Gå til hovedinnhold
Selvportrett laget av barn, henger på en vegg.

Foto: Lene Kristine Torgersen

Det gjemmer seg i deg – selvportretter og drømmer

Gjennom DKS-produksjonen «Det gjemmer seg i deg», ønsker kunstpedagogene fra Bodø kulturskole å inspirere alle 1. klassingene til å uttrykke tanker og følelser i form av lekende tegneteknikker og dramaøvelser.

Før produksjonsstart på skolene arrangeres et lærerkurs for alle lærerne i kommunens førsteklasser i regi av Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. Dette kurset er viktig for kvaliteten i produksjonen. Lærerne forberedes på det som elevene skal være med på, og får i kurset delta på samme måte som elevene skal gjøre i produksjonen. Lærerne får i tillegg faglig bakgrunnskunnskap om de ulike øvelsene og aktivitetene.

Bodø kommune har blant annet gjennom Bodø-piloten vært ekstra bevisst på kompetanseheving, på å bruke kompetanse på tvers, og å utvikle kulturskolen som lokalt ressurssenter. Ved at kulturskolens ansatte får bruke den kunstneriske og pedagogiske kompetansen sin i DKS-produksjoner i kommunen, får de også utvikle seg som utøvere av faget sitt og øke sin kompetanse. Flere av kulturskolens kunstpedagoger får DKS-produksjonen lagt inn som en del av sin arbeidsplan.

Prosjektet er også omtalt i heftet Kulturskolen som lokalt ressurssenter

Gjennomføring

Bakgrunn

Ideen til å starte opp med denne produksjonen kom etter at kunstpedagogene i kulturskolen hadde jobbet sammen som et tverrfaglig team med Kulturskoletimen som ble innført skoleåret 2013/14.

Da kulturskoletimen ble fjernet av den nye regjeringen 2013, ble teamet oppfordret av sin rektor til å lage en tverrfaglig produksjon gjennom DKS. De utarbeidet en verkstedbasert produksjon med bilde og drama utfra de erfaringene de hadde gjort seg blant annet gjennom kulturskoletimen.

Etter å ha jobbet i flere år i skoler med «kulturlek i sfo» og «kulturskoletimen» hadde kunstpedagogene i kulturskolen hatt mange erfaringer der elever ga uttrykk for at de ikke kunne tegne. De erfarte også at det skulle veldig lite tilrettelegging til før elevene mestret oppgavene de fikk. I tillegg ønsket kunstpedagogene å gi elevene en god opplevelse i en DKS-produksjon gjennom å la dem få bruke lek og fantasi. De ønsket at elevene skulle få oppleve en dag hvor de kunne være lekende og skapende uten at det skulle være en fasit på rett eller galt. Etter mange møter med kreative innspill og ideer kom de frem til DKS-produksjonen «Det gjemmer seg i deg».

 

Kompetanser i fremtidens skole

I Fremtidens skole, en rapport utarbeidet for regjeringen av professor Sten Ludvigsen («NOU 2015:8 Fremtidens skole, fornyelse av fag og kompetanser»), blir viktige kompetanser for elever i skolen beskrevet. I kapittel 2.6 beskrives det å være skapende og utforskende som en kompetanse innen kreativitet og innovasjon.

Rapporten trekker fram at kreativitet, innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning er kompetanser skolen bør bidra til at eleven utvikler. Nysgjerrighet og åpenhet til å se ting på nye måter er viktige sider ved kompetansen.

Rapporten påpeker at disse kompetansene kan læres og utvikles, og at de er viktige delerav alle fagområder i skolen. I kap.2 (s.31) står definisjonen av kreativitet; «å være nysgjerrig, utholdende i møte med utfordringer – å tørre, fantasifull, samarbeide og arbeide disiplinert – utvikle teknikker og reflektere.»

 

Målsetting

Gjennom DKS-produksjonen «Det gjemmer seg i deg «, ønsker kunstpedagogene fra Bodø kulturskole å inspirere alle 1. klassingene til å uttrykke tanker og følelser i form av lekende tegneteknikker og dramaøvelser.

Med utgangspunkt i to av Picassos bilder og øvelser lager elevene selvportretter med en kort egenprodusert tekst. Bildene skal lamineres og henges opp i Stormen sammen med bilder fra de andre skolene i Bodø.
Det er et mål å stimulere nysgjerrighet og fantasi, og vise elevene enkle teknikker som på en lekende og ufarlig måte kan forbedre deres tegneferdigheter. Og ikke minst ta dem med inn i en verden hvor det er lov å være annerledes, undre seg og bruke fantasien.

