iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
Jente med regntøy smiler

Foto: Lena Knutli

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktninge­barn.

Gjennom dette prosjektet får barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna og fremmedspråklige barn inspirasjon til hvordan man kan nærme seg temaene identitet og kulturelt særpreg på en måte som vekker barnas undring og kreative utfoldelse. Det skapes felles arenaer hvor flyktningebarn og norske barn sammen kan gjøre refleksjoner og aktiviteter som binder dem sammen på tvers av språklige og kulturelle forskjeller.

Bakgrunn for prosjektet

Klosteret barnehage i Bergen har drama og maling som to av sine satsingsområder og introduserte et av sine tidligere prosjektarbeid med å besøke en byutstilling av kunstneren Ludvig Eikaas. Tema for utstillingen var selvportretter. Bildet «Jeg» var en del av denne utstillingen, og det gav barnehagen inspirasjon til å jobbe nærmere med temaene identitet og selvoppfattelse. Utstillingen viste flere måter og innfallsvinkler til å se seg selv på, og hvordan man kan uttrykke ulike sider ved en person med maleri eller andre kunstuttrykk. Dette opplegget er videreutviklet og tilrettelagt for flyktningebarn på bakgrunn av prosjektarbeidet «Jeg».

Barnehagen jobber også med å få barna til å undre seg og filosofere over livet og den verden de lever i. De ansatte ønsket derfor at prosjektet skulle så tanker og gi spørsmål hos barna som:

 • Hvem er jeg i forhold til resten av verden?
 • Hvordan påvirker jeg omgivelsene rundt meg?
 • Setter jeg spor?
 • Hva om jeg var en annen – ville jeg likevel tenke de samme tankene?

Kunst- og kultursenteret ønsker, med inspirasjon fra Klosteret barnehage sin måte å jobbe med barn på, å vise hvordan man kan jobbe med disse temaene også inn mot flyktningebarn og nyankomne. Det å være fremmed i et nytt land, langt unna sine egne vante omgivelser, er en stor utfordring for barn. Kanskje kan man gjennom et slikt prosjekt bidra til å styrke barnas trygghet og stolthet over hvem de er i en situasjon hvor alt er nytt og fremmed? Ved å gjøre prosjektet sammen med andre norske barn, vil alle barna kanskje oppleve at selv om man har ulik kulturbakgrunn er vi alle, innerst inne, ganske like?

Forberedelser

Finn ut hvor lang tid dere har til rådighet

 • Skal dere gjennomføre hele opplegget eller deler av det?
 • Skaff nødvendige materialer som trengs til formingsaktivitetene
 • Tenk gjennom: Hvilke barn deltar på opplegget, hvem er de og hva har de opplevd? Hvordan er deres språklige forutsetninger? Hvordan kan opplegget tilrettelegges de barna som ennå ikke behersker norsk?
 • Tenk godt i gjennom hvordan du skal gjennomføre samtalene rundt identitet og kultur med barna. Er det noe du trenger og ta hensyn til, hvilke begreper bruker du og vær oppmerksom på at barna kan ha opplevelser som gjør dem sårbare i slike samtaler. Hvordan tar du hensyn til dette?

Gjennomføring

1. Kreativ kickoff for de voksne

Som en kickoff til prosjektet gjennomfører personalgruppen en planleggingsdag hvor man jobber med forskjellige måter og beskrive seg selv på. Her lager hver og en et selvportrett ved hjelp av enten tegning, maling, collage eller annet materiale. Dette presenteres, gjerne med hjelp av dramafaglige metoder, i plenum. Stikkordene for fremføringen er «hvem er jeg»?

2. Studier av selvportretter og felles samtaler

La barna sitte i små grupper og gi dem ulike eksempler på selvportretter som pedagogene har trykt opp. Oppfordre barna til å diskutere hvordan portrettene ser ut: Hvordan ser de ulike ansiktene ut? Hvilken sinnsstemning er de i? Hvor gamle er de? Hvor kommer de fra? Ha så felles samtaler med barna hvor man snakker om deres egen identitet, familie, kultur, hvor de er født og hvor de bor nå. Hvis barna er klare for det, kan pedagogene åpne opp for spørsmålene som er nevnt i bakgrunnspunktet:

 • Hvem er jeg i forhold til resten av verden?
 • Hvordan påvirker jeg omgivelsene rundt meg?
 • Setter jeg spor?
 • Hva om jeg var en annen – ville jeg likevel tenke de samme tankene?
Tegnet selvportrett

3. Formingsaktiviteter

For de minste barna:
 • La barna studere seg selv i speil, se fra ulike vinkler og mal eller tegn selvportretter.
 • Ligg på gulvet og tegn omriss av kroppen på stort ark. Her kan du bruke ark på rull. Etterpå kan barna fargelegge og dekorere tegningen. Minn barna på de innledende samtalene. Hva er spesielt for meg og min bakgrunn? Kan det tegnes og males her?
 • Lag skyggetegninger på veggen av barnas kropp og ansikt. Ha fokus på ansiktsuttrykk og samtal med barna rundt følelser og hvordan disse uttrykker seg i mimikk og kroppsspråk. En fin innfallsvinkel til å jobbe med det nonverbale språket! Ta med erfaringer fra øvelsene til den mer verbale språkopplæringen.
 • Lag silhuettutklipp av barnas ansikter. Heng opp på veggen og samtal om likheter og forskjeller.
 • La barna ta bilder av hverandre med fotoapparat. Dette er en spennende øvelse hvor dere i etterkant kan se på hva barna valgte å ha i fokus, hva som var viktig å få med på bildet.
 • La barna sette spor på papir! Hvem er jeg og hvordan ser mine spor ut? Og hvordan ser dine spor ut?
For litt større barn:

For litt større barn kan man også jobbe med foto, leire, plastelina, tegninger og maleri av meg selv. Ta da utgangspunkt i de filosofiske samtalene barna og pedagogene hadde. Kanskje kan barna lage en egen bildebok/scrapbook hvor de samler foto, tegninger og andre ting de har laget? Senere kan bøkene oppbevares i en egen bokhylle hvor barna kan kikke i de andres bøker.

En voksen tegner omrisset av et barn på stort ark

Fordypning

Avhengig av hvor mange aktiviteter barna har gjennomført, vil det etter et slikt opplegg være en del sluttprodukter. Kanskje har personalet også dokumentert de ulike prosessene underveis, både samtalene og selve formingsaktivitetene. Hvis det er tid og ressurser, kan man da ha en samlet utstilling hvor temaet hvem er jeg går igjen som en rød tråd. Kanskje kan dere samarbeide med noen som er gode på det å lage en utstilling slik at barnas produkter og læringsprosesser tas på alvor gjennom et godt sluttprodukt. Her vil det være mange gode muligheter til å lage en spennende utstilling! Tenk da spesielt gjennom:

 • Formidle «barnas stemmer» underveis, ikke bare produktene. Sitater, film eller lydklipp kan her være noen tips.
 • Vis respekt for barnas produkter når de stilles ut: Tenk på god lyssetting, innramming og fremvisning av produktene.
 • Kan de selv fortelle litt om hva de har laget?
Barn fotograferer hverandre

Relaterte ressurser

«Jeg» – maling, drama og filosofi i barnehagen

Fagstoff

På NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) sine hjemmesider er det mye nyttig info om nyankomne barn og unge. Kanskje kan det være til hjelp for deg som jobber i barnehagen?

http://nafo.hioa.no/nyankomne/

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.