Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Foto: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Sang og musikk på tur

Målet med denne ressursen er å gi barna sanselige erfaringer av musikk ute på tur, gjennom sang og utforsking av musikk. Aktivitetene utfordrer barna til å lytte oppmerksomt og finne likhet i musikk og lyder, og sammenhenger mellom bilde og lyd. Under Gjennomføring finner du tre aktiviteter som enten kan gjøres mens man går på tur, i området rundt turdestinasjonen eller når dere sitter rundt bålet.

Syng mens du går

Mens dere går på tur, hva med å synge en sang sammen? For at barna skal bli kjent med takt og puls, kan man gå, trampe eller marsjere til pulsen i sangen, slik at barna får en kroppslig erfaring av dette. Her kan det være gøy å variere med ulike sanger og taktarter. Lek dere også med å synge og marsjere i ulikt tempo. Eksempel: Alle fugler, Jeg gikk en tur på stien, Per Spellmann og Kjerringa med staven.

Lyd-bingo

Her skal barna gå på jakt etter lyder i skogen. Lag klart et ark (gjerne laminert) med et rutenett 3×3 eller 4×4 med bilder av de ulike lydene. La barna krysse av etter hvert som de finner en ny lyd. Hvem blir først til å finne 4 på rad, eller til å fylle hele brettet? Forslag til lyder: Fuglekvitter (gjerne ulike fugler), løv som blåser i vinden, pinne som knekker, dyr (sau, ku, hund), vann som sildrer, regn osv.

Sang-memory

Denne aktiviteten egner seg godt å gjøre ved bålplassen med hele gruppen, gjerne 12 eller flere inkludert barn og voksne. Aktiviteten passer godt for 4-6 åringer og går ut på at barnegruppen deles i par, hvor et par skal spille og resten av barnegruppen er «spillebrikker».

  • Del barnegruppen i par. Paret som skal være spillere må ikke se parinndelingen i resten av gruppen.
  • Parene velger hver sin strofe (verselinje) fra en sang. Eksempelvis «Jeg gikk en tur på stien». Her kan dere velge om dere skal synge med tekst, nynne eller synge på «la-la-la».
  • Når alle parene har valgt sin strofe blander de seg og spillet er i gang. «Spillebrikkene» fordeler seg i en bue, mens de to som skal spille står foran dem og kan velge hvilke to brikker de skal «snu».  Når man blir pekt på, skal man synge sin strofe. Er det lik sang eller ikke? Her er det om å gjøre å få flest par. Dersom spilleren får par, stiller spillebrikkene ved spilleren som fant paret. Hvem får flest par?
  • Når alle parene er funnet, kan man spille en ny runde med nye par og gjerne nye sangstrofer.

Puls

Puls er slagene i musikken. Slagene går jevnt gjennom hele musikken. Tempoet på slagene kan være raske, langsomme eller noe mellom raskt og langsomt.

Taktart

Takt, eller taktart, er en rytmisk inndeling av betonte og ubetonte slag. Musikk er på den måten litt lik matematikk. En takt grupperer inn pulsslagene i like grupperinger. Eksempel på takt er 4/4 og 3/4. Hver takt har da henholdsvis 4 og 3 slag i hver takt.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.