arbeid

Recycleart: https://www.recyclart.org/ 

Artikkel: Å se desighttps://www.recyclart.org/n som redesign
Formgivningsdidaktiske betraktninger

Tips til Googlesøk:

 • art weapons
 • assemblage
 • recycle animals

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.