Gå til hovedinnhold
Mange terninger som akkurat har blitt kastet.

Foto: @rihok

Komponere med terninger

Har du hørt om aleatorisk musikk? Aleatorikk er innen musikk om forløp der visse elementer ikke er forutsigbare, men er basert på tilfeldigheter. Mange komponister har komponert musikk ved hjelp av tilfeldigheter satt i system. Noen av dem har brukt terninger, noe elevene får teste ut i dette undervisningsopplegget.

Det blir satt noen faste rammer, men ut fra disse rammene skal det skapes musikk hjelp av å kaste terningen. Opplegget kan justeres ut fra situasjonen og hva man har tilgjengelig av utstyr. Alternativ 1 er tilpasset situasjonen med COVID 19, alternativ 2 er tilpasset en normal situasjon hvor man kan jobbe i grupper og benytte seg av tilgjengelig instrumenter. Alternativ 3 er basert på toner og tar utgangspunkt i den pentatone skalaen (C, D, E, G. A).

Til alle alternativene kan vedlagt skjema brukes. Det ene er beregnet på elevene og inneholder kun skjema. Det andre er beregnet på lærere og har også en kort forklaring av utfylling.

Gjennomføring

Alternativ 1

Del ut vedlagt skjema for elever. Her skal hver elev fylle ut resultatene av terningkastet. Dette skal etterpå brukes for å fremføre musikkstykket som er komponert.

Start med å bli enige om hva som skal være på terningkastene 1-6. Det kan være dyrelyder, klapping, tramping, å hoppe etc. Her er også et alternativ at lærer bestemmer dette på forhånd. Skjemaet kan endres, så det kan fylles inn der på forhånd. Det er også mulig å korte ned på eller øke antallet deler, alt etter hvor mye tid man har til disposisjon.

Når skjemaet er klart, kan læreren kaste terningen to ganger pr. del (ev. et kast med to forskjellige terninger). Første kast viser hvilken aktivitet/lyd som gjelder og andre kast viser antallet ganger denne skal repeteres. Når skjemaet er fylt opp er det klart for å teste ut komposisjonen. Kanskje er det behov for å markere når man går over til neste del. Dette kan gjøres ved at lærer skriver opp tallene 1-7 på tavlen for å peke når det skal byttes, eller det kan vises ved hjelp av fingrene. Det kan være lurt å vise en felles puls/tempo samtidig.

Etter noen gjennomkjøringer med alle i fellesskap, kan man dele klassen i mindre grupper og la dem spille det i kanon. Start gjerne med å dele klassen i to, for så å gradvis utvide til flere grupper. Jobb med dynamikk og samspill.

Avslutt med å diskutere resultatet av det som er komponert. Her er det også mulig å gjøre et lydopptak under fremføringen, slik at de kan konsentrere seg om å høre helheten før diskusjonen rundt musikken.

Alternativ 2

Del ut vedlagt skjema for elever. Her skal hver elev fylle ut resultatene av terningkastet. Dette skal etterpå brukes for å fremføre musikkstykket som er komponert.

Del klassen inn i grupper på 4-6 elever. Hver gruppe skal bestemme seg for hva som skal være på terningkastene 1-6. Det kan være dyrelyder, klapping, tramping, å hoppe etc. Her er også en mulighet at hele klassen blir enige om noe som gjelder for alle gruppene. Alternativ kan læreren bestemme dette på forhånd. Skjemaet kan endres, så det kan fylles inn der på forhånd. Det er også mulig å korte ned på eller øke antallet deler, alt etter hvor mye tid man har til disposisjon.

Når skjemaet er klart, kan elevene gruppevis kaste terningen to ganger pr. del (ev. et kast med to forskjellige terninger). Første kast viser hvilken aktivitet/lyd/tone som gjelder og andre kast viser antallet ganger denne skal repeteres. Når skjemaet er fylt opp er det klart for å teste ut komposisjonen. Kanskje er det behov for å markere når man går over til neste del. En på hver gruppe kan ha ansvaret for å lede ved å vise med fingrene hvilket del de er på og bestemme pulsen/tempo. Ruller på hvem som leder.

Dersom det er tilgang på grupperom eller lignende, for å øve litt i grupper, kan man gjøre det før man spiller sammen. Uansett er det fint om hver gruppe kan få presentere det de har komponert, mens resten av klassen lytter/er publikum. Når alle har presentert, kan alle spille sammen etterfulgt av diskusjon rundt forskjellen på å spille alene vs. alle samtidig. Det kan også være morsomt å variere mellom hvem som spiller sammen og lytte etter forskjeller. Jobb med dynamikk og samspill. Gjør gjerne ett eller flere lydopptak, slik at de kan konsentrere seg om å lytte.