 

Plan for gjennomføring

Opplegget går over en hel skoledag. Første del starter kl. 08.30 og varer frem til ca. 10.30 Del to starter kl. 11.30 til ca. 13.00
For å gjennomføre dette opplegget må det for del 1 være tilgjengelig 1 klasserom med vask og A3- kopi ark til alle elevene. For del 2 etter lunsj, er det behov for gymsal eller annet stort rom uten pulter.

 

Del 1

Med utgangspunkt i to av Picassos bilder og gjennom ulike blindtegningsøvelser vil kunstpedagogene motivere og inspirere elevene til å tegne og male sitt eget selvportrett.

Gutt som tegner mens ansiktet han vises i et speil foran han.

I tillegg vil en av dem fortelle en fascinerende historie om hvordan en drøm en dag gikk i oppfyllelse. Gjennom denne impulsen blir elevene oppfordret til å fortelle om sine drømmer.

Skolene oppfordres til å bruke 1.klassingenes faddere til å skrive ned drømmene deres. Drømmen skal skrives inn på selvportrettene. Disse selvportrettene lamineres og henges opp som egen utstilling rundt om på de ulike skolene.

Et malt bilde av et ansikt.

 

Del 2

Denne gangen må elevene hjelpe til med å redde den Blå hesten. Kampen mellom fantasi og virkelighet er i gang. En gammel spennende koffert blir brukt til å oppbevare ulike ting i. Den «blå hesten» gir elevene oppgaver som må løses i fellesskap. Den Blå hesten vil dø uten farger. Sammen med elevene blir det både tryllet fram farger til de hvite arkene som ligger gjemt i kofferten. Elevene må i fellesskap kjempe mot Verdens Beste (realisten) som vil gjøre hva hun kan for å overbevise elevene om at det ikke finnes noen Blå hest. Elevene kan redde den Blå hesten far å forsvinne ved å forsvare fantasienes eventyrlige verden.

Det store spørsmålet for elevene blir om det virkelig stemmer? Finnes en blå hest? Det viser seg at den Blå hesten er en hånd-dukke som er i kofferten. I «spillet» med elevene blir den blå hesten levende.
Hele produksjonen er et tverrfaglig opplegg med visuell kunst og drama. Kunstpedagogene har valgt å bruke «verdens beste» og «den blå hesten» som virkemidler i produksjonen. «Verdens beste» er motstanden elevene møter, realisten og bedreviteren som vil ta over for fantasien. Den Blå hesten er symbolet på fantasi og kreativitet, og som kan gi trygghet til å tro på sine drømmer. Den Blå hesten er med for å skape rom for at elevene kan være kreative og skapende.

Barn som ser på en hånddukke i form av en hest.

Etter at alle portrettene og drømmene til 1.klassene blir stilt ut rundt omkring på alle skolene, blir de samlet inn. Produksjonen avsluttes med en stor utstilling i Stormen bibliotek. I Bodø kommune er det ca. 660 førsteklassinger i 2016. Utstillingen varer i 14 dager. På denne utstillingen kan mange få muligheten til å møte alle 1.klassingene, som er Bodø bys fremtid, og få vite noe om deres drømmer.

 

Tilpasset opplæring

Opplegget egner seg for alle elever og gir gode muligheter for å tilpasse opplegget til de ulike behovene i elevgruppa.

 

Evaluering

Tilbakemeldingene fra lærerne er at de får sett elevene sine på en helt annen måte enn de gjør gjennom en vanlig skoledag. Mange har også opplevd at elever som til vanlig bare klarer å være i klasserommet i korte perioder, i dette arbeidet har deltatt hele dagen.

Tirsdag 26/8 var en gjeng lærere fra 1.trinn på lærerkurset i billedproduksjonen «Det gjemmer seg i deg». Å tegne er å se, – det fikk mange erfare var en god innfallsvinkel når de tegnet og malte flotte og fargerike portretter. Dette er viktige forberedelser til skolene får besøk og elevene skal lage egne portretter, og sammen med faddere sine skrive om drømmene sine. Elevarbeidene stilles ut i Stormen til våren. Kulturskolelærerne Randi Løksti, Hege Gundersen og Henriette N. Bakken reiser rundt til de ulike skolene i løpet av skoleåret 2015-16. (jf. Den kulturelle skolesekken Bodø 26.08.15)

 

Kommentar

Det har vært stor stas for elevene å stille ut sine selvportretter og drømmer i Bodøs nye bibliotek STORMEN, og det har også medvirket til at mange familier i Bodø nå oppsøker det nye biblioteket.

 

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.