Skip to content

Barnehageprisen deles ut i 2021 – info og kriterier finner du her

Jubileumskonferanse og publikasjoner 2023

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren fyller 10 år i 2023! Dette vil vi markere med flere jubileumspublikasjoner til nettverkskonferansen i 2023.

Nettverk for formgiving, kunst – og håndverk i UH-sektoren

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk er et faglig nettverk for ansatte i universitet og høgskolesektoren innen formgiving, kunst og håndverk i lærerutdanningene. Nettverket ble etablert i 2013 av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), med bakgrunn i senterets mandat og av ønsker og behov fra fagmiljøet. Nettverket skal være en arena for kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling på fagområdet kunst og håndverk i
lærerutdanningene. Et viktig mål med nettverket er å stimulere til og spre forskning, samt dele praksiserfaringer.

Mer om nettverket

 

Fortid, nåtid og framtid – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor

Vi har inngått et samarbeid med FormAkademisk og tidsskriftet FORM, om å lage jubileumspublikasjoner i forbindelse med nettverkets jubileum. Vi planlegger også en trykt publikasjon i regi av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Publikasjonene vil lanseres i forbindelse med nettverkets jubileumskonferanse i januar 2023.

 

FormAkademisk – Call for paper

I samarbeid med FormAkademisk – forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, inviterer vi til å skrive en vitenskapelig artikkel til et temanummer av FormAkademisk. Foreløpig tittel for jubileumsnummeret er:
Fortid, nåtid og framtid – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor.

Følg retningslinjene til FormAkademisk og send inn via deres nettside. Merk at frist for bidrag er allerede 1. desember 2021.

Invitasjon til å skrive artikkel til 10-årsjubileum KHUH 2023

 

Temanummer av FORM- praksisfortellinger

Vi vil også invitere til å bidra med artikler med særlig vekt på praksisfortelling. Disse vil kunne bli bidrag til et temanummer av tidsskriftet FORM – fagdidaktisk tidsskrift innen kunst-, design og håndverksfag.  Mer informasjon om dette kommer.

 

Jubileumskonferansen 2023

Jubileumskonferansen blir etter all sannsynlighet ved OsloMet 23.- 24. januar 2023. Nærmere informasjon sendes ut til nettverket i god tid, og oppdateres på nettverkets nettside.

 

Kontaktinformasjon

Arbeidet med jubileumspublikasjonen ledes av førsteamanuensis Mari-Ann Letnes ved NTNU, gjennom en vitenskapelig komite og en temaredaksjon, som samarbeider tett med redaksjonen i FormAkademisk.

Vi samarbeider med redaksjonen for FORM ved Kunst og design i skolen , i forbindelse med temanummeret der.

For spørsmål kontakt nettverkets koordinator Merete Hassel ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, tlf. 75 51 79 06 / 41 22 12 24, ragnhild.m.hassel@nord.no

Logo Nettverk for formgiving, kunst og håndverk

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.