Gå til hovedinnhold
Barn med løvekostyme.

Teaterbarnehagen Villa Matilda

Beskrivelse av det mangfoldige arbeidet i en teaterbarnehage. Vinner av Den nasjonale barnehageprisen 2008!

Hele barnehagedriften er gjennomsyret av kunst og kulturformidling med hovedsatsing på drama, dans og musikk. De ansatte har spisskompetanse innenfor fagfeltene. Personalet lager forestillinger for og med barn. I løpet av en uke kan barn velge mellom aktiviteter som dramagruppe, teaterforestilling, teaterdans, musikalsk teater, kor, litteraturgruppe, kulissemaling. Barna møter mange rollefigurer (de ansatte) som på forskjellig vis går i dialog med barna.

Gjennomføring

Hele vårt barnehagekonsept, teaterbarnehagen, handler om kulturformidling i ett og alt. Det hele startet i august 2005. Navnet på barnehagen er etter Roald Dahls Matilda. Vi valgte Roald Dahl fordi han med sin underfundige stil tar barn på alvor på sin helt spesielle måte. Det ble Roald Dahl også fordi han gjennom mange år ferierte i Grimstad området og er en barnebokforfatter som vi mener fortjener å bli sett og æret gjennom at vi bruker bøkene hans. Vi omskaper innholdet i noen av bøkene gjennom dans- og dramaforestillinger for og med barna.

Vårt fysiske miljø er en del av det gamle Fuhr-anlegget i Grimstad. Vi har tatt i bruk den gamle disponentvillaen, et vernet hus fra 1840, til barnehage, og etter hvert også en stor garasje og den gamle smia. I nært samarbeid med vernemyndigheter har vi pusset opp hus som må sies å være en viktig del av Grimstads kulturarv. Gjennom 100 år var vårt oppvekstmiljø byens største industriarbeidsplass. Våre barn får nærkontakt med dette, og de lærer blant annet leker fra den tiden. Den gamle hagen er deres lekearena.

Barneteater.

Vår pedagogiske satsing handler om kulturformidling gjennom dans, drama, musikk, forming og naturopplevelser. Vi har sikret kvaliteten på formidlingen ved å ha ansatte som har spisskompetanse innenfor fagfeltene. Vi har i våre faste stab to dramapedagoger, en ballettdanser (som har danset i mange år ved den norske opera), en kunsthåndverker (som også har dekorert rommene i barnehagen med motiv fra Roald Dahls barnebøker), en video- og filmmaker og en friluftspedagog. I tillegg har vi dette året (2008) inngått et samarbeid med dukkemaker Gjert Werring som gir oss dukketeateropplevelser to til tre ganger i halvåret på vår lille intimscene i smia.

Vi bruker anerkjente kunstnere innenfor litteratur, musikk og drama når vi velger tema for årsplanen. Barna har spilt Peter og Ulven, Dyrenes Karneval, Tornerose og Romeo og Julie. Stykkene vises for foreldrene på utescenen. Foreldrene er også med, de snekrer og maler kulisser! De ansatte lager forestillinger for barna en gang i måneden. Vi har i tillegg til Roald Dahl-drama laget skuespill fra bøkene til mer moderne forfattere som for eksempel Iben Sandemose, Sven Norquist og Gro Dahle. Iben Sandemose har også laget vår logo som blant annet pryder nettsidene.

Barn i dyrekostyme.

Vi er opptatte av at barnehagemiljøet skal speile lokalsamfunnet. Derfor er vi stolte av å kunne si at vi har barn som snakker all verdens språk. Vi har barn med foreldre fra det fjerne Østen, som Burma, Afghanistan, Irak og Libanon. Mange av dem er tospråklige fordi de har to språk i familien. Flere er tospråklige fordi de har sitt morsmål fra foreldrene og så øver de norsk i barnehagen. I tillegg til å være på jakt etter faglig spisskompetanse, ansetter eier gjerne personer med annen etnisk bakgrunn. Det har ført til at vi i dag har ansatte fra Litauen, Vietnam og Sør-Afrika. Vi har også ansatte med utdannelse fra utlandet.

