Gå til hovedinnhold
Ipad på bord

Animasjon med nettbrett

«Pizza, det slappe øyet og Walt Disney» er et praktisk krasjkurs i animasjonens grenseløse verden. Ved å bruke iPad og den lettfattelige Stop Motion Studio-appen hopper du over flere av leddene som tidligere har komplisert animasjon i klasserommet.

Den praktiske økten starter med en 5 minutters videointroduksjon hvor den kryptiske tittelen på opplegget forklares. Elevene får kjennskap til hva som gjør animasjon mulig. Etter at økten er gjennomført kan elevene animere ved bruk av enkle virkemidler. Opplegget er tilpasset 4. trinn, men ressursen kan med enkle grep tilpasses alle klassetrinn i grunnskolen.

Gjennomføring

Før den praktiske animasjons-økten starter burde hver gruppe ha laget en bakgrunn i A3-format til sitt prosjekt. Det er greit å bruke teknikker som klassen er kjent med for å spare tid, men dette er en gylden mulighet til å introdusere elevene for noe nytt også. Alt fra akvarell-maling, acrylmaling, tegning, collage, eller digitalt produserte bilder, forutsett at skolen har mulighet til å printe farger i A3 størrelse er fint å bruke. Det vil være hensiktsmessig at læreren legger opp til å dekke flere kompetansemål for gitt klassetrinn, f.eks. kan læreren legge føringer på at elevene skal benytte overlapping i arbeid med tegning og maling (visuell kommunikasjon). På denne måten kan læreren også tilpasse opplegget etter nivå og ferdighetene til den enkelte eleven/gruppen og gi utfordringer eller eventuelt begrense.

Det anbefales at lærer har gjort klart rommet som skal brukes før elevene kommer inn i klasserommet. Hver animasjons-stasjon bør bestå av minst en pult som står inntil en vegg slik at bakgrunnen kan festes på veggen. Om pultene er små anbefales 2 pulter.

iPad på bord

Undervisningsstart (herfra og ut må læreren styre pausene):

Elevene er allerede inndelt i grupper, og du samler elevene til en felles start. Start med å vise introduksjonsvideoen (se toppbilde). Du kan også velge å gjøre denne introduksjonen selv, her velger du som lærer hvordan du ønsker å gjøre det.

iPaden settes i LEGO-festet, bakgrunnen henges på veggen med tac-it. Deretter kan elevene åpne appen «Stop Motion Studio» og finne ut hvilke iPad-plassering som gir den beste komposisjonen ut fra sin bakgrunn.

TIPS: Sett iPad i festet med kameralinsen nærmest bordplaten. Hele A3 arket vil ikke vises i kameralinsen. Elevene må selv finne utsnittet de ønsker. Det anbefales at ipaden er så langt vekk fra bakgrunnen som mulig uten at arkets kanter blir synlig. Dette for å gi litt boltiringsplass til figurene. Når utsnittet er funnet fester man LEGO-platen som holder iPaden fast til pulten. Slik unngår man forskyvninger i forholdet mellom kamera og bakgrunn. Til sist fester man LEGO-platen man skal animere på fast til pulten ved å bruke tac-it.

NB! Når appen åpnes starter den som regel på 5 fps (frames pr second) dra slideren slik at det blir 12 fps. Slik animerer barna slik Walt Disney gjorde (Se Stop Motion Studio vedlegget).

Nå starter jobben!

La barna flytte litt på LEGO-figuren – ta et bilde – flytt litt til – ta bilde. Når gruppen har 5 bilder kan de trykke play og få se resultatet så langt. Om de har gjort store forandringer fra bilde til bilde blir det en rask bevegelse.

Film er en sammensatt kunstform. Når barna skal introduseres for film er det viktig at pedagogen begrenser omfanget. Dette opplegget ønsker å vekke interesse og engasjement for filming og spesielt animasjon. Opplegget gjøres praktisk og skal være en innfallsport til det man kan gjøre siden. Nemlig å introdusere elevene for historie, plot og manus. I denne omgangen er barnas oppgave å få LEGO-skuespilleren til å bevege seg. Kun det. Den skal gå fra ytterst i komposisjonen til midten.

Når gruppa har klart det gir de beskjed. Det at elevene kan vise hva de har gjort umiddelbart og uten lange konverteringsprosesser og redigeringer er en av styrkene med å bruke pad/mobil. Elevene er ofte stolt og overrasket over seg selv. Et ypperlig tidspunkt for øktens første high-five!

