Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Pønk – plast – plakat – protest!

Med utgangspunkt i teknikken ”plastfusion” og pønkens formspråk, skal elevene  jobbe med å lage slagord i saker de ønsker å kjempe for. Eleven skal få erfaring med å bruke gjenbruksmaterialer i arbeid med slagord og plakater.

Elevene skal få erfaring med:

 • Å bruke gjenbruksmaterialer i arbeid med slagord og plakater og få kunnskap om materialet plast, produksjon og miljøkonsekvenser
 • Pønkens formspråk på plakater og trykksaker
 • Arbeid med egne slagord, – hva er et slagord?
 • Estetiske virkemidler og begreper
 • Gå gjennom en kreativ designprosess fra innføring i teknikk, idé- og skissearbeid,
  bearbeiding, utprøving i materialer, forstørring av utkast og ferdigstilling
 • Vurdere estetiske løsninger og eget arbeid
 • Presentere sitt arbeide muntlig
 • Lage en helhetlig utstilling som formidler både prosess og produkt i samarbeid med lærer og medelever
 • Gi uttrykk for egne meninger og holdninger

Prosessen:

Innføring i teknikken, eksperimentering, lek med logoer, ord, farger og mønster fra innsamlede plastposer.

Innføring i teknikken ”Plastfusion»

Samle masse plastposer og forskjellige
plastkvaliteter

Klipp ut en ganske stor bit plast, gjerne en litt kraftig kvalitet som underlag

Legg på biter utklippet plast, prøv forskjellige kvaliteter

Bakepapir (matpapir funker ikke like bra)

Strykejern

Prøv deg fram med varmen, her er det satt på 2 (Start med nivå 1-2 og jobb deg gradvis oppover i stedet for å begynne med altfor høy temperatur.)

Legg bakepapir under OG over plasten

Bakepapiret må dekke helt, ellers smelter plasten fast i jernet

Stryk oppå bakepapiret, vær hele tiden i
bevegelse og trykk godt ned. Sørg for god lufting – det kan være stoffer i den smeltede plasten som man ikke bør innhalere mye av

Dra forsiktig av papiret, sjekk om lagene har smeltet, stryk mer og juster varmen

Bakepapiret må dekke helt, ellers smelter plasten fast i jernet

Stryk oppå bakepapiret, vær hele tiden i
bevegelse og trykk godt ned. Sørg for god lufting – det kan være stoffer i den smeltede plasten som man ikke bør innhalere mye av.

Dra forsiktig av papiret, sjekk om lagene har smeltet, stryk mer og juster varmen

Jo tykkere plast, jo lenger smeltetid – her nekter sugerøret både å smelte og holde seg på plass

Biter som flytter seg eller lett blir statiske, kan teipes fast, for teipen smelter også

Legger på litt ekstra blader for å prøve å få festet sugerøret – ny stryking.

Det er tydeligvis ikke nok. Legger da ett blått lag med plast under

Nå er sugerøret i alle fall innkapslet i plast, selv om det ikke smeltet så lett.

Tilsett et ønsket motiv…kanskje en sjiraff?

NB: For å unngå at plastbildet krøller seg, kan du legge en flat, tung plate på bildet rett etter strykingen – mens det er varmt. Dette kan også gjøres etter at bildet er ferdig – stryk over hele flaten slik at den blir varm og legg platen kjapt på, oppå bakepapiret.

Forslag til et undervisningsopplegg med plastfusjon som teknikk: 

1) Oppgaven introduseres, lærer viser eksempler som viser pønkens ”antiestetiske” særtrekk i form av musikk, plakater og trykksaker, tankesett og opprør, klær, hår og livsførsel

2) Idéarbeid med slagord, mange alternativer vurderes – kampsak og lek med ord
(Eleven innhenter informasjon i valgfri kampsak og utarbeider sitt eget slagord)

3) Lærer formidler kunnskap om hvilke estetiske virkemidler elevene kan ta i bruk, med utgangspunkt i pønkens formspråk, og kan legge vekt på faguttrykk som:

 • Uttrykk -ekspressivitet
 • Farger
 • Kontraster
 • Komposisjon
 • Tekstur
 • Diagonale, horisontale og vertikale linjer
 • Format

4) Skisser på utforming av slagord lages, – som viser forskjellige estetiske løsninger, bruk gjerne utklippede bokstaver og ord for å prøve ut løsninger – de forskjellige uttrykkene kan fotograferes og så kan  ordene/bokstavene/bildeelementene flyttes på – legg vekt på å prøve ut mange
forskjellige løsninger

5) Legg vekt på at elevene skal se på alle materialprøver og eksperimentering som en viktig del av prosessen – til og med de forsøkene som man ikke går videre med

6) Eleven får øving i å begrunne sitt eget formspråk i forhold til pønkens formspråk og innhold i slagord

7) Utkast i lite format til slagord lages i ”plastfusion”-teknikken, ved hjelp av logoer, farger osv. fra de innsamlede plastposene

8) Det lille utkastet skal så overføres til stort format, som også skal lages i plastfusion-teknikken. Utkastet kan for eksempel overføres via overhead. Elevene må nå lage teksten/bokstavene/billedelementene selv – de kan ikke lenger klippe ut ferdige bokstaver/logoer. Kan man kanskje smelte sammen store plast”flak” i de fargene man vil bruke og så klippe ut formelementene av disse? Husk å minne dem på pønkerens holdning til å gjøre ting selv – det er IKKE FINT som er målsetningen. Minn elevene på antiestetikk.

