Gå til hovedinnhold
Europaller, ved og netting gjort om til insektshotell

Foto: Mika Baumeister

Verdens miljødag 2020 – Time for Nature

Tema for årets miljødag er kampanjen «Time for Nature» med fokus på naturmangfold. Sosiale medier vil bruke #ForNature

Mennesker er avhengig av et bærekraftig naturmangfold med et bærekraftig artsmangfold for å kunne overleve på jorden. Livsviktig luft, vann og mat kommer som et resultat av naturmangfoldet i jordens biosfære. (FN, 2020)

I år er temaet for FN’s miljødag naturmangfold. Bærekraftig naturmangfold og bærekraftige økosystem er livsviktig for menneskelig eksistens.

Hva er så naturmangfold? Sabima er en miljøorganisasjon som jobber mot tapet av dette, og deres definisjon er at “Naturmangfold, også kalt biologisk mangfold, biomangfold eller biodiversitet, er summen av mangfoldet i naturen. Det vil si forskjellene innenfor en art, mellom alle artene og mellom økosystemene de lever i.” (Sabima, 2020)

Insektshotell

Bier som pollinerer planter, trær som produserer luft, mikroorganismer som bryter ned avfallsstoffer – vi er avhengig av at næringsnettene fungerer og at de er bærekraftig. Forsvinner en art vil balansen skifte. I verste fall kan det resultere i at enkelte økosystem blir borte.

Derfor vil vi oppfordre skoler og barnehager til å markere dagen. Hva med å bygge et insektshotell?

Et insektshotell er et godt eksempel på et tiltak for bevaring, men også en fin måte å bli kjent med mangfoldet innenfor arten. Det gir mulighet for kartlegging av hvilke insekter som kommer på besøk og man føre statistikk over dette, finne navn på artene og hvor de befinner seg i næringskjeden. Kanskje kan man tegne dem og lage kunstverk ut av det? Se bare på denne nydelige bie-presentasjonen som elever ved Narvik vgs. har laget.

Den store artsjakten

Grønn skog med en sti

Foto: Adam Lovegrove

Sabima har mange fine ressurser om naturmangfold. Blant annet kan alle være med på “Den store artsjakten” lørdag 6.juni. Dette går ut på å finne flest mulig plante-, dyre- og sopparter i løpet av et døgn. Gå inn på deres hjemmeside for å finne ut mer og for å se reglene for Artsjakten. Selv om man ikke deltar på denne dagen, så kan det kanskje være en morsom aktivitet å legge inn på en turdag?

Bærekraft som tverrfaglig tema i de nye læreplanene

De nye læreplanene skal tas i bruk høsten 2020. Da vil bærekraft og miljø være en viktig del av alle fag, med bærekraftig utvikling som ett av tre tverrfaglige tema. Her er et par sitater fra læreplanen:

“Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.”

“Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.”

Ressurser på FNs hjemmesider

I tråd med dette satser også FN på undervisning og har mange ressurser som kan brukes inn mot temaet bærekraft. Blant annet har de en ressursbank med ti undervisningsopplegg for ungdomstrinnet.

De utvikler også i disse tider et eget bærekraftsbibliotek. “Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan. Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6–12 år.” (FN, 2020) Under overskriften “Skoletilpasning” er det oversikt over hvilke læreplanmål, fag og aldersgrupper de forskjellige bøkene passer til. Så langt har de fått lagt ut til og med bærekraftsmål 5, og resten skal være klart til skolestart høsten 2020.

Ressurser på vår hjemmeside

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har også ressurser som kan passe for en miljøbevisst undervisning. Noen av disse er samlet nedenfor, slik at det er lett å finne dem frem.

Miljøvåpen – Design og redesign

Sjøuhyret i fjæra

Bærekraftig LandArt

Pønk – plast – protest!

Grønn arkitektur

Vi håper at dere får en fin miljødag og at noen av ressursene kan gi inspirasjon til å jobbe med temaet miljø, også resten av året.

Tips til videre lesning/lytting:

Podcast om Klima og bærekraft, av Utdanningsforbundet: https://player.acast.com/5ca73b1ee061b6670b629d28/episodes/23-klima-og-baerekraft

Kilder

Lenke til FN sambandet

Lenke til oppskrift til insektshotell

Lenke til Sabima  som er en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold.

Lenke til Sabima om kartlegging av arter 

Lenke til Overordnet del – verdier og prinsipper for opplæringen

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.