Gå til hovedinnhold
Streker på rosa bakgrunn

Illustrasjonsfoto fra Call 2023

Jubileum 2023 – Nettverkskonferanse og publikasjoner

Fortid, nåtid og framtid i lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk er tema når Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren fyller 10 år i 2023. Dette markeres med jubileumskonferanse i Oslo i januar 2023 og flere publikasjoner.

Fortid, nåtid og framtid – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk – Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 2013-2023

Om nettverket

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk er et faglig nettverk for ansatte i universitet og høgskolesektoren innen formgiving, kunst og håndverk i lærerutdanningene. Nettverket ble etablert av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) i 2013, med bakgrunn i senterets mandat og av ønsker og behov fra fagmiljøet.

Nettverket skal være en arena for kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling på fagområdet kunst og håndverk i lærerutdanningene. Et viktig mål med nettverket er å stimulere til og spre forskning, samt dele praksiserfaringer. Nettverket arrangerer en årlig nettverkskonferanse med keynote og framlegg av vitenskapelige paper, praksisfortellinger og posters fra nettverkets medlemmer. presentasjon av doktoravhandlinger og erfaringsutveksling.

Mer om nettverket

 

Jubileumskonferanse 2023

Jubileumskonferansen 2023 arrangeres av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, i tett samarbeid med nettverket og vertskapet ved OsloMet 23.- 24. januar 2023. Nærmere informasjon sendes ut til nettverket i god tid, og oppdateres på nettverkets nettside.

Call KHUH 2023

Send inn bidrag innen 1.10.22

 

Vitenskapelig komité for jubileumskonferansen:
Mari-Ann Letnes, NTNU (leder), Laila Belinda Fauske, OsloMet, Anniken Randers-Pehrson, USN, Else Margrethe Lefdal, OsloMet

Arbeidsutvalg (AU) for jubileumskonferansen:
Petter William Hansen, OsloMet, Else Margrethe Lefdal, OsloMet, Harald Eivind Moe, UiT, Merete Hassel, KKS

 

Jubileumspublikasjoner

KKS har inngått et samarbeid med FormAkademisk og tidsskriftet FORM, om å lage jubileumspublikasjoner i forbindelse med nettverkets 10 års jubileum. Vi planlegger også en trykt publikasjon i regi av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Publikasjonene vil lanseres i forbindelse med nettverkets jubileumskonferanse i Oslo i januar 2023.

1. Temanummer av FormAkademisk – vitenskapelig artikkel. 

I samarbeid med FormAkademisk – forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, inviterer vi til å skrive en vitenskapelig artikkel til et temanummer av FormAkademisk. Foreløpig tittel for jubileumsnummeret er: «Fortid, nåtid og framtid – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor». Artikler som publiseres i temanummeret av FormAkademisk må presenteres på jubileumskonferansen

Invitasjon til å skrive artikkel til 10-årsjubileum KHUH 2023 – fristen er ute

Temaredaksjonen for nettverkets jubileumspublikasjon i FormAkademisk:
Mari-Ann Letnes, NTNU (leder), Ingvard Bråten, HVL, Bente Skjelbred, NLA, Liv Merete Nielsen, OsloMet

Informasjon og veiledning ble gitt på Nettverkskonferansen 25.- 26. januar 2022.

2. Temanummer av FORM- praksisfortellinger og fagartiklar

Bidrag til et temanummer av tidsskriftet FORM – fagdidaktisk tidsskrift innen kunst-, design og håndverksfag:

Bestillinga frå FORM og styret i Kunst og design i skolen: I samband med at UH-nettverket markerer 10 år, skal vi rette merksemd mot UH-sektoren i perspektivet fortid, notid og framtid i tidsskriftet FORM nr. 1/2023. Redaksjonen i FORM søker skribentar som kan tenke seg å dele:

  • praksisfortellingar og
  • fagartiklar (gjerne noko som tar opp tradisjon og fornying. Kor er vi og kor vil vi.)

Vi ønskjer også artiklar/debattinnlegg som problematiserer følgande:

  • Akademia si rolle og faget i grunnskulen. Korleis unngå at akademia endar opp i elfenbenstårnet?
  • Iveren etter status som universitet. Kva er målet med utdanningane våre?
  • Studentar si kompetanse før – no. Utfordringar og moglegheiter.

Omfang: 500-1700 ord

Sjå også på nettsida til Kunst og design i skolen:  Form 2023 – Nr. 1. Tema: UH-nettverket 10 år. 

Skribentar oppfordrast sterkt til å sende foto som passar til teksten.
Kontakt Bibbi Omtveit, Tlf: 452 98 609, Formbanken.no 

 

Kontaktpersoner for nettverket og jubileet

Mari-Ann Letnes. førsteamanuensis ved NTNU, leder arbeidet med jubileumspublikasjonen i FormAkademisk, i en vitenskapelig komite og en temaredaksjon i samarbeid med redaksjonen i FormAkademisk.

Bibbi Omtveit og redaksjonen for FORM ved Kunst og design i skolen , i forbindelse med temanummeret av FORM

Merete Hassel ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen koordinerer arbeidet med konferansen og publikasjonene, tlf. 75 51 79 06 / 41 22 12 24, ragnhild.m.hassel@nord.no

 

Professor Marte Sørebø Gulliksen ved USN, og mangeårig leder av vitenskapelig komité for konferansen, har uttalt følgende om nettverket:

«… dette er den viktigste nasjonale møteplassen vi har i fagfeltet og fordi en på to korte dager får breddeoversikt over hva som er best-practice på samtlige norske lærerutdanningsinstitusjoner […} og presentere papers for å bli oppdatert på fronten i undervisning, forskning og utviklingsarbeid. Sjelden finnes en så god anledning til å få en effektiv oppdatering som kan brukes direkte inn i kvalitetsheving av egen undervisning.»

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.