Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Portrett – collage i kunst og håndverk

Anne Blyseth underviser i kunst og håndverk ved Selfors ungdomsskole. I denne filmen får vi se hvordan Blyseth og hennes elever på 8.trinn gjennomfører et undervisningopplegg og collage av portretter. Høgskolelektor Mette Gårdvik ved Høgskolen i Nesna (nå Nord universitet) reflekterer rundt elevenes arbeid i kunst og håndverk.

Målet med undervisningsopplegget er å gjøre elevene kjent med todimensjonale  uttrykk gjennom å lage en collage der tema er portrett. Elevene lærer blant annet om designprosessen, komposisjon, bruk av kontraster og stilisering av motiver.

Undervisningsopplegget kan gjennomføres i  løpet av én skoledag, eller fordelt over flere  timer over et lengre tidsrom. Læreren introduserer oppgaven for elevene: å lage collage av et portrett. Det kan for eksempel være portrett av kjente eller ukjente personer eller dyr. De kan lage en egen tolkning av bildet, bearbeide det i en subjektiv retning, eller etterstrebe fotografisk likhet.

Læreren viser en PowerPoint med ulike portretter og collager. Bildene kan være laget av kjente kunstnere som Picasso og Leonardo da Vinci, eller kunstnere fra ulike kulturer eller ulike tidsepoker.

Læreren og elevene samtaler om  designprosessen, kontraster, farger, symboler og virkemidler som er brukt i de ulike bildene.

Elevene velger motivet som skal være utgangspunkt for arbeidet deres. De kan finne motivet på Internett, bruke digitale bilder de selv har tatt, eller papirbilder de har hjemme. Deretter skriver de ut bildet de har valgt. Elevene tegner skisser hvor de stiliserer motivet. Først tegner de på A4-ark, og deretter overfører de motivet i riktig målestokk på et A3-ark (eller samme format som lerretet). Når de er fornøyd med skissen overfører de den til lerretet. Elevene finner ut hvilke farger og omtrentlig hvilken mengde med lapper de trenger for å lage bildet. De river/klipper ut lapper fra ukeblader, aviser eller andre gjenbruksmaterialer. Hvis elevene arbeider med oppgaven over flere dager er det lurt å sortere lappene i konvolutter.

Elevene limer lappene på lerretene og arbeider med design og utforming. De kan arbeide med tekstur og bruke ulike fargeflater for å få fram konturer og nyanser. De kan bruke firkantede, runde, store, små, glatte eller krøllede papirbiter for å få fram motivet. De kan også bruke lapper med bilder eller ord som symboliserer personligheten til personen på motivet.

Læreren og elevene henger opp bildene i en utstilling. Deretter samtaler de om bildene, reflekterer over hvilke virkemidler og teknikker som er brukt og hva bildene uttrykker.

Vi anbefaler at den enkelte lærer formulerer kriteriene basert på egen undervisning. Her er mulige vurderingskriterier. Forslag på oppgavetekst ligger som vedlegg.

HøyMiddelsLav
Du har laget et portrett som er stilisert, men gjenkjennbart ut fra originalen. Det ferdige produktet har en utpreget flott finish der papirbitene sitter godt til hverandre. Du benytter deg av ulike visuelle virkemidler for å skape en helhet i bildet.Du har laget et stilisert portrett i teknikken collage. Papiret er gjennomarbeidet og bitene sitter fastDu har laget et portrett i teknikken collage.
Du kan fortelle om ulike kunstnere som er kjent for å jobbe med portrett, og hvilke teknikker de bruker i sitt kunstneriske arbeid. Du formulerer deg godt i notatet du levere, og viser til bred forståelse av dette temaet.Du kan fortelle om ulike kunstnere som er kjent for å jobbe med portrett, og hvilke teknikker de bruker i sitt kunstneriske arbeid. Du leverer et notat der du svarer tilfredsstillende på alle spørsmålene som oppgaveteksten spør etter.Du leverer et notat der du svarer på noen av spørsmålene som oppgaveteksten spør etter.
Du levere tre skisser der du tydelig viser at du har gjort vurderinger undervise i prosessen.Du leverer tre skisser.Du kan vise til at du har skisset.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.