Gå til hovedinnhold

Utsmykning av egen skole – papirprosjekt

I dette undervisningsopplegget skal elevene jobbe med mønsterbygging og komposisjon for å skape et relieff i  papir.

Opplegget er utarbeidet av polarsirkelen videregående skole

Gjennomføring

Fremgangsmåte med dopapirrull:

Du trenger:

  • papplate (eventuelt pappeske) i størrelse 25 x 25 cm.
  • Doruller

1) Skaff kunnskaper om mønsteroppbygging. (Se vedlegg om mønster og  eksempler lengre ned)

2) Lærer viser forskjellige eksempler på mønsteroppbygging og måter doruller kan deles på.

3) Hver elev får en plate og noen doruller, som de kutter opp på forskjellige måter.

4) Prøv ut mønsterbygging på papp-platen. (Husk å dokumentere utprøving med foto.)

5) Lim dorulldeler fast på platen. Limes med limpistol.

6) Fargesetting: Sett platen utendørs og spray. (Husk å bruke ansiktsmasker!) Bruker du akrylmaling kan du male med pensel.

 

Fremgangsmåte med papir fra rull eller kopipapir:

Du trenger:

  • En papplate (eventuelt pappeske) i størrelse 25 x 25 cm.
  • Hvitt papir fra trykkeri, eventuelt billig kopipapir

1) Skaff kunnskaper om mønsteroppbygging. Se vedlegg om mønster.

2) Lærer viser forskjellige eksempler på mønsteroppbygging og viser hvordan remsene kan krølles, brettes, klippes eller rives.

3) Klipp opp mange remser av papir, ca. 1-2 centimeter bred.

4) Bruk saks langs remsen slik at den krøller seg eller brett, krøll, riv.

5) Sett dem sammen på ulike måter på papp-platen.

6) Lim på platen med Limstift.

7) Fargesetting: Sett platen utendørs og spray. Husk å bruke ansiktsmasker! Med
akrylmaling: mal med pensler

Fremgangsmåte med papir fra ukeblad og kataloger:

Du trenger:

  • papplate (eventuelt pappeske) i størrelse 25 x 25 cm.
  • Ukeblader, kataloger

1) Skaff kunnskaper om mønsteroppbygging. (se vedlagte eksempler.)

2) Demonstrasjon av mønsteroppbygging og hvordan rulle sammen ark og eksempler på hvordan disse kan kuttes opp.

3) Rull sammen ark fra kataloger/ ukeblad.

4) Prøv ut mønsterbygging på papplaten. (Husk å dokumentere utprøving med foto.)

5) Lim fast med limstift, klipp bort det som stikker utfor platekanten.

Vurdering

 

KOMPETANSEMÅL

(Designprosess)

LÆRINGSMÅL

KJENNETEGN PÅ HØY MÅLOPPNÅELSE

Foreta et bevisst valg av teknikker ut fra estetiske, natur- og miljømessige
hensyn og mulighet for gjenbruk
Lage et eller flere relieff av
dopapirruller og foreta et
bevisst valg av
mønsteroppbygging og
materialer ut fra et
miljøperspektiv
Gjøre bevisst valg av
gjenbrukspapir.
Eksperimentere med flere ulike
relieff ved bruk av ulike papirtyper.
Beskrive ulike
løsningsalternativer
Dokumentere ulike løsninger
ved å ta bilder underveis i
prosessen
Kan vise bilder av ulike
designløsninger og visualisere
valgene ut fra et estetisk synspunkt
Designe et eller flere
kunstrelieff
Utvikle ideer til relieff ved
hjelp av mønsterbygging
Stort mangfold og variasjon i
utvikling av mønster
Samarbeid med andre elever om å
skape ett stort bilde av mange
individuelle arbeider

KOMPETANSEMÅL

(Produkt)

LÆRINGSMÅL

KJENNETEGN PÅ HØY MÅLOPPNÅELSE

Bruke egnede teknikker,
materialer og verktøy i
produksjon av et eller flere
kunstrelieff
Lære å skjære, klippe, brette,
folde, strimle, rive, krølle i
gjenbrukspapir og kartong
(aviser, doruller, egg
kartonger, ukeblader osv.)
Kan prøve ut flere ulike teknikker
med ulik type gjenbrukspapir, vise
flere muligheter som finnes i
materialet. Foreta justeringer og
gjøre bevisst valg i produksjon og
plassering av et kunstrelieff
Utveksle synspunkter om
verdien av design og
redesign i et miljø- og
samfunnsperspektiv
Vurdere produktets verdi i et
samfunns- og
miljøperspektiv
Kan formidle egne synspunkter på
en klar, forståelig og nyansert måte

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.