Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Malepalett med gul farge og pensel med gul maling
Malepalett med gul farge og pensel med gul maling

Bilder:  KKS illustrasjoner, Pexels

Et drypp av fargeteori – gul

I dette undervisningsopplegget finner du en ferdig PowerPoint-presentasjon om fargen gul, og forslag til oppgaver du kan gjennomføre med en klasse. Opplegget kan tilpasses flere trinn og kan også brukes i hjemmeskole med elevene.

Et drypp av fargeteori er et forslag til en til to times undervisning der vi tar for oss en farge. Opplegget kan enkelt tilpasses alle trinn, og knyttes til årstider og høytider der fargen bemerker seg. Det er en  presentasjon i powerpoint med eksempler på enkle øvelser. som kan passe til en hel klasse i et klasserom.Det kan brukes til tverrfaglige prosjekt med for eksempel språkfag, religions- og livssynsfag. Flere undervisningsopplegg knyttet til andre farger er underveis. Disse presentasjonene vil være fine å bruke til aktiviteter som er knyttet til høytider som for eksempel innhøsting, jul, fastelavn/karneval, påske, 17. mai eller sommeravslutning.

1. Skriv ut skjemategningene GUL.HVIT.GUl.SVARTGUL.RØD..GUL.BLÅ og Fargesirkelen (disse finner du også under vedlegg). Skriv ut et eksemplar til hver elev på det tykkeste papiret som går gjennom kopimaskinen. Skjemaene skal brukes til den praktiske øvelsen.

2. Last ned og åpne PowerPoint-presentasjonen (presentasjonen er skrivebeskyttet og kan ikke redigeres.)

3. Trykk på notater under lysbildene til presentasjonen. Disse notatene er skrevet til læreren. Elevene kan eksperimentere, tolke, utforske og reflektere over hvordan fargene blir brukt og disse notatene kan tilføre relevant informasjon etter trinn nivå, tema og hvilket kompetansemål det skal arbeides med. Notatene skal ikke nødvendigvis formidles direkte til elevene, men lærer må se an hva som trengs å utdypes. Notatene passer til lysbildet som hører til.

Notatene som ligger i presentasjonen finnes også nedfor:

Gul som symbol

Hva symboliserer gult for deg?

Gult har ingen bestemt betydning i kristen liturgi, men gult blir oppfattet som buddhismens farge for å uttrykke menneske- og nestekjærlighet. I Norge blir fargen gul tradisjonelt knyttet til påsken.

Allmennkulturens påskesymboler for gul er blant annet påskeliljer, andre gule blomster, gule kyllinger og egg med fokus på ny vekstperiode og nytt liv (Stordalen, 2019)

Gul i natur

Hva i naturen har fargen gul?

Gul forbindes mest med positive verdier som for eksempel løvetann, solsikker og korn. Dyr som veps, bier, humler, løver, tigre og giraffer assosieres med gult. Svovelgule skyer og sandstormer kan også assosieres som naturerfaring med gult (Melbye 1984:31).

Gul med hensikt

Hvilke produkter er gule, og i hvilke yrker bruker vi gult?

Gult har ambivalente utrykksverdier.

I antikken var gul tegn på høy rang og makt. Men gult har også blitt brukt for å stigmatisere ulike befolkningsgrupper. En dyster gjenganger av denne praksis er den gule jødestjernen fra nazitiden (Angelo, 2019)).

I dag blir gult brukt for å synes godt i bybildet som for eksempel som en ambulanse gjør. Er det noe annet i gult som vises godt i trafikken? Vis gule varselskilt og trafikkskilt.

Gul som minner

Hvilke erfaringer har du med fargen gul?

Vårt daglige språk om farger, som for eksempel gult, blått og rødt, er abstrakte fargenavn. Disse abstrakte fargenavnene er et sent kultur produkt (Ytterdal: 22). Ytterdal sier at språklige utrykk for farger har opprinnelig sitt utspring fra menneskelige farge erfaringer. Utrykk for farger er både komplekse og tvetydige (Yttredal: 24).

Gul som uttrykk

Hva føler du når du ser fargen gul?

Psykisk virkning.

Strålende gult har en positiv verdi i motsetning til brukne, stikkende og grelle gulnyanser. Sitrongult blir sett som naturlig nok en sur farge. Urin, og krypdyrs gule gift blir sett på som negativt ladet farge (Melbye 1984:31).

Goethe sier i sin fargelære; Når gult står i den høyeste renhet, fører det alltid med seg noe av det klare lysets natur, og det har en glad, broket, mild forførende egenskap.», men det er også mange forfattere som beskriver den grelle gule fargen som en sterkt overdreven negativ virkning (Melbye 1984:31, gjengitt etter Riedel: 71).

Gule øvelser

Her er fire eksempler på enkle øvelser for å studere fargen gul. Lærer finner ut av hva slags øvelse og hvor mange som skal brukes i undervisningen.

Her foreslår vi øvelser ut i fra Johannes Ittens harmoni- og kontrastlære og Goethes fargelære.

Når vi snakker om farger så er det naturlig å snakke om lys, eller rettere sagt at hvis farge skal oppstå så må lys og mørke være til stede ifølge Goethe. Han sier at fargen som et fenomen opptrer for oss på forskjellige måter; fysiologisk, fysisk og kjemisk (Yttredal: 38).

 • Primærfager
 • Sekundærfarger
 • Fargevalør (en monokrom fargeskala og en analog fargeskala)
 • Gråtoneskala
 • Johannes Itten
 • Fargesirkel

Mål for undervisningen er at elevene skal kunne:

 • Undersøke og reflektere over fargen og om hvordan fargen blir brukt.
 • Kjenne til at fargen er en av primærfargene eller sekunderfargene i fargesirkelen.
 • Kunne blande en skala fra gult til hvit og fra gult til svart (monokrom fargeskala).
 • Kunne blande en skala fra gult til rødt og fra gult til blått (analog fargeskala).
 • Undersøke i sine omgivelser hva som har fargen gult i seg

Kilder og forslag til litteratur

Angelo, Kine. (2019, 7. juni). Gult. I Store norske leksikon. Hentet 1. april 2020 fra https://snl.no/gult

Melbye, Ella (1984). Om farger. Notodden: Telemark Lærarhøgskole Materiellen.

Stordalen, Terje & Thorbjørnsrud, Berit S. & Stensvold, Anne & Barstad, Hans M. & Kværne, Per & Winje, Geir. (2019, 31. oktober). Påske. I Store norske leksikon. Hentet 1. april 2020 fra https://snl.no/p%C3%A5ske

Teigen, Tom (1995) Farger. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Yttredal, Calina Pandele (1998). Farge. Oslo: Yrkesopplæring.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.