9) Utstilling, refleksjon, vurdering
• Vise ditt slagord i full størrelse
• Vise forarbeid – utprøvninger og skisser
• Alle elevene forteller om sitt slagord, saken, prosessen og virkemidlene
• Pønkere, champagnebrus og saltstenger

Plan og forlag til progresjon for gjennomføring:

1. skoletime

 • Innføring i teknikk/materialkunnskap
 • Lærer formidler kunnskap om plastproduksjon, ressursbruk og
  miljøkonsekvenser
 • Elevene eksperimenterer med teknikken – leker og lager
  materialprøver

2. skoletime

 • Lærer presenterer oppgaven med
  inspirerende eksempler – se tilleggsressurser
 • Idéarbeid med slagord, mange
  alternativer vurderes – kampsak og lek
  med ord

3. skoletime

 • Lærer formidler kunnskap om hvilke
  estetiske virkemidler elevene kan ta i
  bruk
 •  Elevene får praktisk erfaring med de
  forskjellige estetiske virkemidlene

4. skoletime

 • Skisser på utforming av slagord lages
 • Eleven får øving i å begrunne sitt formspråk i forhold til pønkens
  formspråk og innhold i slagord
 • Utkast i lite format til slagord lages i
  ”plastfusion”-teknikken påbegynnes

5. skoletime

 • Utkast i lite format til slagord gjøres
  ferdig
 • Det lille utkastet overføres til stort
  format
 • Alt gjøres klart til utstilling

6. skoletime

 • Utstilling, refleksjon, vurdering
 • Vise ditt slagord i full størrelse
 • Vise forarbeid – utprøvninger og skisser
 • Alle elevene forteller om sitt slagord, saken, prosessen og virkemidlene
 • Møt opp med pønkete klær og oppførsel
 • Champagnebrus og saltstenger

Eksempler på slagord:

 • ”Make love, not war”
 • «Ulike mennesker. Like muligheter»
 • ”Frihed. Lighed. Broderskap”
 • “Små steg går også framover”
 • ”Ja til et fargerikt fellesskap”
 • ”End the war in Vietnam NOW”
 • ”Ikke mobb kameraten min”
 • ”Ingen rasister i våre gater”
 • «Hele folket i arbeid» • ”Speak out for those who can’t”
 • «By og land – hand i hand» • ”Come together in peace”
 • «Del godene» • ”Stem konservativt. Ellers dreper jeg kattungen”
 • «Ta vare på livet» • ”Ja til pels – på dyr!”
 • ”La elva leve” • ”Tomme ord redder ikke klima!”
 • «Med hjerte for hele landet» • ”Kjøp mindre, råkk mer”
 • «Vi skal farge Norge rødt»
 • ”Kjøtt er mord”
 • «Ulike mennesker. Like muligheter»
Uttrykk/ ekspressivitetKontrastKomposisjon
TeksturDiagonale, horisontale og vertikale linjerFormat

Innhold og formuleringer i vurderingsskjemaet vil variere ut i fra hva lærer velger  gå gjennom og fokusere på i undervisningen

Med utgangspunkt i
teknikken ”plastfusion” og
punkens formspråk, skal
elevene jobbe med å lage
slagord i saker de synes er
urettferdig
Lav
• beskriver
• refererer til
• bruker
Middels
• velger
• løser
• tilpasser
• analyserer
Høy
• vurderer
• behersker
• diskuterer
• reflekterer
Lære teknikken med å
smelte sammen plast og
eksperimentere med denne
Ta vare på og utnytte
plastmaterialene i størst mulig
grad i prosessen
Utarbeiding av eget slagord
Bruke elementer fra
pønkens formspråk
Bruke estetiske virkemidler
som forsterker budskapet i
slagordet
Kreativitet, humor og
lekenhet i prosessen
Muntlig bruk av faguttrykk
i presentasjonen av ditt
arbeid
Eksempel til slutt.
For moro skyld kan
disse målene legges inn:
Pønkete klær og oppførsel
under utstillingen
eks. 
Lite engasjement og
kreativitet
eks. 
God vilje og ganske
overbevisende og kreativt
eks.
Helt vilt! Pønken er altså
ikke død… kreativiteten
på topp – og kanskje noen
voksne i familien med
fortid som pønkere?

NRK har laget serien PUNX. En serie om norsk punk, new wave, hardcore og postpunk fra 1977 og frem til i dag. Serien har fem episoder, her kan du som lærer velge ut segmenter å vise frem i klassen.

PUNX 

La elevene søke på nett etter inspirasjon. Gjerne med søkeord som:

PunkrockPønkrockThe Ramones
Oljeutvinning i LofotenAlta- utbyggingenFremtiden i våre hender
BlitzSex PistolsWWF

Stort bildemateriale av hanekammer. Artikkel hos Vice: The Epic Mohawks of Punk Rock bowling

Musikkvideoen nedenfor viser interessant tekstelementer:

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.