Nå kan man spørre gruppen hva skuespilleren nå skal gjøre. Eller kanskje de skal legge til et element. Kanskje rollefigurene skal møtes? Er de kjærester? Fiender? Kanskje blir det en historie av det, kanskje ikke? Poenget er at barna må bli kjent med mulighetene og begrensningene som ligger i å bruke denne formen for digitalt verktøy. Allerede nå kan man se hvordan gruppen samarbeider. Læreren har en viktig rolle gjennom å veilede og korrigere om noen faller utenfor. Kanskje dette er fordi at han/hun ønsker en annen LEGO-mann/dame, da kan læreren støtte og hente elevene inn ved at eleven får ansvaret for å designe og animere den neste LEGO-skuespilleren. Det viktig å gi elevene frihet, rom til å prøve og feile uten at læreren styrer for mye. Erfaringsmessig er gruppene selvgående herfra og ut økten, men det kan være lurt å ha pause midt i økten – spesielt om elevene vanligvis har friminutt i perioden. Det er mentalt krevende å animere. Litt frisk luft og aktivitet vil bedre innspurten.

De siste 15 minuttene bruker jeg til «å telle ned». Jeg informerer om at det er 15 minutter igjen, 10 minutter igjen, og 5 minutter igjen til filmene skal avsluttes.

Når en gruppe signaliserer at de er ferdig bruker jeg å ta bilde av dem – Stop-Motion bilder. 12 bilder hvor de vinker. Når filmen vises vil det være en animasjon av dem, og man får avslutningsvis vist at man ikke må bruke LEGO-figurer.

Jenter med ipad

Så er det filmvisning!

Man kan holde ipaddene opp slik at alle kan se, eller man kan eksportere prosjektene til en filmfil og vise den fra lærerens datamaskin. Det beste er likevel å koble iPaddene direkte på en projektor/ SmartBoard. Dette avhenger litt på lærerens tid/ferdighetsnivå. Det viktigste er at klassen/gruppene får vist hverandre hva de har skapt, og at læreren gir dem anledning til selv å fortelle hva som var vanskeligst å få til – og hva de er mest fornøyd med. Filmene kan også vises på en temakveld/ eller foreldremøte. Det er viktig å understreke at denne økten ikke handler om sluttresultatet, men prosessen. Det er derfor viktig at pedagogene besøker alle gruppene mens de jobber. Stiller spørsmål og observerer. Da har man etter visning av gruppens video snakke om hva man la merke til. – Gi skryt for evne til problemløsning. – Samarbeid etc.

 

 

Vurdering

Mål for undervisningen er at elevene skal kunne:

  • Kjenne til ulike funksjoner i digital redigering
  • Fortelle hva det vil si å animere
  • På egen hånd skape en kort animasjonsfilm

Tilleggsressurser

FAGSTOFF
Her finner du vedlegg som forklarer bruken av appen Stop Motion Studio, i tillegg finnes også en film som kan brukes som innledning til opplegget, eller som kort kompetanseheving av lærere knyttet til dette opplegget, slik at en kan gjøre introduksjonen selv.

Vedlegg 1: Thaumatrope

Vedlegg 2: Stop Motion

Vedlegg 3: Bruksanvisning, iPadholder

 

www.animasjoniskolen.no er ei nettside som driftes av Bente Aasheim. Om det er ønskelig å jobbe videre med animasjon i klassen er hennes ressursbank et godt nettsted for å hente inspirasjon. Hun har gitt ut boken «ANIMASJONSbok- en veiledning i å animere med barn» og ”Animasjonshefte for barn og ungdom” (klassesett) kan kjøpes via hennes webside, eller ved direkte kontakt. Hun er også administrator for en lukket gruppe på Facebook kalt ”Animasjon i skolen”.

Bente Aasheim: bente@animasjoniskolen.vpweb.no

Blogg: animasjoniskolen.blogspot.com

Webside: http://animasjoniskolen.vpweb.no/

MULIGHETER

Som nevnt i innledningen, er det enkelt å bruke disse digitale verktøyene gjennom hele grunnskolen, fra 1. årstrinn – 10. årstrinn. Så snart elevene kan animere er det en uttrykksform som kan brukes i arbeid i andre fag. Å bruke animasjon for å belyse tema som kjærlighet i KRLE, eller vise en plante som vokser i naturfag gir er noen muligheter. Kanskje en scene fra en bok i norskfaget kan være førende for hva elevene skal animere? Fra bok til film slår ofte ann. Kanskje en historisk hendelse skal gjenskapes fra samfunnsfag? Det er mange muligheter om en mestrer animasjonens kunst, og denne måten å tilnærme seg ulike temaer på vil gi mulighet for dybdelæring.

Andre måter å integrere flere fag på er å legge til musikk og/eller replikker til filmen. I musikkfaget skal elevene etter 7.årstrinn komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy (komponere) noe som åpner opp for at elevene kan videreutvikle animasjonen sin.

Til sist vil vi vise til et prosjekt som Stian A. Olsen gjorde med 10. trinnselever, der de animerte Torbjørn Egner-tekster i et tverrfaglig prosjekt mellom musikk, norsk og kunst – og håndverk.

De ferdige filmene ble sendt til http://amandusfestivalen.no/ og klassen dro til Lillehammer på og deltok på festivalen.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.