Alternativ 3

Her kan du velge om opplegget skal gjøres i fellesskap eller i grupper. Gjør det som du tror er best for din klasse.

Rediger elevskjemaet slik at det under aktivitet/lyd/tone fylles ut toner fra den pentatone skalaen. Slik:
1: C
2: D
3: E
4: G
5: A
6: Pause/et ord eller en annen lyd

Her brukes de instrumentene som er tilgjengelig, som klangstaver, piano og gitar. Dere kan velge om dere holder dere til et av instrumentene eller vil teste ut forskjellige sammensetninger.

Opplegget i plenum

Når skjemaet er delt ut kan læreren kaste terningen to ganger pr. del (ev. et kast med to forskjellige terninger). Første kast viser hvilken aktivitet/lyd som gjelder og andre kast viser antallet ganger denne skal repeteres. Når skjemaet er fylt opp er det klart for å teste ut komposisjonen. Kanskje er det behov for å markere når man går over til neste del. Dette kan gjøres ved at lærer skriver opp tallene 1-7 på tavlen for å peke når det skal byttes, eller det kan vises ved hjelp av fingrene. Det kan være lurt å vise en felles puls/tempo samtidig.

Etter noen gjennomkjøringer med alle i fellesskap, kan man dele klassen i mindre grupper og la dem spille det i kanon. Start gjerne med å dele klassen i to, for så å gradvis utvide til flere grupper. Jobb med dynamikk og samspill.

Avslutt med å diskutere resultatet av det som er komponert. Her er det også mulig å gjøre et lydopptak under fremføringen, slik at de kan konsentrere seg om å høre helheten før diskusjonen rundt musikken.

Opplegget i grupper

Når skjemaet er delt ut, kan elevene gruppevis kaste terningen to ganger pr. del (ev. et kast med to forskjellige terninger). Første kast viser hvilken tone som gjelder og andre kast viser antallet ganger denne skal repeteres. Når skjemaet er fylt opp er det klart for å teste ut komposisjonen. Kanskje er det behov for å markere når man går over til neste del. En på hver gruppe kan ha ansvaret for å lede ved å vise med fingrene hvilket del de er på og bestemme pulsen/tempo. Ruller på hvem som leder.

Dersom det er tilgang på grupperom eller lignende for å øve litt i grupper, kan man gjøre det før man spiller sammen. Uansett er det fint om hver gruppe kan få presentere det de har komponert, mens resten av klassen lytter/er publikum. Når alle har presentert, kan alle spille sammen etterfulgt av diskusjon rundt forskjellen på å spille alene vs. alle samtidig. Det kan også være morsomt å variere mellom hvem som spiller sammen og lytte etter forskjeller. Jobb med dynamikk og samspill. Gjør gjerne ett eller flere lydopptak, slik at de kan konsentrere seg om å lytte.

Alternativ 4

Klikk på bildet under, så kommer du til en versjon som kan redigeres i. Hver terning representerer en tone. Før du begynner, slå av lyden på maskinen/telefonen. Deretter er det klart til å kaste terningen.

Kast terningen to ganger. Det første kastet viser hvilken terning du skal krysse ut  ruter bak. Andre terningkast viser hvor mange ruter som skal krysses ut (klikk på rutene slik at de får farge). Repeter, fyll ut i rutene bak terningen du fikk, fra der du avsluttet på forrige kast.

Når det er fylt ut slik at det er en farget rute i hver loddrette kolonne, sett på lyden og spill av for å høre melodien som er komponert.

 

Skjermdump av Song Maker med seks terninger.

Tips og forslag til videre arbeid

Et alternativ til terninger, er å laste ned en app med terninger.

Alternativ 1 kan også gjøres med bevegelse i stedet for lyder. Komponer et verk med bevegelse, ta vare på skjema og bruk det når dere trenger en pause.

Det kan være morsomt å vise elevene hva kjente komponister har komponert ved hjelp av terninger. Hva med å sjekke ut Wolfgang Amadeus Mozart og John Cage? Hvilke andre komponister har komponert aleatorisk musikk?

 

Fagbegrep

aleatorisk, komponere, dynamikk, kanon, pentaton skala

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.