Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Svart fyllepenn i fokus med ett offwhite papir med løkkeskrift, teksten er uleselig

Foto: Alvaro Serrano @alvaroserrano

Dikt og musikkfusjon – et tverrfaglig opplegg del 3 av 4

Elevene skal i denne produksjonen bidra med egne ideer til formidling, musikkvalg, tonesetting eller diktskriving, i tillegg til å være med på å sette det hele sammen til et konsept. Utgangspunktet er enkelt og terskelen bør være lav for å bidra inn i fellesskapet. Undervisningsopplegget dekker alle de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, muntlig, regning og IKT.

Kristin Fonnes // Musikk i Skolen

Prosessbeskrivelse

Elever og lærer(e) utvikler i fellesskap en framføring med musikk og lyrikk.

Produksjonen er tverrfaglig, der sal og scene kan kobles sammen med norskfaget, engelsk eller andre fremmedspråk.

Prosessen går igjennom følgende faser (hentet fra veiledningen i faget):

Del 1:

 • Intro, der oppgaven presenteres samt noe som kan inspirere til kreativt arbeid
 • Idéfasen, der ideer på ulike plan får fritt spillerom

Del 2:

 • Utprøvingsfasen, der ulike ideer innen musikk, lyrikk, teater, dans, lyssetting osv. testes
 • Konseptfasen, der alle tråder samles til et konsept alle elever er enige om

Del 3:

 • Realiseringsfasen, der elevene har funnet sine oppgaver og arbeider etter avtalen i konseptet
 • Framføringen, der produksjonen blir presentert

Del 4:

 • Evalueringen, der hele prosessen evalueres av elever og lærere

Fram til konseptet er lagt, samarbeider alle elever om utviklingen av produksjonen. Etter dette deles de i ansvarsgrupper, og får oppgaver som bl.a. musikere, opplesere/skuespillere, teknikere osv.

De ulike fasene vil selvsagt gå i hverandre, og man vil hoppe fram og tilbake i løpet av prosessen.

Realiseringsfasen

Dette er jobbetid. Hver time: Se på planene – hvem gjør hva når? Hva gjør vi i dag? Hva skal vi gjøre i fellesskap? Sjekk planen, finn ut hva den enkelte kan gjøre alene hvis man går ledig. Så går elevene i grupper og bør kunne arbeide nokså selvstendig. Læreren kan fordele tiden på gruppene. Sjekk også samarbeidsplakaten hver time.

La noen vise fram hver gang, slik at de andre ser hva som skjer i prosessen. Da er det lettere å jobbe videre, og mer motiverende. Kjør også en full gjennomgang så tidlig som mulig, slik at elevene blir bevisste på hvordan det ligger an dermed er det lettere for dem å ta et kollektivt ansvar.

Framføring

Det er viktig at elevene er godt forberedt på å framføre forestillingen. Dette innebærer at de skal ha fått bruke lokalet med lyd og lys tilstrekkelig før publikum kommer. Å komme til et helt nytt rom man ikke kjenner bidrar fort til usikkerhet, og mye kan gå galt underveis. La også elevene eie rommet på den måten at de har gjort noe spesielt med publikums plassering eller lagt ut noe på stolene til hver enkelt e.l.

Forslag til plan for gjennomføring

Her en skisse for et opplegg over 8 uker. Husk at dette er svært begrenset tid, og at det derfor ikke er mange musikkstykker eller dikt som kan øves inn. Framføringen kan godt bare være på 10 minutter.

Økt 1: Intro/idéutvikling (2t)

 • Oppvarming. Forklare hvorfor.
 • Lage samarbeidsplakat
 • Intro: Presentasjon, inspirasjon, rammebetingelser, forventninger (også vurdering)
 • Catchy låt øves raskt inn, de som ønsker å danse lager dans – samles på slutten av timen.
 • Lekse: Ta med en eller annen rekvisitt/kostymedel

Økt 2: Idéutvikling (2t)

 • Oppvarming og sjekk av samarbeidsplakat
 • Dikt over rytmeloop og annen type musikk
 • Teatersport med dikt
 • Lydmaling til dikt eller tonesetting
 • Lekse: Finne forslag til låter som passer til diktene som er presentert

Økt 3: Idéutvikling/utprøving (2t)

 • Oppvarming og sjekk av samarbeidsplakat Poetry slam
 • Tonesetting med vamp
 • Lage rap eller dans
 • Presentasjon av forslag til låter

Økt 4: Utprøving (2t)

 • Oppvarming og sjekk av samarbeidsplakat
 • Arbeide med utvalgte ideer fra idéfasen
 • Gruppearbeid med å lage en historie/rød tråd ut fra ark/ kort med dikt-og musikk‐titler.
 • Fellesnummer: catchy låt eller annet

Økt 5: Konsept/realisering (2t)

 • Oppvarming og sjekk av samarbeidsplakat
 • Legge en grovskisse for produksjonen og arbeidsplan med arbeidsfordeling
 • Arbeid i grupper

Økt 6: Realisering (2t)

 • Oppvarming og sjekk av samarbeidsplakat
 • Arbeid i grupper
 • Generalprøve

Økt 7: Presentasjon (2t)

 • Klargjøre og gjennomføre framføring

Økt 8: Evaluering (2t)

 • Sluttevaluering

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.