Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

eksempel på geriljabroderi

Foto: Linderud skole

Geriljabroderi – å skrive med nål

Geriljabroderi er et fenomen hvor hensikten er å brodere hverdagens frustrasjoner gjennom slagord, ordspill og sitater i korssting. Teksten i broderiene skal formidle et budskap mens bilder, fargevalg, utforming og plassering av bokstaver står i en «mismatch» til teksten.

Med tillatelse fra Skrivesenteret (Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning), videreformidler vi her deres undervisningsopplegg med tips til hvordan man kan jobbe med skriving som grunnleggende ferdighet med bruk av geriljabroderi.

Linderud skole var medlem av Grunnskolenettverket som Kunst- og kultursenteret drev for noen år siden. Det er deres elever i kunst- og håndverk, 10. trinn, som har laget geriljabroderiene som vises på bildene i opplegget.

Geriljabroderi som fenomen oppsto høsten 2008. Broderiformen har til hensikt «å ta til orde for at hverdagens frustrasjoner og tristesser burde utbroderes i korssting» (Loraas & Pedersen, 2010). Broderiene utformes som slagord, ordspill og utbrudd der teksten skal formidle ett budskap mens bilder, fargevalg, utforming og plassering av bokstaver står i en «mismatch» til teksten.

Å lage sitt eget geriljabroderi kan være ei motiverende og morsom oppgave for ungdom i ei hektisk og til tider frustrerende ungdomstid. De får mulighet til å utbrodere sine innerste følelser med nål og tråd ved å følge gerilja-broderistenes ni bud på www.geriljabroderi.com.

For å aktivisere forkunnskapene til elevene om bruk av slagord i ulike sammenhenger, kan arbeidsøkta innledes med at elevene får en tenkeskrivingsoppgave som kan ta utgangspunkt i disse spørsmålene:

– Hvilke slagord kjenner dere fra logoer og reklamer?
– Hvilke virkemidler benyttes for å formidle eller forsterke budskapet?

Videre i prosessen oppsummeres tenkeskrivingen i plenum. I forlengelsen av samtalen introduserer lærer geriljabroderi som en måte å jobbe med språklige virkemidler i et estetisk uttrykk. Her er det viktig å få frem at i geriljabroderi står tekst og bilde i et motsetningsforhold. Dette motsetningsforholdet er et sentralt virkemiddel for å skape underliggjøring eller humor i uttrykket. Her bør lærer vise frem eksempler på hvordan andre elever har løst dette, eller hente eksempler fra nettet.

For å få frem ideer til teksten i broderiet, samskriver elevene to og to og ideene deles etterpå i klassen. I denne fasen kan det være lurt å jobbe med kriterier for god måloppnåelse sammen med elevene slik at de er kjent med hva som er forventet av dem i dette arbeidet.

Hver elev velger en ide de vil jobbe videre med. De utarbeider skisser, og de begrunner valgene de gjør når det gjelder illustrasjon og tekst i en logg. Skisse og logg leveres til faglærer for respons før eleven begynner selve broderingen. Eleven benytter loggen videre for å synliggjøre arbeidsprosessen og utfordringer de møter underveis.

Skriving i denne ressursen

I denne ressursen brukes tenkeskrivinga i førskrivefasen for å koble elevene på temaet og for å få frem elevenes forkunnskaper. Underveis i arbeidsprosessen brukes loggen til å synliggjøre arbeidsgangen frem mot ferdig produkt. Å utforme et slagord eller en korttekst er en kreativ måte å jobbe med skriving på. Gjennom denne formen for skriving må elevene ta i bruk mange språklige
virkemidler. Elevene blir utfordret til å si mye med få ord, og denne måten å skrive på er en god anledning for å øve på det å uttrykke seg på en kreativ og presis måte.

Eksempler på geriljabroderi

Linderud skole: 10. trinn kunst- og håndverk:

Foto: Linderud skole
Foto: Linderud skole
eksempel på geriljabroderi
Foto: Linderud skole

Kilder:

Loraas, A. & Pedersen M. (red.) (2012). Geriljabroderi. Magikon forlag.

Ved å ta elevene med på å utarbeide kriterier for god måloppnåelse, vil de bli godt kjent med hva målet for oppgaven er, og det vil gjøre dem i stand til å vurdere sitt eget arbeid underveis. I prosessen må elevene få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen deres. Denne responsen kan gis av lærer og/eller av medelever. Her er det viktig at elevene får tydelige tilbakemeldinger om hvordan de kan jobbe videre for å nå læringsmålene.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.