Gå til hovedinnhold
Humle og blå blomst. Maleri.

Akrylmaleri, elevarbeid ved KDA ved Narvik videregående skole. Utdanningsprogrammet ble nedlagt i 2019.

Sol, sommer og ferietid!

Solstråler varmer gusten vinterhud og humla surrer fornøyd forbi. Sommeren har definitivt meldt sin ankomst – også i nord!

I vår har mange kjent på gleden av å være tilbake til «normalen», etter år med pandemi, håndsprit og kohorter. Ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) er vi takknemlige for endelig å kunne reise ut og møte dere i målgruppene rundt om i landet. Vi har savnet dere!

Tross pandemi har senteret vært operativt, og vi har produsert en rekke varierte og spennende undervisningsressurser. Vi håper disse kan inspirere til kunstfaglig aktivitet, – både i barnehage, skole og lærerutdanning. Vi er spesielt glade for de fine tilbakemeldingene vi har fått på ressursene om kulturarv, der vi blant annet løfter frem den ukrainske kunstneren  Maria Prymachenkos (Марія Примаченко) fargerike og naivistiske kunstverk.

Sammen med Statsforvalteren i Nordland, er vi i gang med produksjon av digitale undervisningsressurser i forbindelse med prosjektet Inn på tunet, der fem kommuner utforsker gården som praktisk læringsarena.

Tegning fremtrer tydeligere i det nye læreplanverket, LK20, og til høsten publiserer vi en spennende temapakke om nettopp tegning! Gjennom fagartikler, videoressurser og undervisningsopplegg formidles betydningen av tegning i bred forstand for å inspirere lærere til å ta i bruk og reflektere over egen tegneundervisning. I tillegg vil vi også publisere flere ressurser innenfor blant annet drama, musikk og samisk kunst og kultur. KKS vil også bidra i markeringen av Skeivt kulturår, og deler i den anledning en rekke spennende undervisningsopplegg knyttet til tematikken.

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur har siden oppstart i 2008 bidratt til økt engasjement for kunst og kulturfaglig aktivitet i barnehager rundt om i landet, og har etter hvert blitt en viktig markør for senteret. Vi kan gledelig melde om at prisen nå skal deles ut på nytt våren 2023. Denne gangen med kategoriene «Musikk» og «Åpen klasse». Husk søknadsfrist 15. mai 2023! Les mer om  Barnehageprisen 2023

Inkludering og tilpasset opplæring for alle er viktig, også i kunstfagene. Konferansen «Muligheter. Opplevelse, mestring og inkludering» som KKS arrangerte i 2019, formidlet forskning og erfaringer knyttet til dette feltet der behovet for økt kunnskap er stort. Som et resultat av konferansen kommer antologien «Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid» på Universitetsforlaget i august.

I en tid der vi daglig blir minnet om at demokrati og ytringsfrihet aldri må tas for gitt, er  KKS stolt av å være samarbeidspartner med Dembra lærerutdanning. Det siste året har vi videreutviklet og prøvd ut ulike ressurser knyttet til estetiske læringsprosesser, i arbeidet med demokrati og medvirkning, motvirkning av rasisme og utenforskap. I samarbeid med praksisfeltet, lærerutdanningene og ulike institusjoner, utvikler og deler KKS relevante undervisningsopplegg.

Estetiske læringsprosesser er noe KKS har jobbet bredt med gjennom mange år. Ved skolestart holder KKS, på oppdrag for RKK Sør-Helgeland, workshop for lærere og skoleledere ved 10 barne- og ungdomsskoler i Brønnøy kommune. Tematikken er «Estetiske læringsprosesser i alle fag». Vi ser fram til et tett og godt samarbeid med praksisfeltet og håper faglig påfyll kommer alle elever til gode gjennom hele skoleåret.

Senteret er koordinator for det nasjonale Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitet- og høgskolesektor. Nettverket har 10-års jubileum i 2023 og i den forbindelse er det lyst ut flere muligheter for å publisere vitenskapelige og faglige artikler knyttet til tematikken Fortid, nåtid og framtid – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk. Jubileumskonferansen går av stabelen i Oslo i januar 2023.

Forventningsfulle går vi nå i møte noen roligere sommermåneder med velfortjent ferie. Sjekk nettsidene våre for tips som kan inspirere til kreative, skapende og meningsfulle sommerdager. Husk at kunst har sitt eget språk, på tvers kulturer. Kanskje kan det å invitere til skapende aktiviteter bygge broer av nye vennskap i løpet av sommermånedene?

Vil DU dele et undervisningsopplegg med oss vil vi gjerne høre fra deg. Kontakt oss på kunstkultur@nord.no!

KKS ønsker alle små og store en riktig god sommer!

Hilsen senterleder Ann Karin Orset

 

 

 

 

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.