Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Svart fyllepenn i fokus med ett offwhite papir med løkkeskrift, teksten er uleselig

Foto: Alvaro Serrano @alvaroserrano

Dikt og musikkfusjon – et tverrfaglig opplegg del 2 av 4

Elevene skal i denne produksjonen bidra med egne ideer til formidling, musikkvalg, tonesetting eller diktskriving, i tillegg til å være med på å sette det hele sammen til et konsept. Utgangspunktet er enkelt og terskelen bør være lav for å bidra inn i fellesskapet. Undervisningsopplegget dekker alle de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, muntlig, regning og IKT.

Kristin Fonnes // Musikk i Skolen

Prosessbeskrivelse

Elever og lærer(e) utvikler i fellesskap en framføring med musikk og lyrikk.

Produksjonen er tverrfaglig, der sal og scene kan kobles sammen med norskfaget, engelsk eller andre fremmedspråk.

Prosessen går igjennom følgende faser (hentet fra veiledningen i faget):

Del 1:

 • Intro, der oppgaven presenteres samt noe som kan inspirere til kreativt arbeid
 • Idéfasen, der ideer på ulike plan får fritt spillerom

Del 2:

 • Utprøvingsfasen, der ulike ideer innen musikk, lyrikk, teater, dans, lyssetting osv. testes
 • Konseptfasen, der alle tråder samles til et konsept alle elever er enige om

Del 3:

 • Realiseringsfasen, der elevene har funnet sine oppgaver og arbeider etter avtalen i konseptet
 • Framføringen, der produksjonen blir presentert

Del 4:

 • Evalueringen, der hele prosessen evalueres av elever og lærere

Fram til konseptet er lagt, samarbeider alle elever om utviklingen av produksjonen. Etter dette deles de i ansvarsgrupper, og får oppgaver som bl.a. musikere, opplesere/skuespillere, teknikere osv.

De ulike fasene vil selvsagt gå i hverandre, og man vil hoppe fram og tilbake i løpet av prosessen.

Utprøving

Her skal alle de beste ideene prøves ut! La elevene velge noe de ble spesielt interessert i, for eksempel lage dans til en av låtene, øve inn en låt/et musikkstykke/en sang, lage lyd eller musikk til ett av diktene, tonesette et dikt, lage dans til et dikt (uten musikk!), improvisere fram rollene i historien og skrive manus, prøve ut deklamasjonsmåter/rap/beatbox osv.  Det viktige er at læreren i forkant har tenkt ut hva som er mulig innenfor tidsrammen. Idéfasen og utprøvingen vil gå over i hverandre, og bør ikke ta for lang tid slik at elevene mister piffen før konseptet er satt. I denne fasen prøver vi også ut kostymer og rekvisitter, lyd, lys og lokale.

HUSK: Dette er et fag der eleven skal få utvikle seg. Her er det endelig mulighet for alle til å prøve seg! Hjelp gjerne elevene til å tørre å jobbe med noe de har lyst til, men vanligvis ikke gjør.

Konseptfasen

Bli enige om grovskisse for konseptet: Ta evt. fram forslagene fra idéfasen der elevene skisserte en historie eller en skisse for forestillingen. Lag nå en plan for rekkefølgen på scener, musikk, lyrikk, dans etc. og list opp det som trengs av kostymer, rekvisitter, lys, lyd osv. Bli enige om hele konseptet. Fra nå av forplikter alle seg til å jobbe ut fra dette konseptet, og elevene skal kunne arbeide nokså selvstendig.

OBS: La ikke konseptet bli for omfattende. Elevene skal få gjøre utvalget og bestemme det meste (utfordringen for læreren er å holde seg tilbake), mens læreren setter de nødvendige begrensninger på bakgrunn av sin kompetanse. Lag heller en liten framføring på 8 minutter som blir knallbra enn noe langt, kjedelig og evt. pinlig.

Dere ender nå opp med en kjøreplan for forestillingen. Lag en kolonne for involverte elever, og en for frister for når de skal være ferdige med det de har ansvar for. Lag også en oversikt over andre ansvarsgrupper, deres oppgaver, og hvilken frist de har. Se på budsjett og markedsføring.

Budsjett

Dette er en del av læreplanene og står oppført i kompetansemålene. Gjør dette klart for skolens ledelse, slik at i hvert fall én produksjon i løpet av året får et budsjett som elevene selv er med å disponere. Lag et enkelt oppsett i Excel, og diskuter hva midlene skal brukes til før en gruppe blir ansvarlig for dette. Hvis ingen midler overhodet: Før en oversikt over hva dere har og hva dere trenger av utstyr, rekvisitter osv., og hvordan få tak i dette.

Markedsføring

Diskuter med elevene – dette er faktisk en egen profesjon. Hvis publikum er skolens elever: hvorfor markedsføre noe der publikum kommer uansett? Tenk på hva forventninger har å si for publikums opplevelse – både elever, lærere og ikke minst skolens ledelse. Her kan man virkelig være kreativ! Hvis det legges en plan for dette, har elevene noe å gjøre når de ikke er opptatt med andre oppgaver.

Forslag til plan for gjennomføring

Her en skisse for et opplegg over 8 uker. Husk at dette er svært begrenset tid, og at det derfor ikke er mange musikkstykker eller dikt som kan øves inn. Framføringen kan godt bare være på 10 minutter.

Økt 1: Intro/idéutvikling (2t)

 • Oppvarming. Forklare hvorfor.
 • Lage samarbeidsplakat
 • Intro: Presentasjon, inspirasjon, rammebetingelser, forventninger (også vurdering)
 • Catchy låt øves raskt inn, de som ønsker å danse lager dans – samles på slutten av timen.
 • Lekse: Ta med en eller annen rekvisitt/kostymedel

Økt 2: Idéutvikling (2t)

 • Oppvarming og sjekk av samarbeidsplakat
 • Dikt over rytmeloop og annen type musikk
 • Teatersport med dikt
 • Lydmaling til dikt eller tonesetting
 • Lekse: Finne forslag til låter som passer til diktene som er presentert

Økt 3: Idéutvikling/utprøving (2t)

 • Oppvarming og sjekk av samarbeidsplakat Poetry slam
 • Tonesetting med vamp
 • Lage rap eller dans
 • Presentasjon av forslag til låter

Økt 4: Utprøving (2t)

 • Oppvarming og sjekk av samarbeidsplakat
 • Arbeide med utvalgte ideer fra idéfasen
 • Gruppearbeid med å lage en historie/rød tråd ut fra ark/ kort med dikt-og musikk‐titler.
 • Fellesnummer: catchy låt eller annet

Økt 5: Konsept/realisering (2t)

 • Oppvarming og sjekk av samarbeidsplakat
 • Legge en grovskisse for produksjonen og arbeidsplan med arbeidsfordeling
 • Arbeid i grupper

Økt 6: Realisering (2t)

 • Oppvarming og sjekk av samarbeidsplakat
 • Arbeid i grupper
 • Generalprøve

Økt 7: Presentasjon (2t)

 • Klargjøre og gjennomføre framføring

Økt 8: Evaluering (2t)

 • Sluttevaluering

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.