Vi utvider og utvikler vårt kunst- og kulturprosjekt. Vi søker kommunen om å etablere barnehage, galleri, dans og teatersal i en gammel vinkjeller på Fuhrområdet. Her er kunstneren Kjell Nupen engasjert. Han skal lage en gigantisk glasskulptur som på en måte åpner bygget på midten og slipper lyset inn, med farger på. Dette er et arbeid innenfor Kunst im Bau tradisjonen. I Arendal håper vi å være i gang med teaterbarnehage fra årsskifte. Denne gangen er det en sveitservilla fra Seilskutetiden (1870) som blir en rikt dekorert ramme rundt teaterbarnehagen. Den blir i disse dager pusset opp i nært samarbeid med kulturminneavdelingen.

Villa Matilda tar kunst og kulturformidling til barn på alvor. Historiske hus blir valgt ut med omhu. Hus og steder har sin lokalhistorie. Rent arkitektonisk er de tidstypiske. Vernede hus blir arena for den oppvoksende slekts skapende virksomhet. Dette handler om utvikling av identitet og tilknytning for det enkelte barn. Derfor har vi også tilbud til barna som begynner på skolen om å fortsette på dans- og dramagrupper på kveldstid.

Voksen dame utkledd som klovn Barn med ballongdyr på hodet.

Juryens begrunnelse

Juryen lar seg imponere av barnehagens bevissthet om å satse på spisskompetanse innen kunstog kulturfagene. De ansatte er nøye med uttrykkene de skaper og møter barna på deres premisser gjennom sine fantastiske rollefigurer.

Juryen for Barnehageprisen 2008 bestod av

Grethe Bekkevold
Utdannet førskolelærer og kunstpedagog. Hun har arbeidet i barnehager som styrer og pedagogisk leder siden 1983, hvor hun spesielt har arbeidet med kunstprosjekter med bøker, billedkunst og drama/teater. Grete bedriver også kurs- og foredragsvirksomhet med fokus på kunstartene/kunstfagene noe
hun har gjort siden 1985, og fremdeles gjør. Arbeider i dag som aktør og programansvarlig ved Tou Scene.

Monica Bjørnsborg
Utdannet skredder samt førskolelærer med videreutdanning innenfor ledelse, veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid. I dag arbeider Monica som styrer i Universet studentbarnehage i Tromsø. Tidligere har Monica arbeidet både i kommunal og private barnehager med ulike eierformer. Hun har også over
en periode på flere år jobbet aktivt for å spre den pedagogiske
filosofien fra den italienske byen Reggio Emilia i Tromsø.

Mia Jensen
Utdannet Filosofikandidateksamen Uppsala Universitet pedagogikk innenfor psykologi og sosiologi samt førskolelærerutdanning, Malmø. Hun har også mastergrad innen mastergradstudium i praktisk kunnskap. Arbeider i dag som høgskolelektor ved Høgskolen i Bodø. Hennes arbeidsområde er forming, kunst og håndverk med spesialområder innenfor bl.a. tegning og maling, todimensjonal, skulptur, landart, tekstiltrykk og tekstilmaling. Mia underviser i fagdidaktikk og estetisk didaktikk.

Cathrine Jenssen
Utdannet innenfor og med hovedfag i Sosialantropologi og pedagogikk. Rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen med ansvarsområde innen pedagogisk virksomhet, med særdeles vekt på barnehage og grunnskole.
Ansvarlig for Den nasjonale barnehageprisen.

Monica Kristiansen
Utdannet førskolelærer ved Høyskolen i Bergen 1991. Har arbeidet inspirert av Reggio Emilia barnehagenes pedagogiske filosofi siden 2001. Arbeider i dag som pedagogiskleder i Akrobaten barnehage i Bergen. Barnehagen er en av 15 pilotbarnehager i Bergen kommunes prosjekt ” Den kulturelle bæremeisen ”, et kunst og kulturformidlings prosjekt til barn i førskolealder. Har stor tro på at varierte og allsidige kunst og kulturopplevelser er berikende i et hvert menneskes liv.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.