Gå til hovedinnhold
Logo Nettverk for formgiving, kunst og håndverk

Jubileumskonferanse og publikasjoner 2023

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren fyller 10 år i 2023. Dette markeres med jubileumskonferanse og flere publikasjoner.

Fortid, nåtid og framtid – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk

Nettverk for formgiving, kunst – og håndverk i UH-sektoren 2013-2023

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk er et faglig nettverk for ansatte i universitet og høgskolesektoren innen formgiving, kunst og håndverk i lærerutdanningene. Nettverket ble etablert i 2013 av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), med bakgrunn i senterets mandat og av ønsker og behov fra fagmiljøet.

 

Nettverket skal være en arena for kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling på fagområdet kunst og håndverk i lærerutdanningene. Et viktig mål med nettverket er å stimulere til og spre forskning, samt dele praksiserfaringer. Nettverket arrangerer en årlig nettverkskonferanse med keynote og presentasjoner fra nettverkets medlemmer på bakgrunn av godkjente abstracts.

Mer om nettverket

KKS har inngått et samarbeid med FormAkademisk og tidsskriftet FORM, om å lage jubileumspublikasjoner i forbindelse med nettverkets jubileum. Vi planlegger også en trykt publikasjon i regi av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Publikasjonene vil lanseres i forbindelse med nettverkets jubileumskonferanse i Oslo i januar 2023.

logo FormAkademisk

Temanummer av FormAkademisk – vitenskapelig artikkel. 

I samarbeid med FormAkademisk – forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, inviterer vi til å skrive en vitenskapelig artikkel til et temanummer av FormAkademisk. Foreløpig tittel for jubileumsnummeret er: «Fortid, nåtid og framtid – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor». Artikler som publiseres i temanummeret av FormAkademisk må presenteres på jubileumskonferansen

Invitasjon til å skrive artikkel til 10-årsjubileum KHUH 2023 – fristen er ute

Temaredaksjonen for nettverkets jubileumspublikasjon i FormAkademisk:

 • Mari-Ann Letnes, NTNU (leder)
 • Ingvard Bråten, HVL
 • Bente Skjelbred, NLA
 • Liv Merete Nielsen, OsloMet

Informasjon og veiledning ble gitt på Nettverkskonferansen 25.- 26. januar 2022. Kontakt: Merete Hassel ved KKS eller Mari-Ann Letnes ved NTNU.

 

Collage flere bilder tidsskriftet FORM

Temanummer av FORM- praksisfortellinger og fagartiklar
Bidrag til et temanummer av tidsskriftet FORM – fagdidaktisk tidsskrift innen kunst-, design og håndverksfag.

Bestillinga frå FORM og styret i Kunst og design i skolen: I samband med at UH-nettverket markerer 10 år, skal vi rette merksemd mot UH-sektoren i perspektivet fortid, notid og framtid i tidsskriftet FORM nr. 1/2023. Redaksjonen i FORM søker skribentar som kan tenke seg å dele:

 • praksisfortellingar og
 • fagartiklar (gjerne noko som tar opp tradisjon og fornying. Kor er vi og kor vil vi.)

Vi ønskjer også artiklar/debattinnlegg som problematiserer følgande:

 • Akademia si rolle og faget i grunnskulen. Korleis unngå at akademia endar opp i elfenbenstårnet?
 • Iveren etter status som universitet. Kva er målet med utdanningane våre?
 • Studentar si kompetanse før – no. Utfordringar og moglegheiter.

Omfang: 500-1700 ord

Skribentar oppfordrast sterkt til også å sende foto som passar til teksten.
Kontakt Bibbi Omtveit, Tlf: 452 98 609, Formbanken.no 

 

Jubileumskonferansen 2023

Jubileumskonferansen 2023 arrangeres av nettverket og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, i tett samarbeid med vertskapet ved OsloMet 23.- 24. januar 2023. Nærmere informasjon sendes ut til nettverket i god tid, og oppdateres på nettverkets nettside. Egen Call for konferansen sendes ut våren 2022.

Vitenskapelig komité for jubileumskonferansen:

 • Mari-Ann Letnes, NTNU (leder)
 • Laila Belinda Fauske, OsloMet
 • Anniken Randers-Pehrson, USN
 • Else Margrethe Lefdal, OsloMet

Arbeidsutvalg (AU) for jubileumskonferansen:

 • Petter William Hansen, OsloMet
 • Else Margrethe Lefdal, OsloMet
 • Harald Eivind Moe, UiT
 • Merete Hassel, KKS

Kontaktinformasjon

Arbeidet med jubileumspublikasjonen ledes av førsteamanuensis Mari-Ann Letnes ved NTNU, gjennom en vitenskapelig komite og en temaredaksjon, som samarbeider tett med redaksjonen i FormAkademisk.

KKS samarbeider med Bibbi Omtveit og redaksjonen for FORM ved Kunst og design i skolen , i forbindelse med temanummeret der.

Merete Hassel ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen koordinerer arbeidet med konferansen og publikasjonene, tlf. 75 51 79 06 / 41 22 12 24, ragnhild.m.hassel@nord.no

 

 

Professor Marte Sørebø Gulliksen ved USN, har uttalt følgende om nettverket:

«… dette er den viktigste nasjonale møteplassen vi har i fagfeltet og fordi en på to korte dager får breddeoversikt over hva som er best-practice på samtlige norske lærerutdanningsinstitusjoner […} og presentere papers for å bli oppdatert på fronten i undervisning, forskning og utviklingsarbeid. Sjelden finnes en så god anledning til å få en effektiv oppdatering som kan brukes direkte inn i kvalitetsheving av egen undervisning.»

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.